02-10-07

BERT ERIKSSON - 02/10/2005 (+)

Twee jaar geleden, op 2 oktober, stierf Bert Eriksson. Op 3 oktober 1968 overleed Wim Maes aan een hartaanval.

Twee leiders van éénzelfde Vlaamse Beweging. Beiden hebben ze met hart en ziel de Vlaamse Militanten Orde geleid. Ieder op zijn manier. Wie wil weten wat de VMO juist was en wat ze deed kan er door hier te klikken alles over te weten komen. Recht van de bron.

De vraag die dikwijls gesteld wordt is: heeft Vlaanderen nu nog nood aan een militante organisatie als de VMO? In de nasleep van de VMO kwamen er Were Di en Voorpost. Vooral deze laatste komt het dichtst in de buurt van de organisatorische kenmerken van de VMO. Maar is zij dan de enige ware opvolger van de VMO en is dat eigenlijk wel de bedoeling?

De vraag stellen is ze beantwoorden. Ik denk dan ook dat het antwoord simpel is. Een vereniging, een militantenvereniging zoals de VMO is gezien de actuele omstandigheden niet meer mogelijk. Zowel op wettelijk vlak als op organisatorisch en maatschappelijk aanvaardbaar vlak.

Even verduidelijken. De VMO is veroordeeld als privémilitie en een nieuwe, gelijkaardige organisatie zou dus snel hetzelfde lot ondergaan, daarom is het wettelijk niet meer mogelijk om een militantenvereniging vanuit hetzelfde oogpunt op poten te zetten. Dit wil zeggen, het dragen van uniformen, opmarcheren door de straten, het manu militari verdedigen van betogingen en activiteiten van gelijkgezinde organisaties en zo meer. Organisatorisch, daarmee wil ik bedoelen dat leden van een mogelijke nieuwe, rechtse en sterk militante vereniging het op privévlak zéér moeilijk zullen krijgen. De belgische staat zal er alles aan doen om leden van die bewuste vereniging overal te boycotten. Op gebied van werk, familie, uigaansleven,... op gebied van alles. Je kan daar mee lachen maar dit is de realiteit! Nu al worden leden van een gewone rechtse politieke partij overal geïntimideerd en door de staatsveiligheid gevolgd. Deze mensen komen in feite enkel maar op voor hun mening en dan enkel nog maar in het stemhokje. Stel u maar eens voor wat dat voor leden van een nieuwe soort VMO zou zijn?!

Op maatschappelijk vlak zou een nieuwe VMO zeker niet aanvaardbaar zijn. Zelfs niet binnen de Vlaamse Beweging. Dit wil niet zeggen dat er geen nood is aan Vlaamse actie, maar om voornoemde redenen lijkt het mij dat Vlaanderen niet zit te wachten op een nieuwe militie, die de straten schoonveegt met de harde hand. De tijdsgeest is dan ook danig veranderd. Moest ik 18 jaar geweest zijn ten tijde van de VMO zou ik trouwens geen seconde hebben getwijfeld om er bij te gaan! Momenteel staat er echter te veel op het spel en zijn er tevens andere wegen om ons doel te bereiken. De Vlaamse onafhankelijkheid zal zowieso enkel tot stand komen via de politieke weg. De tijden zijn veranderd en we dienen ons als Vlaams nationalisten daar toch een beetje bij neer te leggen. Maar zoals eerder gezegd, er is nog steeds nood aan Vlaamse actie, al was het maar om de geesten wakker te houden!

Maar de tweede vraag die beantwoord dient te worden is: is Voorpost de eigenlijke opvolger van de VMO en is dat wel de bedoeling?

Ik denk dat het zeker niet de bedoeling is geweest om van Voorpost ooit een nieuwe VMO te maken. Voorpost is ontstaan iets voor de veroordeling tot privémilitie van de VMO. (ontstaan Voorpost: 1976 _ veroordeling VMO: 1981) Voorpost moest dus van bij zijn oprichting toezien op de wettelijkheid van hun vereniging. Voor de rest is 'actie' wel altijd de hoofdpijler geweest van Voorpost. Onderaan hun vlaggen staat dan ook N.A.G. wat staat voor 'nationale actie groep'. Aangezien Voorpost niet geüniformeerd is, is dit nog een verschil met de VMO.

De enige overeenkomst met de VMO die Voorpost heeft is de vastberadenheid waarmee het acties voert. De onvoorwaardelijke trouw aan Vlaanderen en de Vlamingen. De grote militante inzet voor de Nederlanden.

En daarom dat ik via deze weg eer wil betonen aan alle mensen die zich ooit hebben ingezet voor ons Vlaanderen. Vandaag en morgen gedenken we Eriksson en Maes, de volgende keren zullen het Verschaeve, Borms, De Clercq en vele anderen zijn.Bert Erikssons leven vertellen is hier overbodig. Wie hierover meer wil weten kan hier klikken. Zelf heb ik Eriksson enkele malen ontmoet. De eerste keer was op de dag voor een IJzerbedevaart in Diksmuide. Daar verkocht Eriksson steeds T-hemdjes getooid met odal-runes en andere Germaanse symbolen. Wanneer hij iets later op de dag werd gearresteerd voor diezelfde, blijkbaar zeer criminele daden, ging er een storm van verontwaardiging door de hoofden van de aanwezige kaalhoofden. Spijtig genoeg waren die individuen (voornamelijk afkomstig uit Duitsland en Engeland) toen nog in grote getale aanwezig op het IJzerweekend. Wat ze daar kwamen doen? Niemand weet het. Het moet zijn dat onze pils beter smaakt dan die in Engeland of Duitsland. In ieder geval brak er een soort mini-oorlog uit tussen de rijkswacht en de skinheads en een hondertal kaalkoppen werden gearresteerd. En hier komt een leuke anekdote. Wanneer één van de kaalkoppen in de cel belandde waarin Eriksson zich bevond, maande hij Eriksson aan om wat opzij te schuiven met de woorden: "Eej, ouwe zak, schuif eens wat op!". Tot zover het intellect van de gemiddelde skinhead! Gaan 'ambras' maken met de rijskwacht omdat men Eriksson had gearresteerd maar niet weten wie Eriksson is...

In ieder geval kwam Eriksson altijd rustig en zelfverzekerd over. Zeker van zijn stuk, eerlijk en hij nam nooit een blad voor de mond. Wanneer ik hem enkele weken voor zijn heengaan opzocht, samen met Gust Moors en goede vriend H. Couttenye, was hij nog steeds even vurig als altijd. Hij vertelde vol begeestering enkele anekdotes van hem en zijn 'knapen' en liet ons fier enkele fotoalbums zien van de VMO. Wie toen met hem gesproken had kon niet vermoeden dat deze man enkele weken later zij geest zou geven. Toch liet hij die dag ook enkele woorden van afscheid vallen. Jammer, maar zijn aanslepende ziekte besliste anders over zijn lot. Eriksson heeft zich die dag van ons bezoek ook enkele keren kwaad gemaakt. Hij kon niet verdragen dat sommige Vlaamse politici de verkeerde beslissingen namen. Eriksson had het nooit voor de politiek, al begreep hij wel dat sommige oude vrienden van hem voor de politieke weg kozen.

"Eén zaak koester ik als een kleinood: mijn levenslange vechten met open vizier! Dit kan niet van elke Vlaams-Nationalist gezegd worden. Dit is waarschijnlijk waarom men mij de meest omstreden figuur noemt in de rechts-radicale kamp in Vlaanderen." Bert Eriksson.

Ik hoop dat Eriksson nooit vergeten zal worden. Hij was inderdaad omstreden en bij velen gehaat, ook binnen de Vlaamse Beweging, maar zijn vechtlust en vastberadenheid werd nog door niemand na hem geëvenaard. Hij is een stuk van de Vlaamse Beweging en zonder hem zou de puzzel oncompleet zijn.

Bert Eriksoon, rust zacht in Vlaams aarde.

11:47 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.