12-10-07

BEGROTINGSGESPREKKEN PROVINCIE ANTWERPEN DEEL II

In de Provincieraad van Antwerpen werd de eerste week van de begrotinsgsbesprekingen gisteren afgerond. Over de aangekondigde belastingsverhoging is al veel inkt gevloeid dus daar zal ik niet dieper op ingaan. Het belangrijkste om te onthouden blijft dat voor gezinnen de provinciale belasting stijgt van 25 naar 33 euro en voor alleenstaanden van 13 naar 25 euro. Bij deze laatste groep een verdubbeling dus. Vlaams Belang raadslid Christel Crauwels vroeg hieromtrent gisteren aan de deputatie om voor alleenstaande ouders de belasting af te schaffen of toch minstens een zeer sociale belasting in het leven te roepen. Nu komen enkel de 'armste' Antwerpenaren in aanmerking voor een vrijstelling van belasting.

Vlaams Belang raadslid Jan Huijbrechts stelde de werking van de Vereniging van de Vlaamse Provincies in vraag. En dan vooral het feit waarom er geen vertegenwoordigers van het Vlaams Belang opgenomen zijn. Het Vlaams Belang is in de Antwerpse Provincieraad nog steeds de grootste fractie.

Bij het cultuurbeleid stelden we met (behoedzame) vreugde vast dat deputé Helsen (CD&V) meer aandacht wil schenken aan het beschermen van het erfgoed. Hij duidde er op dat de Nederlandse taal meer dient beschermd te worden en dit bijvoorbeeld bij het geven van nederlandstalige 'titels' aan allerhande projecten die uitgaan van de provincie. Ook de herwaardering van het Nederlandse lied vindt hij belangrijk. Lidwina Van Onckelen, Vlaams Belang raadslid, stelde hem dan ook voor om eens contact op te nemen met het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) aangezien deze vereniging sinds enkele jaren het Nederlandse lied digitaliseert. Dit werd op gelach onthaald door de SP.a (waarom eigenlijk?) maar dat lachen was snel over wanneer deputé Helsen meedeelde dat hij reeds contact had gezocht met het ANZ. Het 'contact' was echter op een njet van de kant van Helsen uitgedraaid.

Raadslid Lut Cateau (Vlaams Belang) vestigde zoals steeds de aandacht op de ellenlange wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Maar de topper werd gisteren (zoals verwacht) de tussenkomst van Vlaams Belang raadslid Dirk De Smedt. Hij hield een tussenkomst over het diversiteitsbeleid. Terecht nam hij een aantal hypocriete zaken op de korrel. Hij stelde vast dat het woord 'verzuring' werd vervangen door 'verkilling' en dat dit wellicht het nieuwe modewoord zou worden in de communicatie van de linkse intellegentia naar de buitenwereld toe. Met een reeks boutades en harde feiten wilde Dirk de absurditeit en de mislukking van de multiculturele ideologie uit de doeken doen. Dat dit niet werd geapprecieerd door de meerderheid en Groen! werd meteen duidelijk. Wanneer de vijf minuten toegestane spreektijd werd overschreden kwamen de verdedigers van de verdraagzaamheid in actie. Nochtans hield niemand en ik herhaal NIEMAND in de raad zich aan die vijf minuten. De deputatie die elk een kwartier spreektijd krijgt spreekt telkens dertig minuten. Geen probleem voor het Vlaams Belang, geen probleem voor de andere partijen... maar als het Vlaams Belang over zijn vijf minuten gaat... dan is het kot te klein en zeker wanneer het over een 'politiek niet correct' onderwerp gaat.

Zelfs de voorzitter liet zich leiden door de amokmakers van de tegenpartijen. In plaats van hen te verbieden om de tussenkomst van Dirk te onderbreken verplichtte hij Dirk om op te houden met zijn tussenkomst. Ons raadslid Guy Eggermont, die na Dirk zou spreken, bleef uiteraard zitten. Maar het mocht niet baten. De verdraagzamen, onder leiding van de SP.a en Groen!, hadden het gehaald. Ik zal hier dan ook eindigen met het slot van Dirk zijn tussenkomst. (uiteraard hebben we dit niet in de raad gehoord gezien de omstandigheden).

Dirk De Smedt: Ik besluit met de woorden van Trevor Phillips. Niet de eerste de beste, want voorzitter van de Britse Commissie voor Rassengelijkheid. In een opgemerkt interview waarschuwde hij toen tegen een politiek van alles-onder-de-mat vegen. “Het gaat mis als wij blijven hangen in mooie verhalen over de fantastische diversiteit van dit land”, zo stelde hij toen letterlijk, en stelde daarbij dat immigranten uiteindelijk dienden op te gaan in de ‘Britsheid’. En hij sloot af met de woorden, die ik hier graag tot de mijne maak: “Antiracisten halen graag Martin Luther King aan, sprekend over diens droom. Maar het is tijd om wakker te worden.”

Volgende week is er nog één dag te gaan in de begrotingsbesprekingen.

13:39 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.