15-10-07

PERSMEDEDELINGEN PROVINCIERAADSFRACTIE

PERSMEDEDELING

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen subsidiëring Antwerpse moskeeën door provinciebestuur

Bij de lopende budgetbesprekingen in de Antwerpse provincieraad heeft Frank Reniers (provincieraadslid Vlaams Belang en afdelingsvoorzitter Antwerpen) nogmaals de meerderheid bekritiseerd voor het subsidiëren van 3 Antwerpse moskeeën.

Enkele maanden geleden heeft provincieraadslid Jos Meeus (Schoten) hier reeds een uitvoerige interpellatie over gehouden.

Het Vlaams Belang verwijt het provinciebestuur verregaande lichtzinnigheid.
De ingediende dossiers van die moskeeën zijn verre van volledig en de positieve adviezen komen van de moslimexecutieve.

In bijlage geven we u de volledige tekst van de interpellatie van Frank Reniers.

Het Vlaams Belang zal zich blijven verzetten tegen deze subsidiëring en wil er alles aan doen om de verdere islamisering van onze provincie tegen te gaan.

Raf Liedts
Fractievoorzitter provincieraad
Vlaams Belang-fractie

PERSMEDEDELING

Vlaams Belang protesteert tegen ontnemen spreekrecht van raadslid tijdens tussenkomst over diversiteitsbeleid

In de provincieraad van donderdag 11 oktober heeft provincieraadslid Dirk De Smedt (Vlaams Belang) een interpellatie gehouden waarin hij het gevoerde diversiteitsbeleid van de provincie aan de kaak stelde.

Al snel bleek dat zijn betoog over het faillissement – bijwijlen de absurditeit – van de multiculturele ideologie onverteerbaar was voor de uiterst gevoelige politiek-correcte magen. Tijdens zijn interpellatie werd De Smedt voortdurend onderbroken door de mandatarissen van Groen en SP.a. De zelfbenoemde kampioenen van de verdraagzaamheid hadden met andere woorden niet eens het fatsoen het spreekrecht - en dus de vrije meningsuiting - in een democratisch verkozen orgaan te respecteren.

Op geen enkel moment werden de ordeverstoorders tot de orde geroepen door de voorzitter, die er – integendeel! – uiteindelijk niets beter op vond dan Dirk De Smedt abrupt te onderbreken en te verbieden zijn toespraak alsnog af te ronden - en er op een gegeven moment zelfs mee dreigde hem zonodig van het spreekgestoelte te laten verwijderen.

De officiële uitleg dat het betrokken raadslid zijn spreektijd had overschreden, is daarbij niets meer dan een vijgenblad waarachter de ware beweegredenen worden verborgen. Een geperforeerd vijgenblad dan nog, want al te doorzichtig. Tijdens de begrotingsbesprekingen hield immers quasi geen enkel raadslid zich aan de gevraagde – en al te korte – spreektijd van vijf minuten. Zeker niet de leden van de Bestendige Deputatie, die – in plaats van het voorziene kwartier – hun uiteenzettingen tot een half uur wisten te rekken.

Geen probleem voor de voorzitter. Geen probleem voor de verschillende fracties. Er is pas een probleem als het gaat om een raadslid van het Vlaams Belang die het bovendien aandurft in te gaan tegen de heersende politiek-correcte dogma’s.

In een reactie liet Dirk De Smedt weten dat de vurigste voorstanders van de multiculturele verscheidenheid blijkbaar tegelijk de grootste pleitbezorgers zijn voor ideologische uniformiteit.

Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang de door de meerderheid tentoongespreide ondemocratische houding scherp veroordeelt en bij een eerstkomende gelegenheid openlijk zal aankaarten.

Raf Liedts
Fractievoorzitter provincieraad
Vlaams Belang-fractie11:25 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.