31-10-07

ANNICK BUGGENHOUT VAN VLD NAAR VLAAMS BELANG

Annick Buggenhout, 38 jaar jong, zette onlangs de stap naar het Vlaams Belang. Annick was districtsraadslid voor de VLD in Antwerpen en was tevens ombudsvrouw voor groot Antwerpen. Ze is rechts-liberaal en ondervond steeds meer tegenstand binnen de VLD door haar rechtse standpunten. Ik heb Annick enkele vragen gesteld over haar keuze voor het Vlaams Belang. Leest u even mee.

Annick, waarom maakte u de overstap van VLD naar het Vlaams Belang?

Vroeger was er nog ruimte voor een rechtse mening binnen de liberale partij, maar op de dag van vandaag heerst er een linkse kaste binnen de VLD. Een eigen mening (die van het eigen volk) is niet meer toegelaten. Het eigen volk mag niet meer weerklinken in het beleid en dit druist uiteraard in tegen het liberale gedachtegoed.

Het nationaal beleid en ook het Antwerpse beleid leiden tot omgekeerde discriminatie. De VLD is hier mede de oorzaak van. De allochtone bevolking, zijnde de ‘nieuwe belgen’ vormen de hoofdmoot en het eigen volk komt in het beleid bijna niet meer voor. De nieuwe belgen weten dit systeem meer en meer naar hun hand te zetten en dat leidt bijvoorbeeld tot de overdreven aandacht voor de moslimbevolking en dat dringt door tot de meest dagdagelijkse dingen. De Europese normen en waarden lijken te vervagen in de scholen en in de maatschappij.

Waarom koos u voor het Vlaams Belang en niet voor Lijst Dedecker (LDD)?

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat LDD eerder een tactische zet is van iemand uit de rechts-liberale vleugel die desnoods voor de macht toch de rechtse kantjes van LDD wat wil afzwakken. Het flirten met het huidige beleid is bij LDD niet ondenkbaar. Hopelijk vergis ik mij hierin.

Het Vlaams Belang staat al 30 jaar voor onze roots. Voor iemand die zich in zijn eigenheid bedreigd voelt is de stap naar het Vlaams Belang een logische keuze. Opkomen voor de eigenheid van de Vlamingen is voor mij dan ook zeer belangrijk.

Wat zou volgens u het streefdoel moeten zijn van een rechtse en Vlaamse partij

Een rechtse en Vlaamse partij moet zich in de eerste plaats bezighouden met het streven naar een beleid voor het eigen volk zodat het eigen volk zich terug thuis voelt in eigen land. Ik merk op dat het Vlaams Belang al altijd de enige consequente rechtse Vlaamse partij is geweest en nog steeds is. Daarom ook mijn keuze voor deze partij.

Heeft u nog een laatste opmerking voor de lezers van deze blog?

Ik roep iedere Vlaming op om te laten zien waar hij of zij voor staat. We mogen als Vlamingen hier niet voor afgestraft worden!

17:22 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

30-10-07

FDWtv OKTOBER

De nieuwe FDWtv is er! FDWtv handelt deze maand over volgende onderwerpen:

1. Wanneer een federale regering?

2. Huis-aan-huis-bezoeken VDAB bij allochtonen.

3. Drugsspuiten op straat in Antwerpen.

4. Houdt men de islam in onze steden nog tegen?

5. Voor wanneer immigratiedebat zonder taboes?

Veel kijkplezier!

11:41 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-07

SPANDOEK-ACTIE VBJ

VBJ voerde deze morgen actie bij wijze van het ophangen van spandoeken met de duidelijke boodschap: "Vlaanderen onafhankelijk!".

Lees via deze link meer over de actie.

15:49 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-07

INTERVIEW DOEVENSPECK OVER SCHILTZ

In de Knack van deze week stond een opmerkelijk interview met advocaat Paul Doevenspeck over zijn vroegere vriend Hugo Schiltz. Via onderstaande link kan u het volledige interview lezen. Tevens plaats ik de twee reacties van zowel Nelly Maes als van Willem-Frederik Schiltz, zoontje van.

Deze reacties zijn ronduit zielig en geven aan waarom er nog geen Vlaamse frontvorming tot stand is kunnen komen. Hopelijk zien ook zij ooit in dat frontvorming de enige oplossing is om tot ons einddoel te komen, namelijk het verwezenlijken van een onafhankelijke Vlaamse staat. Of is dat voor eerder genoemden geen einddoel meer...? (of nooit geweest?)

Lees het interview hier.
Lees de reactie op het interview van Nelly Maes hier.
Lees de reactie op het interview van Willem-Frederik Schiltz hier.

16:00 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-07

PRO KÖLN NAAR ANTWERPEN

11:35 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-07

HET KAF SCHEIDT ZICH VAN HET KOREN

Met Steven Godefridi stapt alweer een Vlaams Belanger over naar Lijst Dedecker. Mogen we eigenlijk wel schrijven 'Vlaams Belanger'? Als men gaat kijken welke personen tot nu toe de overstap maakten dan stellen we vast dat deze mensen stuk voor stuk uit het niets kwamen opgedoken, van de VLD kwamen, misnoegd waren bij een vorige partij omdat ze niet genoeg erkenning kregen (lees het juiste postje) en meer van deze redenen.

Een gemakkelijk excuus hoor ik u zeggen. Welnee, toch niet. Het is een typisch verschijnsel dat bij de sterke groei van een partij zich de meest profilerende mensen zich komen aanmelden. Arrivisten. Zo ook bij het Vlaams Belang. Je kan dan de partijleiding verwijten dat ze maar voorzichtiger hadden moeten zijn bij het binnenhalen van sommige mensen, maar dat zou al te gemakkelijk zijn. De partijleiding wil het stemmenaantal zien groeien van verkiezing tot verkiezing en uit die optiek is het dus begrijpelijk dat men 'stemmentrekkers' binnenhaalt. Het blijft een feit dat, buiten enkele uitzonderingen, de meeste 'vernieuwers' op bijna dezelfde ideologische lijn zaten als de partij. Daarom dat ik het steeds weerkerende argument van het 'extremisme' van de partij of de 'té autoritaire' leiding een ballon vind die snel doorprikbaar is. Het Vlaams Belang wordt op een correcte manier geleid en probeert, zo goed als het kan, al haar mandatarissen op één zelfde lijn te krijgen. Wat in mijn ogen niet meer dan normaal is.

Voor mij is momenteel het kaf zich van het koren aan het scheiden. In 2009 zullen we naar de kiezer trekken met ideologisch sterk onderbouwde kandidaten. Diegene die het niet 100% met het programma van het Vlaams Belang eens zijn kunnen dus inderdaad maar beter nu vertrekken. Eigenlijk moeten we Dedecker dankbaar zijn. Hij fungeert als een soort van industriële stofzuiger die de vervuilende en de, voor het Vlaams Belang, gevaarlijke stofdeeltjes opzuigt. Misschien kan hij deze stofdeeltjes recycleren en kunnen we (wie weet) ooit nog samenwerken in een Forza Flandria-verhaal. Ruzie maken lost tenslotte toch niets op. Samenwerken bij een paar thema's daarentegen... Hetzelfde geldt voor de N-VA, al zal deze partij na de regeringsonderhandelingen wel niet veel meer voorstellen. Tenzij ze zich op tijd terugtrekken van de CD&V en haar belgicistisch programma. Overlopers of niet, het Vlaams Belang blijft haar kiezers trouw!

Vlaanderen onafhankelijk!

10:15 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-10-07

PERSMEDEDELINGEN PROVINCIERAADSFRACTIE

PERSMEDEDELING

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen subsidiëring Antwerpse moskeeën door provinciebestuur

Bij de lopende budgetbesprekingen in de Antwerpse provincieraad heeft Frank Reniers (provincieraadslid Vlaams Belang en afdelingsvoorzitter Antwerpen) nogmaals de meerderheid bekritiseerd voor het subsidiëren van 3 Antwerpse moskeeën.

Enkele maanden geleden heeft provincieraadslid Jos Meeus (Schoten) hier reeds een uitvoerige interpellatie over gehouden.

Het Vlaams Belang verwijt het provinciebestuur verregaande lichtzinnigheid.
De ingediende dossiers van die moskeeën zijn verre van volledig en de positieve adviezen komen van de moslimexecutieve.

In bijlage geven we u de volledige tekst van de interpellatie van Frank Reniers.

Het Vlaams Belang zal zich blijven verzetten tegen deze subsidiëring en wil er alles aan doen om de verdere islamisering van onze provincie tegen te gaan.

Raf Liedts
Fractievoorzitter provincieraad
Vlaams Belang-fractie

PERSMEDEDELING

Vlaams Belang protesteert tegen ontnemen spreekrecht van raadslid tijdens tussenkomst over diversiteitsbeleid

In de provincieraad van donderdag 11 oktober heeft provincieraadslid Dirk De Smedt (Vlaams Belang) een interpellatie gehouden waarin hij het gevoerde diversiteitsbeleid van de provincie aan de kaak stelde.

Al snel bleek dat zijn betoog over het faillissement – bijwijlen de absurditeit – van de multiculturele ideologie onverteerbaar was voor de uiterst gevoelige politiek-correcte magen. Tijdens zijn interpellatie werd De Smedt voortdurend onderbroken door de mandatarissen van Groen en SP.a. De zelfbenoemde kampioenen van de verdraagzaamheid hadden met andere woorden niet eens het fatsoen het spreekrecht - en dus de vrije meningsuiting - in een democratisch verkozen orgaan te respecteren.

Op geen enkel moment werden de ordeverstoorders tot de orde geroepen door de voorzitter, die er – integendeel! – uiteindelijk niets beter op vond dan Dirk De Smedt abrupt te onderbreken en te verbieden zijn toespraak alsnog af te ronden - en er op een gegeven moment zelfs mee dreigde hem zonodig van het spreekgestoelte te laten verwijderen.

De officiële uitleg dat het betrokken raadslid zijn spreektijd had overschreden, is daarbij niets meer dan een vijgenblad waarachter de ware beweegredenen worden verborgen. Een geperforeerd vijgenblad dan nog, want al te doorzichtig. Tijdens de begrotingsbesprekingen hield immers quasi geen enkel raadslid zich aan de gevraagde – en al te korte – spreektijd van vijf minuten. Zeker niet de leden van de Bestendige Deputatie, die – in plaats van het voorziene kwartier – hun uiteenzettingen tot een half uur wisten te rekken.

Geen probleem voor de voorzitter. Geen probleem voor de verschillende fracties. Er is pas een probleem als het gaat om een raadslid van het Vlaams Belang die het bovendien aandurft in te gaan tegen de heersende politiek-correcte dogma’s.

In een reactie liet Dirk De Smedt weten dat de vurigste voorstanders van de multiculturele verscheidenheid blijkbaar tegelijk de grootste pleitbezorgers zijn voor ideologische uniformiteit.

Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang de door de meerderheid tentoongespreide ondemocratische houding scherp veroordeelt en bij een eerstkomende gelegenheid openlijk zal aankaarten.

Raf Liedts
Fractievoorzitter provincieraad
Vlaams Belang-fractie11:25 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |