04-02-08

PATRICK JANSSENS LIEGT!

Onderstaande persmededeling werd door Filip Dewinter de wereld ingestuurd. De aanleiding is een open brief die Patrick Janssens liet plaatsen in de Gazet Van Antwerpen. Mijn inziens bevestigt de 'burgemeester' hiermee dat het proces tegen Debie weldegelijk een politiek proces is! Oordeel zelf.

Gemeenteraadslid Bart Debie dient bij klacht in tegen burgemeester Patrick Janssens

Debie :”Janssens respecteert de scheiding der machten niet en verspreidt opzettelijk leugens en lasters in de media-oorlog die hij tegen mij voert”

Naar aanleiding van de veroordeling door het Antwerpse Hof van Beroep van ex-politiecommissaris en huidig VB-gemeenteraadslid Bart Debie is burgemeester Janssens er als de kippen bij om een lastige en mondige politieke concurrent uit te schakelen. Daarbij overtreedt Patrick Janssens menige regel.

Ten eerste is de procesgang nog niet teneinde en dient het ganse Arrest door het Hof van Cassatie behandeld te worden. Indien dit Hof het Arrest verbreekt dient de ganse zaak overgedaan te worden voor een ander Hof van Beroep en is de uitkomst ervan niet te voorspellen. Patrick Janssens dient als burgemeester in deze neutraal en terughoudend te zijn, tenminste tot de definitieve procesgang teneinde is. Door zijn politieke uitspraken en conclusies schendt Janssens de scheiding der machten en speelt hij burgemeester, openbaar ministerie en rechter tegelijk.

Burgemeester Janssens gaat echter nog verder. De man beweert het dossier grondig gelezen te hebben. Daarmee menen we dat hij het Arrest van het Hof Beroep bedoelt. Indien hij het gerechtelijke dossier zou bedoelen, geeft hij impliciet toe dat hij zich met de rechtsgang gemoeid heeft omdat dit onderdeel van het gerechtelijk geheim dient te zijn. Daarenboven verspreidt Janssens nu ook leugens over Bart Debie. Enkele voorbeelden :

- In het programma De Zevende Dag verklaart Janssens dat Debie een in beslag genomen laptop mee naar huis genomen zou hebben. Dit is volstrekt onjuist en blijkt uit geen enkel element in het dossier over het Arrest.
- Eveneens in de Zevende dag verklaart Janssens dat Bart Debie “zelf bewijsmateriaal fabriceerde”. Uitgerekend voor dit onderdeel van het gerechtelijk onderzoek werd Debie vrijgesproken.
- In Gazet van Antwerpen verklaart Janssens dat Debie iemands tanden heeft uitgeslagen. Dit staat nergens te lezen in het gerechtelijk dossier, noch in het Arrest.

Burgemeester Patrick Janssens misbruikt zijn positie als burgemeester om via de media met opzet de zaak tegen Bart Debie te verzwaren. Het opzettelijk verspreiden van leugens en laster is volgens het Belgische strafrecht een strafrechtelijk beteugelbaar feit. Naast de juridische inbreuken gaat Janssens in zijn haast psychopatische oorlog die hij al enkele jaren tegen gemeenteraadslid Bart Debie voert nog een stap verder en overtreedt hij elke deontologisch principe, wordt Bart Debie vogelvrij verklaart en negeert Janssens de eigenlijke procesgang.

Om al deze redenen dient Bart Debie een klacht in bij de Antwerpse procureur des Konings én bij de voorzitter van het Antwerpse integriteitsbureau.


Filip Dewinter
Fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad

12:31 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Dit artikel illustreert perfect hoeveel moeite het de partij van 'zerotolerantie' en 'wet en orde' kost om zich bij de rechtsgang neer te leggen. Debie is veroordeeld voor feiten begaan toen hij nog geen VB-er was. Dewinter weert zich als een duivel in een wijwatervat tegen die veroordeling, omdat Debie nu een VB-er is. Janssens zegt daar iets van, en Debie dient klacht tegen hem in. Maar waarom moet Dewinter dat ons komen vertellen? Mag Debie in het VB zelf niet zeggen wat hij denkt?
Door Debie het heft uit handen te nemen, maakt Dewinter van zijn klacht zélf een politiek manoeuvre. Niet zo slim. En ook niet zo slim om de klacht te motiveren met prietpraat: Cassatie zal oordelen over de procedure van bij de start van het onderzoek tot en met de uitspraak van het Hof van Beroep. Al wat daarna komt, is niet meer relevant, en dat betekent dus ook dat Patrick Janssens van dan af evenveel over de zaak mag zeggen als Dewinter of Debie. Tot spijt van wie 't benijdt. Zegt hij daarbij dingen over Debie die niet waar zijn, dan mag Debie - en niet Dewinter - daar altijd op reageren met een recht van antwoord. Zo gaat dat. Al bij al is dit artikel dus geen mooie reclame voor een partij die altijd loopt te brullen over de scheiding der machten en de vrije meningsuiting. Maar toch mooi dat Deckers dit ontluisterend artikel over zijn eigen partij 'klakkeloos' durft overnemen.

Gepost door: Zooooloooog | 04-02-08

Dit is een persmededeling en daarom neem ik het 'klakkeloos' over.

Gepost door: Bert Deckers | 04-02-08

@Zoolooog

dit is niet de normale rechtsgang , kieken .
In normale rechstgang , wordt de scheiding der machten gerespecteerd. Jansens is een burgemeester , geen rechter .

Hij heeft dus niet het recht om een oordeel te vellen. Zeker niet als het dan nog gebaseerd is op onwaarheden en pertinente leugens.

Gepost door: Kenny | 04-02-08

"Es gibt anscheinend auch noch Parteisklavenmoral" Zooooloooog

Gepost door: Zooooloooog | 07-02-08

De commentaren zijn gesloten.