08-09-08

LYNCHPARTIJ OP Z'N 'BELGISCH'

Dit is té belangrijk om te missen. Daarom het volledige persbericht van het Vlaams Belang en de volledige tekst waar naar verwezen wordt.

EUROPEES PARLEMENT ONDERZOEKT OPHEFFING ONSCHENDBAARHEID FRANK VANHECKE

GUIDO NAETS, OUD-JOURNALIST VRT EN EX-PERSWOORDVOERDER EUROPEES PARLEMENT, VERDEDIGT FRANK VANHECKE


De commissie Juridische zaken (JURI) van het Europees parlement houdt vandaag om 17 uur achter gesloten deuren een zitting gewijd aan het verzoek van Jo Vandeurzen (CD&V) en Freddy Willockx (SP.A) tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke, om vervolging voor de correctionele rechtbank te Dendermonde mogelijk te maken. Frank Vanhecke riskeert het verlies van zijn politieke rechten - en daardoor verlies van zijn mandaat in het Europese parlement - alsook de mogelijkheid deel te nemen aan de verkiezingen van juni 2009. Deze ochtend besliste het Partijbestuur van het Vlaams Belang in ieder geval om Frank Vanhecke voor te dragen als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen.

Frank Vanhecke zal vanavond het woord voeren en in zijn verdediging worden bijgestaan door de heer Guido Naets, die 4 jaar medewerker was van de studiedienst van de toenmalige CVP, daarna 18 jaar Europa-correspondent voor Duitse en Nederlandse media en voor de VRT, en vervolgens 15 jaar directeur-perschef van het Europees Parlement zelf.

De vordering tegen Vanhecke is gebaseerd op een tekst van een andere auteur in een plaatselijk blaadje uit Sint-Niklaas, waarin een fout zou gestaan hebben. Alhoewel een rechtzetting in alle bussen verspreid werd, wil het Belgische gerecht Frank Vanhecke toch vervolgen, en niet de schrijver zelf: hieruit blijkt de politieke motivatie.

De tekst van Naets:

Het Europees Parlement mag niet het instrument worden van een politieke lynchpartij
Pleidooi Guido Naets over opheffing parlementaire onschendbaarheid Frank Vanhecke
voor de Juridische Commissie van het EP, maandag 8 september 2008

Mijnheer de voorzitter,
Ik ben niet gekomen om Frank Vanhecke te begraven, te verdedigen of van iets vrij te pleiten. Ik sta hier om het Europees Parlement te verdedigen, opdat het zich niet zou laten verleiden tot het opheffen van de onschendbaarheid van Frank Vanhecke. Sta mij toe dit in 7 punten te ontwikkelen.

1° Ik heb dit Parlement meer dan 50 jaar van nabij gevolgd en met grote toewijding gediend: eerst 4 jaar als medewerker van de studiedienst van de Belgische christendemocraten, dan 18 jaar als Europa-correspondent o.m. voor Duitse en Nederlandse media en voor de Vlaamse openbare radio en televisie, dan 15 jaar als directeur-perschef van dit Parlement zelf. In deze laatste hoedanigheid was het mijn taak, het Parlement en zijn leden te beschermen tegen allerhande aanvallen. Ik grijp graag de kans aan om die taak, die ik van 1980 tot 1995 fervent verdedigde, vandaag voort te zetten.

2° Kringen die België te allen prijze willen behouden - zoals ze zelf zeggen ook met onwettige middelen - willen dit Parlement doen opdraven in een lynchpartij op de voorzitter van een partij die België ziet als een “mislukte staat”, een failed state, die zij democratisch en vreedzaam wil opsplitsen in een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië in Europa. Hier wordt onterecht misbruik gemaakt van het gemakkelijkste voorwendsel – neen, geen verkiezingsbedrog, corruptie, smeergeld, of pedofilie, maar de meest abjecte van alle misdaden: racisme. Mijnheer de Voorzitter, in de bijna 30 jaar dat ik Frank Vanhecke ken, sinds hij hier assistent werd van Karel Dillen, heb ik hem nooit op enige vorm van racisme kunnen betrappen.

3° Niemand mag zich achter een parlementair mandaat verschuilen om misdrijven toe te dekken of te ontsnappen aan rechtsvervolging. Maar ik heb de indruk dat men Vanhecke niet wil vervolgen voor een of ander misdrijf maar om wie hij IS; precies wat Hannah Arendt bestempelde als totalitarisme. De nationaalsocialisten gingen zo tewerk, Stalin liquideerde op dezelfde wijze al zijn tegenstanders.
Vanhecke wordt vervolgd omdat hij symbool staat voor een partij die België wil opdoeken, zoals Cato in Rome elke toespraak voor de Senaat besloot met de woorden “ceterum censeo Carthaginem esse delendam”. Ook een andere Vlaamse partijvoorzitter, Bart De Wever wiens partij kartel vormt met de Vlaamse christendemocraten wordt om dezelfde reden verguisd en ook de voorzitter van die andere radicaal-Vlaamse Partij Lijst Dedecker wordt er om belaagd. Wie opkomt voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid, mag zich aan de ergste represailles verwachten

4° Aanklagers in deze zaak zijn totalitair denkende en handelende figuren, die zichzelf kwalificeren als horende tot “democratische partijen”, tja, zoals de DDR zich vroeger “democratisch” noemde. Dit Parlement zou zich eigenlijk eens moeten buigen over de praktijken die tegen deze partijen worden gebruikt : doodsbedreigingen aan het adres van gekozenen, intimidaties van leden en sympathisanten,  het gewelddadig arresteren van verkozenen hier voor dit Parlement bij de vredelievende herdenking van Nine Eleven, de sociale en politieke uitsluiting, het uit de vakbond zetten van leden van het Vlaams Belang – en dat wil in België wat zeggen want werklozensteun wordt door de vakbonden uitbetaald, die er een bonus van 160 miljoen EURO per jaar voor ontvangen.
De zaak tegen Vanhecke is overigens aangebracht door een man, Freddy Willockx, ooit ook Europarlementslid, vandaag burgemeester van Sint Niklaa s, die 14 jaar geleden bekende dat hij 5 miljoen Agustasmeergeld had aanvaard, het omkoopschandaal met helikopters waardoor Willy Claes ontslag moest nemen als NAVO-secretaris-generaal.

5° Het totalitaire blijkt uit het feit dat de opheffing van de onschendbaarheid werd gevraagd precies  2 dagen nadat Frank Vanhecke na 12 jaar voorzitterschap de fakkel aan zijn opvolger had doorgegeven – een voorzitter in functie aanpakken vond men blijkbaar net iets te gewaagd.
De willekeur blijkt hieruit dat U dit dossier bij hoogdringendheid moet behandelen, terwijl vandaag bij de Brusselse politierechtbank alleen al 47.000 inbreuken op vervolging wachten wegens allerlei geweldplegingen en zware verkeersovertredingen als dronkenschap achter het stuur.
Het totalitaire blijkt uit het feit dat het Belgische apparaat een tot Belg genaturaliseerde Marokkaanse terrorist genaamd Bellirasj gedurende tientallen jaren ongemoeid moorden liet plegen, terwijl de Marokkaanse diensten hem en andere terroristen wél konden klissen, en buiten een reeks wapenopslagplaatsen ook nog ontdekten dat Bellirasj al jaren op de payroll stond van de Belgische staatsveiligheid!

6° In het licht hiervan ben ik als Belg gegeneerd dat dit Parlement en deze Commissie in spoed is opgetrommeld voor één zin in een persbericht uit een plaatselijk krantje uit 2005 dat ernstige grafschendingen in Sint Niklaas toeschreef aan allochtone jongeren. Eén zin die na enkele dagen werd rechtgezet door een nieuw bulletin in alle brievenbussen van de stad omdat inderdaad niet met naam en toenaam kon bewezen worden dat het ging om allochtone jongeren. Het waren immers minderjarigen en dan kan de politie de identiteit niet vrijgeven!
Volgens de Belgische Grondwet mocht Frank Vanhecke als juridisch “verantwoordelijke uitgever” trouwens niet worden vervolgd omdat de schrijver van het bewuste stukje, een plaatselijke gekozene, zichzelf vrijwillig had aangemeld. Maar zoals U allicht weet is de grondwet in België allang een vodje papier. Men wou trouwens niet de schrijver doen veroordelen maar Vanhecke pakken. Hannah Arendt had het me lede ogen beschreven.

7° De Belgische politieke toestand is meer dan ooit een wespennest en wie hier als buitenlanders in gaat roeren, weet niet wat hem te wachten staat. Als de Juridische Commissie de deur zou openzetten voor vervolging door het Belgische gerecht, van één van de meest uitgesproken voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid, zijn de kwalijke gevolgen voor het aanzien van het Parlement en voor de weerslag op de publieke opinie, negen maanden jaar voor de Europese verkiezingen niet te overzien.

Om al deze redenen smeek ik het Europees Parlement, te beginnen deze Commissie, zich niet medeplichtig te maken aan een politieke lynchpartij en een poging tot karaktermoord op een radicaal Vlaamse partij met zg. racisme als goedkoop voorwendsel. België staat vandaag voor een van de grootste uitdagingen sinds het zich in 1830 van Nederland afscheurde; het zou bijzonder onverstandig zijn als het Parlement in die komende onderhandelingen partij zou kiezen.

Mijnheer de Voorzitter, ik zei het al, ik hield dit pleidooi niet voor Frank Vanhecke maar voor het Parlement zelf, dat al genoeg door het slijk wordt gehaald.

Brussel, 8 september 2008

14:40 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.