29-09-08

TERUG UIT VERLOF

Ik ben er even tussenuit geweest. Een weekje Nieuwpoort. Uitgewaaid en wel.

Uiteraard ben ik de actualiteit een beetje blijven volgen. De beslissing van het N-VA-congres is ongeloofwaardig maar blijkbaar noodzakelijk voor het behoud van zowel de CD&V als de N-VA. Een kartel waarvan één deel oppositie voert en het ander deel in de coalitie zit én dat in zowel de Vlaamse als de federale regering? Zéér bedenkelijk allemaal... Juni 2009 komt opmerkelijk dichterbij.

Verstrepen is ondertussen aan zijn inquisitietocht begonnen met zijn boek. Niemand blijft gespaard. Maar Verstrepen moet niet te hard juichen. Ik voel aan dat er eerstdaags misschien ergens een foto van hem zal verschijnen waar hij zélf met gestrekte rechterarm opstaat... Hoe zal hij dat gaan uitleggen?

Wat de zaak Joe Van Holsbeek betreft kan ik kort zijn. Hij had dus niet de intentie om te moorden? Waarom had hij dan een mes bij? Waarom stak hij zeven keer met dit mes waarbij één keer recht in het hart? Schrik? Toeval? Ik geloof er niet in. Niet in de uitspraak van het Hof van Assisen en steeds minder in het Gerecht.

16:02 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-08

WIE ZEGT DAAR DAT HET VLAAMS BELANG NIETS DOET?

Deze week vond ik in mijn persoonlijk 'postbakje' van de provincieraad het 'bulletin van vragen en antwoorden'. Dit document bevat alle schriftelijke vragen van de provincieraadsleden met antwoord van de bevoegde deputatie. Dit over een periode van zeven maanden. (december tot juni) Het 'bulletin' is het beste bewijs dat het Vlaams Belang wel degelijk zijn werk doet op politiek vlak. Even een paar cijfertjes.

Er werden tijdens deze zeven maanden 49 schriftelijke vragen ingediend. De koploper is het Vlaams Belang met 34 schriftelijke vragen. Dit is gelijk aan 70% van het totale aantal vragen. Onze fractie in de provincieraad wordt gevolgd door het kartel SP.a-Spirit met... 6 vragen, ofte 12%. Dan hebben we nog CD&V-N-VA met 5 vragen en Groen! met 4 vragen. Men zou nochthans verwachten dat Groen! op de tweede plaats zou komen daar zij ook in de oppositie zitten... Niet dus. Maar ze dragen eveneens geen rode lantaarn want die eer is weggelegd voor Open-VLD. Door deze fractie werd geen enkele schriftelijke vraag ingediend.

Ook wat interpellaties tijdens de provincieraden zelf betreft is het Vlaams Belang de koploper. Hier heb ik momenteel geen overzicht van, maar dat volgt nog wel. Volgende maand wordt de begroting besproken van de provincie Antwerpen. Daar zal de Vlaams Belang-fractie zeker van zich laten horen!

10:55 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-09-08

DE KOMKOMMERTIJD VOORBIJ...

Het zijn weer boeiende tijden. De komkommertijd is duidelijk voorbij. Het Vlaams Parlement komt vervroegd bijeen op vraag van het Vlaams Belang en Groen!. Daar is het 'reces' dus al gedaan. Op federaal niveau beginnen ze over ongeveer een maand terug aan het politieke werkjaar.

Maar Leterme heeft nog geen verlof gehad... Niet dat hij veel gewerkt heeft het voorbije jaar maar toch. De 'sossen' aangevoerd door Vande Lanotte en op de hielen gezeten door Anciaux hebben hun campagne ingezet voor 10 juni 2009. Leterme is kop van jut. Dat hij niets gedaan heeft klopt, maar een alternatief van de socialisten en progressieven, daar wacht niemand op!

Dit weekende is het dan eindelijk aan de N-VA om een duidelijk standpunt in te nemen op haar ledencongres. Barst het kartel ja dan nee? Het is nog even afwachten.

Ondertussen is het proces tegen één van de (vermoedelijke(?)) moordenaars van Joe Van Holsbeek volop aan de gang. Mariusz O., minderjarig op het tijdstip van de feiten, moet niet voor de rechter verschijnen. Hij blijft onder de hoede van de jeugdrechter heet dat dan... Over 4 jaar mag hij uit de gesloten instelling waar hij verblijft. Zomaar. Ondertussen woont hij voetbalmatchen bij van de Nationale voetbalploeg als hij dat wenst. Ik geef toe dat dat inderdaad een straffend effect kan hebben gezien de kwaliteit van die 'voetbal'wedstrijden. Maar de vader van Joe merkt terecht op dat hij zich in de steek gelaten voelt door zijn 'land'. Het zal je kind maar wezen...

En hoe zou het aflopen met de commissaris-generaal van de federale politie, Fernand Koekelberg? Morgen komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeen om de rapporten van Comité P te bespreken. Het zal wel toevallig zijn waarschijnlijk dat de Waalse partijen Koekelberg steunen en dat ze willen dat hij aanblijft als grote baas van de pakkemannen! Gesjoemel is blijkbaar een vereiste als je in de gratie wil komen van de Waalse politici... En zal minister Dewael buiten schot blijven? Lijst Dedecker belooft alvast met 'documenten' te zullen zwaaien die het tegendeel bewijzen...

Zoals ik al zei, het zijn weer boeiende tijden!

14:19 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-08

DIAREEKS VAN DE MANIFESTATIE GISTEREN IN BRUSSEL

09:42 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-08

LYNCHPARTIJ OP Z'N 'BELGISCH'

Dit is té belangrijk om te missen. Daarom het volledige persbericht van het Vlaams Belang en de volledige tekst waar naar verwezen wordt.

EUROPEES PARLEMENT ONDERZOEKT OPHEFFING ONSCHENDBAARHEID FRANK VANHECKE

GUIDO NAETS, OUD-JOURNALIST VRT EN EX-PERSWOORDVOERDER EUROPEES PARLEMENT, VERDEDIGT FRANK VANHECKE


De commissie Juridische zaken (JURI) van het Europees parlement houdt vandaag om 17 uur achter gesloten deuren een zitting gewijd aan het verzoek van Jo Vandeurzen (CD&V) en Freddy Willockx (SP.A) tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke, om vervolging voor de correctionele rechtbank te Dendermonde mogelijk te maken. Frank Vanhecke riskeert het verlies van zijn politieke rechten - en daardoor verlies van zijn mandaat in het Europese parlement - alsook de mogelijkheid deel te nemen aan de verkiezingen van juni 2009. Deze ochtend besliste het Partijbestuur van het Vlaams Belang in ieder geval om Frank Vanhecke voor te dragen als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen.

Frank Vanhecke zal vanavond het woord voeren en in zijn verdediging worden bijgestaan door de heer Guido Naets, die 4 jaar medewerker was van de studiedienst van de toenmalige CVP, daarna 18 jaar Europa-correspondent voor Duitse en Nederlandse media en voor de VRT, en vervolgens 15 jaar directeur-perschef van het Europees Parlement zelf.

De vordering tegen Vanhecke is gebaseerd op een tekst van een andere auteur in een plaatselijk blaadje uit Sint-Niklaas, waarin een fout zou gestaan hebben. Alhoewel een rechtzetting in alle bussen verspreid werd, wil het Belgische gerecht Frank Vanhecke toch vervolgen, en niet de schrijver zelf: hieruit blijkt de politieke motivatie.

De tekst van Naets:

Het Europees Parlement mag niet het instrument worden van een politieke lynchpartij
Pleidooi Guido Naets over opheffing parlementaire onschendbaarheid Frank Vanhecke
voor de Juridische Commissie van het EP, maandag 8 september 2008

Mijnheer de voorzitter,
Ik ben niet gekomen om Frank Vanhecke te begraven, te verdedigen of van iets vrij te pleiten. Ik sta hier om het Europees Parlement te verdedigen, opdat het zich niet zou laten verleiden tot het opheffen van de onschendbaarheid van Frank Vanhecke. Sta mij toe dit in 7 punten te ontwikkelen.

1° Ik heb dit Parlement meer dan 50 jaar van nabij gevolgd en met grote toewijding gediend: eerst 4 jaar als medewerker van de studiedienst van de Belgische christendemocraten, dan 18 jaar als Europa-correspondent o.m. voor Duitse en Nederlandse media en voor de Vlaamse openbare radio en televisie, dan 15 jaar als directeur-perschef van dit Parlement zelf. In deze laatste hoedanigheid was het mijn taak, het Parlement en zijn leden te beschermen tegen allerhande aanvallen. Ik grijp graag de kans aan om die taak, die ik van 1980 tot 1995 fervent verdedigde, vandaag voort te zetten.

2° Kringen die België te allen prijze willen behouden - zoals ze zelf zeggen ook met onwettige middelen - willen dit Parlement doen opdraven in een lynchpartij op de voorzitter van een partij die België ziet als een “mislukte staat”, een failed state, die zij democratisch en vreedzaam wil opsplitsen in een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië in Europa. Hier wordt onterecht misbruik gemaakt van het gemakkelijkste voorwendsel – neen, geen verkiezingsbedrog, corruptie, smeergeld, of pedofilie, maar de meest abjecte van alle misdaden: racisme. Mijnheer de Voorzitter, in de bijna 30 jaar dat ik Frank Vanhecke ken, sinds hij hier assistent werd van Karel Dillen, heb ik hem nooit op enige vorm van racisme kunnen betrappen.

3° Niemand mag zich achter een parlementair mandaat verschuilen om misdrijven toe te dekken of te ontsnappen aan rechtsvervolging. Maar ik heb de indruk dat men Vanhecke niet wil vervolgen voor een of ander misdrijf maar om wie hij IS; precies wat Hannah Arendt bestempelde als totalitarisme. De nationaalsocialisten gingen zo tewerk, Stalin liquideerde op dezelfde wijze al zijn tegenstanders.
Vanhecke wordt vervolgd omdat hij symbool staat voor een partij die België wil opdoeken, zoals Cato in Rome elke toespraak voor de Senaat besloot met de woorden “ceterum censeo Carthaginem esse delendam”. Ook een andere Vlaamse partijvoorzitter, Bart De Wever wiens partij kartel vormt met de Vlaamse christendemocraten wordt om dezelfde reden verguisd en ook de voorzitter van die andere radicaal-Vlaamse Partij Lijst Dedecker wordt er om belaagd. Wie opkomt voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid, mag zich aan de ergste represailles verwachten

4° Aanklagers in deze zaak zijn totalitair denkende en handelende figuren, die zichzelf kwalificeren als horende tot “democratische partijen”, tja, zoals de DDR zich vroeger “democratisch” noemde. Dit Parlement zou zich eigenlijk eens moeten buigen over de praktijken die tegen deze partijen worden gebruikt : doodsbedreigingen aan het adres van gekozenen, intimidaties van leden en sympathisanten,  het gewelddadig arresteren van verkozenen hier voor dit Parlement bij de vredelievende herdenking van Nine Eleven, de sociale en politieke uitsluiting, het uit de vakbond zetten van leden van het Vlaams Belang – en dat wil in België wat zeggen want werklozensteun wordt door de vakbonden uitbetaald, die er een bonus van 160 miljoen EURO per jaar voor ontvangen.
De zaak tegen Vanhecke is overigens aangebracht door een man, Freddy Willockx, ooit ook Europarlementslid, vandaag burgemeester van Sint Niklaa s, die 14 jaar geleden bekende dat hij 5 miljoen Agustasmeergeld had aanvaard, het omkoopschandaal met helikopters waardoor Willy Claes ontslag moest nemen als NAVO-secretaris-generaal.

5° Het totalitaire blijkt uit het feit dat de opheffing van de onschendbaarheid werd gevraagd precies  2 dagen nadat Frank Vanhecke na 12 jaar voorzitterschap de fakkel aan zijn opvolger had doorgegeven – een voorzitter in functie aanpakken vond men blijkbaar net iets te gewaagd.
De willekeur blijkt hieruit dat U dit dossier bij hoogdringendheid moet behandelen, terwijl vandaag bij de Brusselse politierechtbank alleen al 47.000 inbreuken op vervolging wachten wegens allerlei geweldplegingen en zware verkeersovertredingen als dronkenschap achter het stuur.
Het totalitaire blijkt uit het feit dat het Belgische apparaat een tot Belg genaturaliseerde Marokkaanse terrorist genaamd Bellirasj gedurende tientallen jaren ongemoeid moorden liet plegen, terwijl de Marokkaanse diensten hem en andere terroristen wél konden klissen, en buiten een reeks wapenopslagplaatsen ook nog ontdekten dat Bellirasj al jaren op de payroll stond van de Belgische staatsveiligheid!

6° In het licht hiervan ben ik als Belg gegeneerd dat dit Parlement en deze Commissie in spoed is opgetrommeld voor één zin in een persbericht uit een plaatselijk krantje uit 2005 dat ernstige grafschendingen in Sint Niklaas toeschreef aan allochtone jongeren. Eén zin die na enkele dagen werd rechtgezet door een nieuw bulletin in alle brievenbussen van de stad omdat inderdaad niet met naam en toenaam kon bewezen worden dat het ging om allochtone jongeren. Het waren immers minderjarigen en dan kan de politie de identiteit niet vrijgeven!
Volgens de Belgische Grondwet mocht Frank Vanhecke als juridisch “verantwoordelijke uitgever” trouwens niet worden vervolgd omdat de schrijver van het bewuste stukje, een plaatselijke gekozene, zichzelf vrijwillig had aangemeld. Maar zoals U allicht weet is de grondwet in België allang een vodje papier. Men wou trouwens niet de schrijver doen veroordelen maar Vanhecke pakken. Hannah Arendt had het me lede ogen beschreven.

7° De Belgische politieke toestand is meer dan ooit een wespennest en wie hier als buitenlanders in gaat roeren, weet niet wat hem te wachten staat. Als de Juridische Commissie de deur zou openzetten voor vervolging door het Belgische gerecht, van één van de meest uitgesproken voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid, zijn de kwalijke gevolgen voor het aanzien van het Parlement en voor de weerslag op de publieke opinie, negen maanden jaar voor de Europese verkiezingen niet te overzien.

Om al deze redenen smeek ik het Europees Parlement, te beginnen deze Commissie, zich niet medeplichtig te maken aan een politieke lynchpartij en een poging tot karaktermoord op een radicaal Vlaamse partij met zg. racisme als goedkoop voorwendsel. België staat vandaag voor een van de grootste uitdagingen sinds het zich in 1830 van Nederland afscheurde; het zou bijzonder onverstandig zijn als het Parlement in die komende onderhandelingen partij zou kiezen.

Mijnheer de Voorzitter, ik zei het al, ik hield dit pleidooi niet voor Frank Vanhecke maar voor het Parlement zelf, dat al genoeg door het slijk wordt gehaald.

Brussel, 8 september 2008

14:40 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-08

OVER BRETELLEN EN GORDELS

Zondag gaan vele Vlamingen (jong en oud) Gordelen. Met deze editie van de Gordel wordt het oorspronkelijke opzet van het evenement extra in de verf gezet, namelijk door te wandelen en te fietsen in de Vlaamse Rand rond Brussel het Vlaams karakter bevestigen van deze Rand.

Het belooft een spannende dag te worden voor sommigen. Het Vlaams Belang zal er als gezinspartij én als Vlaams-nationale partij dit jaar opnieuw aanwezig zijn. Uiteraard met Vlaamse Leeuwenvlag op de schouder. De honderden Vlaams Belangers zullen wellicht in Linkebeek worden tegengehouden omdat ze volgens Damien Thiéry van het racistische FDF (en eerste schepen van deze oer-Vlaamse gemeente) door hun Vlaamse Leeuwenvlaggen een 'politieke boodschap' uitdragen. Gaat deze Vlamingenhater ook de politie afsturen op kleine kindjes die aan de hand van hun moeder, met klein Vlaams Leeuwpje in de andere hand deelnemen aan de Gordel?

Voorpost zal de 'La Bretelle De Bruxelles-Peripherie' alvast warm verwelkomen aan de startplaats van deze 'wandel- en fietstocht' die (volgens de fransdolle organisatoren toevallig) op dezelfde dag plaatsvind als de Gordel. De organisator Yvan de BEAUFFORT verzekert dat de wandel- en fietstochten van zowel de Gordel als van de Bretelle elkaar niet kruisen... Mij doet het anders denken aan de woelige periode in de Vlaamse Voerstreek rond de jaren '80. Het FDF dat zijn stoottroepen verzamelt (destijds het Action Fouronnaise van de voorzitter van het Waals Parlement, José Happart; hier zijn eigen 'verhaal') en de Vlaamse Beweging die vreedzaam wil wandelen over haar eigen Vlaamse bodem en daarbij wordt geïntimideerd door eerder vernoemde fransdolle imperialisten.

Nu goed, ik roep iedereen op om niet thuis te blijven uit schrik voor wat dan ook. Hoe meer Vlaamse Bewegers en vooral gewone Vlamingen deelnemen aan de Gordel, hoe minder aandacht de Franstaligen er door krijgen. Samen kunnen we een sterke vuist maken tegen het Waalse imperialisme!

A ja, Jurgen Verstrepen (tegenwoordig boekenschrijver) denkt er zo over: "De politiek in dit land is inderdaad zot geworden. Wereldvreemd. Wedden dat we allemaal moeten gaan gordelen volgend weekend? Dat wordt verwacht. Da's pas belangrijk! Daaar moet je zijn! ... Politici zouden eens een dag aan de kassa van de supermarkten moeten gaan staan en praten over koopkracht i.p.v. de paljas voor de camera's te gaan uithangen op een fiets."Dat weten we dan ook weeral. Maar zo ziet u het zelf: LDD, dàt is pas een Vlaamse partij die uw en mijn belangen verdedigt...?!?

Tot zondag!

13:47 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-08

TERUG NAAR SCHOOL EN DEFINITIEF GEBUISD

Een nieuwe week, een nieuw schooljaar en eveneens een nieuw werkjaar voor de Vlaams Belang Jongeren. Over dat laatste de komende dagen meer.

Wat het nieuwe schooljaar betreft even het volgende. Er was veel te doen rond het verbieden van de sigaret op de scholen... Was het vroeger anders dan? Mocht men roken op de scholen? Het lijkt me niet meer dan normaal dat er een rookverbod geldt in alle scholen! Zowel voor leraren, begeleiders, administratief personeel en uiteraard de kindjes zelf. Wat me deze ochtend stoorde bij het aanschouwen van de vele kinderen die richting schoolpoort trokken was het gebruik van de GSM bij deze nieuwe generatie. Dat zouden ze nu ook maar eens moeten verbieden zie! Op school heeft men dat toch nergens voor nodig? En als de ouders hun oogappel dan toch dringend moeten bereiken, dat ze dan maar (zoals vroeger - nog niet zo lang geleden) naar de school zelf bellen. Het zijn enkel maar zaken die de kinderen kunnen afleiden van hun leerproces, waardoor de kans bestaat dat de schoolresultaten slecht zijn.

Over 'Diksmuide IJzersterk' kan ik kort zijn. Het IJzerbedevaartcomité is gebuisd. Over de hele lijn! Slechts 2500 man, de misviering en de dodenherdenking lagen maar liefst twee(!) volle uren van elkaar verwijderd, de straatanimatie trok geen volk en het IJzerbedevaartcomité is er zelfs in geslaagd de laatste vaste klanten van de IJzerbedevaart ontevreden naar huis te laten gaan... Misschien toch maar de uitgestoken hand van het IJzerwakecomité aanvaarden? Tijd brengt raad...

15:02 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |