26-11-08

DE MACHT VAN HET GELD...

In mijn vorige bericht plaatste ik nog een komiek beeld van Anciaux, vandaag wordt weer duidelijk wat Aniaux werkelijk wil.

Nadat Bettina Geysen ontslag nam als voorzitter van de Vlaamse Progressieven en nadat daarna de SP.a de mini-kartelpartner aan de deur zette brak er paniek uit. Geert Lambert vond het geen enkel probleem om met Vl. Pro. als onafhankelijke partij de straten af te schuimen op zoek naar stemmen en sprak zelfs over de terugkeer naar de naam Spirit. Bert Anciaux echter dacht daar anders over en mobiliseert nu zijn fractie in het Vlaams Parlement om hem bij te staan in deze moelijke tijden en om zelfs de terugkeer naar een kartel met SP.a te bewerkstelligen.

Maar wat is nu de motivatie van Anciaux om toch terug in die kartelformule te stappen? Zou hij zo emotioneel verbonden zijn met 'zijn' project dat hij het koste wat het kost toch wil zien overleven op 10 juni 2009? Heeft hij schrik zijn rode vrienden te verliezen die hij misschien gemaakt heeft binnen het kartel? Waar ligt toch die drang om zijn Vlaamse niet-links-niet-rechts-idealen van destijds nog dieper te begraven en voorgoed de kant van links-progressief Vlaanderen te kiezen?

De vraag is dus inderdaad: wat heeft Anciaux persoonlijk te verliezen bij een breuk van het kartel? Het antwoord is zeer eenvoudig: zijn ministerportefeuille! Anciaux is steeds minister kunnen worden en blijven terwijl hij altijd een partijtje vertegenwoordigde van slechts enkele procenten. Ze hebben bepaalde namen voor zulks een individuen... Anciaux zit in de politiek voor het geld. Niet meer, maar ook niet minder. En zolang geld en macht samen gaan zal Anciaux zich prostitueren bij elke partij om toch maar minister te kunnen blijven. 'Proggressief' staat hier niet (langer) gelijk aan vooruitgang. Alleszins toch niet voor de vooruitgang van het volk. De vooruitgang van de persoonlijke bankrekening is wat anders.

Yves Desmet van De Morgen laat dan weer een ander gezicht van de linkse kerk zien. Die van hun eigen linkse interpretatie van het begrip 'democratie'. Ik citeer uit zijn column 'Standpunt' van vandaag in het blad dat meer pagina's dan lezers heeft: "De partijraad van de Vl.Pro is niet tot die ene beslissing gekomen die zich nochtans logisch opdrong: de ontbinding van de partij. Want een partijtje dat in peilingen nauwelijks nog 1 procent scoort, is irrelevant als organisatie, behalve voor zijn eigen mandatarissen, kaders en personeel."

Een partij met nauwelijks 1 procent aan stemmen telt voor Desmet niet mee. Politiek draait met andere woorden rond de machtspartijen. Enkel en alleen die partijen mogen aan het spel meedoen. Het heeft geen zin om een eigen project te beginnen. Links Vlaanderen - ditmaal bij monde van Desmet - vindt dit 'irrelevant'. De linkse puzzel past perfect in elkaar want deze redenering kan je natuurlijk terugvinden bij Bert Anciaux die daar blijkbaar ook van uit gaat. Want ook hij wil perse bij een grote partij aanleunen en gelooft niet meer in een 'klein project'. Het liefst van al willen de linksen natuurlijk dat ze het hier volledig voor te zeggen hebben. Eén partij, met één leider... maar dan liefst zonder - eigen - 'volk'. Arm Vlaanderen...

14:50 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-11-08

HUMOR

Anciaux

16:54 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-08

UYLENSPIEGELFEESTEN 2008

16:30 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

FREYA-AVOND I - VERSLAG

Vorige week vrijdag organiseerden we met enkele jongeren onze eerste Freya-avond. We doopten onszelf om tot het Freya-komiteit. Maar dat is slechts bijzaak uiteraard.

De Freya-avonden zijn discussieavonden met als doel een aantal onderwerpen te bespreken die op de dag van vandaag de evidentie zelve lijken. De naam Freya ontleenden we aan de Noordse Godin Freya die symbool stond voor de jeugd en alles wat met hernieuwing te maken had. Daaruit kan men dus afleiden dat we ons met de Freya-avonden willen herbronnen. Eens kijken hoe bepaalde visies momenteel samen- of uit elkaar lopen en hoe we terug tot een consensus kunnen komen.

De eerste Freya-avond handelde rond het begrip 'democratie' en dan vooral over welke staatstructuur Vlaanderen bij haar onafhankelijkheid het best zou kunnen gebruiken.

Ik kan u vertellen dat dit geen voor de hand liggende vraagstelling was. We zijn niet meteen tot een consensus kunnen komen maar de meerderheid van de aanwezigen kon zich vinden in een Vlaanderen als republiek met een mengeling van een parlementaire macht en een meritocratie. Vlaanderen zou dus een sterke centrale macht moeten kennen waar uiteraard volgens het subsidiariteitsbeginsel het beslissingniveau onder meer per bevoegdheid bepaald werd. Stemplicht wordt stemrecht en de voorwaarden om stemrecht te verkrijgen zouden niet enkel het staatsburgerschap inhouden. Vreemdelingenstemrecht zou uiteraard onbestaande zijn! Wie trouwens geen belastingen betaalt verliest eveneens zijn of haar stemrecht volgens het principe: no taxation, no representation.

Dit zijn in het kort de conclusies van de eerste Freya-avond. Nog niet alles werd hierboven neergeschreven. Een uitgebreide nota zal binnenkort beschikbaar zijn via een speciaal daarvoor voorziene webstek.

Zoals u ziet zitten de Vlaamse en rechtse jongeren niet stil en wanneer ze bewegen is dat niet enkel op café of in de discotheken! Wordt vervolgd.

16:14 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-11-08

DE 'DIALOOG' IS NIET DE OPLOSSING

Vandaag lees ik op de website van de Gazet Van Antwerpen het volgende: "Komende zaterdag, 22 november, vindt er in Antwerpen een ontmoetingsdag plaats tussen buschauffeurs van De lijn en allochtone jongeren uit Hoboken en Antwerpen-Noord. Bedoeling is om een gespreksdag op poten te zetten, waar wederzijds begrip en respect zou uit voort moeten komen." Dit is zeer merkwaardig en ongelooflijk naïef.

Merkwaardig omdat men dus toegeeft dat de problemen op De lijn veroorzaakt worden door die bepaalde groep jongeren. Indien het Vlaams Belang dit zou organiseren dan was een veroordeling voor racisme niet ver weg!

Naïef omdat men blijkbaar denkt dat die jongeren die effectief in de fout gaan - bewust en met voorbedachte rade - op zo'n dag zullen afkomen?! Waarom zouden ze? Hun crapuleuze lusten zijn immers sterker dan de zin om zichzelf wat respect bij te brengen.

Het fabeltje van de 'dialoog' vertelt men nu al decennia lang. Het heeft echter nog niets uitgehaald! De criminaliteit onder allochtonen bereikt ongekende hoogten. Een keiharde aanpak van dit crapuul is dan ook het enige antwoord. Voor uw en onze veiligheid.


Donderdag schrijf ik een verslagje van de bevindingen van de eerste Freya-avond van vorige week vrijdag.

12:43 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-11-08

FREYA-AVOND I

Vanavond vindt de eerste 'Freya-avond' plaats. De Freya-avonden zijn discussieavonden over minder voor de hand liggende thema's.

Met een tiental jongeren uit verschillende rechtse politieke verenigingen en partijen zullen we vanavond de koppen bij elkaar steken rond het begrip 'democratie'. Vooral de vraag 'welke staatsstructuur de staat waarin we willen leven nodig heeft' vormt het onderwerp van de discussie.

Volgende week de resultaten!

15:49 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-11-08

THIELEMANS IS TEGELIJK RECHTER EN BURGEMEESTER

Uit het artikel 'Fatsoenlijke mensen betogen niet' uit de Knack van deze week haal ik het volgende opmerkelijk citaat van de heer (nu ja, heer?) Thielemans:

"Is dat eigenlijk verplicht, een onderwerp? Heeft een betoger recht op twijfel?

THIELEMANS: Nee. Een van de voornaamste taken van een burgemeester is de openbare orde bewaren. Ik moet dus weten waar het over gaat. Ooit kreeg ik een brief van de boeren. Die wilden met zevenhonderd koeien naar Brussel afzakken. Zevenhonderd koeien in Brussel! Die betoging heb ik dus verboden. Maar dat gebeurt heel zelden. Ik schat dat ik er de laatste acht jaar zes verboden heb. Onder meer een manifestatie van het DHKP-C, omdat dat een terroristische organisatie is. En één van een zeer rechtse partij uit Vlaanderen.

Het Vlaams Belang?

THIELEMANS:(fijntjes) Ah, u noemt die partij zo...

Heeft niet iedereen met een mening - hoe verwerpelijk die ook is - het recht om te betogen?

THIELEMANS: Nee. Ik moet niet alleen kijken of een betoging de openbare orde in gevaar brengt, maar ook of ze in overeenstemming is met de wetten van dit land. En die betoging was tegen eerbied voor andere filosofieën. Ik wist dat ik daarmee last zou krijgen, maar uiteindelijk heb ik gelijk gekregen. Zij hebben het proces verloren dat ze aangespannen hebben."

Er is geen verdere commentaar nodig denk ik...

16:10 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |