07-04-09

POOLSE ZIGEUNERS EN PROCEDUREFOUTEN

Op 12 april 2006 werd Joe Van Holsbeek in de hal van Brussel Centraal beroofd van zijn mp3-speler. De daders, twee Poolse zigeuners, beroofden Joe met meerdere messteken van het leven. Meerdere veiligheidscamera's filmden de gebeurtenissen en de daaropvolgende vlucht van de daders. Aan de hand van de beelden die de wereld werden ingestuurd om de moordenaars van Joe te vinden kon men de daders opsporen. Mariusz O. werd op 25 april 2006 gearresteerd in Anderlecht. Hij verbleef hier illegaal. Mariusz was de 'dief'. Adam Giza werd op donderdag 27 april 2006 in Suwałki in het noordoosten van Polen, dicht bij grens van Litouwen gearresteerd. Hij was de 'moordenaar'.

Op 21 april 2006 publiceerde Paul Beliën een tekst naar aanleiding van de gebeurtenissen. Enkele passages:"Op de videobeelden zie je ze als roofdieren langs de muur van het Centraal Station staan, nauwlettend spiedend om in de passerende kudde pendelaars een gemakkelijke prooi te vinden die ze vervolgens kunnen afmaken. Joe Van Holsbeeck werd het slachtoffer, maar het had evengoed (vul hier uw eigen naam in) kunnen zijn, of (de naam van uw kinderen)." "Wij zijn de kuddedieren, zij zijn de roofdieren. De kuddedieren hebben de roofdieren zelf in hun biotoop toegelaten. Onze politieke, geestelijke en intellectuele “herders” hebben ons wijsgemaakt dat dit een “verrijking” voor onze samenleving ging worden. Door roofdieren bij de kuddedieren te zetten zouden onze herders immers op aarde het hemelse Utopia kunnen verwezenlijken, de multiculturele welvaartsstaat waarin, naar het Bijbelse woord, de leeuw zich vreedzaam naast het lam zou vleien.

Daarom hebben wij de adders aan onze borst gekoesterd, erop vertrouwend dat als we hen liefdevol zouden zogen, zij ons niet zouden bijten, dankbaar voor de melk die wij gratis zouden schenken. Maar zij interpreteerden onze goedheid als zwakheid. De schurken, die in onze samenleving alles gekregen hebben – gratis onderwijs, kinderbijslag, sociale zekerheid – vermoorden thans onze kinderen voor een MP3-speler. Volgens kardinaal Danneels is dit onze schuld, omdat wij “onverschillig” zijn, omdat in “onze” Westerse, materialistische samenleving een MP3-speler meer waard is dan een mensenleven."

De tekst moest op vraag (lees: bevel) van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) van het internet verwijderd worden. Dit wegens: "uitlatingen een aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming betreffen (art 1 par 3, 3° van de wet van 30/07/1981). Bijgevolg verzoeken wij u om de betwiste tekst te verwijderen of te laten verwijderen. In het tegengestelde geval, behoudt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zich het recht voor om dit feit aanhangig te maken bij het gerecht."

Vandaag, 7 april 2009, net geen twee jaar na de gruwelijke feiten is de straf van de daders bekend. Mariusz O., de 'dief' van de mp3-speler van Joe is al terug vrij en zit thuis bij zijn zigeunerfamilie in Polen. Adam Giza, de 'moordenaar', zou uitgeleverd worden aan Polen om daar zijn straf uit te zitten, maar daar steekt het Belgisch gerecht een stokje voor. Wegens een vermeende 'procedurefout' zal hij zijn straf in een Belgische gevangenis moeten uitzitten. Adam kreeg 20 jaar celstraf maar zal vermoedelijk na 4 jaar alweer een vrij man zijn. Dit ondanks het feit dat er afspraken waren tussen Polen en België om Adam zijn straf in Polen te laten uitzitten, waar hij dus bijgevolg 11 jaar rondjes zou moeten lopen op de binnenkoer van de gevangenis.

Deze wending en afloop van het hele Joe Van Holsbeek-verhaal is de zoveelste blunder van ons rechtssysteem. Criminelen hebben hier in dit land vrijspel. Buitenlandse criminelen kunnen moorden en stelen zoveel ze willen. Ze krijgen er reisjes en voetbaltickets gratis bij. Daders worden steeds meer en meer beschermd en in de watten gelegd. "Niet wij zijn onverschillig. Het is de overheid, de politie, de regering, de kerk die “onverschillig” is. Wat wij vandaag beleven is het verraad van het volk door de staat en door de kerk. Ooit riep Wilfried Martens: “Geef ons wapens!” In een democratische staat moet de overheid de burgers beschermen tegen de roofdieren. Indien de staat deze functie niet meer kan of wil uitoefenen, hebben de burgers het recht zichzelf te bewapenen. Wie zich zonder pepperspray naar Brussel begeeft, is een dwaas.

Indien de staat zijn onderdanen en hun kinderen niet langer kan of wil beschermen, is het de plicht van de burgers om dat zelf te doen. Nood breekt wet. De herders hebben hun gezag verloren. Bekijk de videobeelden van de roofdieren die op de loer liggen in Brussel Centraal en besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen. Wie op de politie(k) rekent voor bescherming, is zo goed als dood." zo schreef Paul Beliën.

Vandaag is gebleken dat zijn woorden - van twee jaar geleden - geen loze woorden waren. Het was de bittere realiteit. En in plaats van er voor te zorgen dat Beliëns woorden in het niets zouden verdwijnen door de twee Poolse zigeuners hard en zwaar te straffen, geeft men Beliën meer dan gelijk! Joe Van Holsbeek is de zoveelste in een langer rij van slachtoffers van onze lakse en laffe maatschappij. Hoeveel moeten er nog volgen? Wanneer houdt het op?

Lees hier de volledige tekst van Paul Beliën.

 

14:05 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.