29-04-09

HET PROCES WILDERS

Naast het artikel dat ik schreef voor Vrij Vlaanderen van VBJ en dat ik vorige week op mijn blog plaatste had ik voor datzelfde partijorgaan ook nog een vraaggesprek met Prof. dr. Hans Jansen. Wie hij is verneem je hieronder. Veel leesplezier!

HET PROCES WILDERS
Vrij Vlaanderen sprak met arabist en Professor Doctor Hans Jansen

Filip Dewinter bestrijdt al jaren met gevatte argumenten de islamisering van Europa waarmee hij de Europese identiteit wil beschermen. De strijd tegen de islamisering is echter een fenomeen dat zich niet enkel manifesteert in Vlaanderen. Onze buurlanden hebben minstens even hard te kampen met deze veroveringsgezinde godsdienstige ideologie. In Nederland is dé tegenstander van de islamisering ongetwijfeld Geert Wilders. Hij poogt met zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) om de Nederlandse geesten te winnen voor de strijd tegen de islamisering. Geert Wilders wordt in zijn strijd achter de schermen bijgestaan door verschillende ‘islam-kenners’. Eén van die mensen, Professor dr Hans Jansen (1942) is Arabist. Hij heeft Arabisch en Semitische talen gestudeerd in Amsterdam, Leiden en Cairo. Jansen is een veelgevraagd commentator bij radio- en televisieprogramma’s als NOVA, Pauw & Witteman, en RTL Nieuws. Aan de Universiteit van Utrecht is hij hoogleraar geweest voor ‘het hedendaagse Islamitische denken’. Naast zijn academische carrière heeft hij in het Midden-Oosten tal van nevenactiviteiten ontplooid, onder andere voor het Rode Kruis in Irak in 1990. Hij heeft zo goed als alle landen in het Midden-Oosten wel eens voor langere of kortere tijd bezocht, en bijna vier jaar in Cairo gewoond, waar hij van 1979 tot 1982 het Nederlands Instituut in Cairo geleid heeft.

Bert Deckers sprak voor Vrij Vlaanderen met Prof. dr Jansen over het proces dat tegen Geert Wilders loopt, over de radicale en gematigde islam en over het bondgenootschap tussen Christenen en Joden in de strijd tegen de islam.

Geachte heer Jansen, in Nederland loopt momenteel een proces tegen de heer Wilders. Kan u ons uitleggen wat de aard van dit proces is?

De aard van het proces is een poging van de Nederlandse elite om de vrijheid van meningsuiting te verkleinen, sterker nog, te laten verdwijnen. De vraag van de advocaat van Geert Wilders is om de Hoge Raad het besluit van het Hof dat beveelt om Wilders te laten vervolgen te laten vernietigen. De Hoge Raad zegt dat men wel mensen kan beledigen maar geen abstracta. Over het Marxisme, het Christendom en de Islam mag je zeggen wat je wil maar over Marxisten, Christenen en Moslims mag je niet zeggen wat je wil omdat dit als een belediging zou kunnen opgevat worden. Het bevel van het Hof stoelt op louter politieke argumenten. Dit maakt het des te pijnlijker.

Ik weet nog goed dat Wilders had gezegd dat de Koran verboden moest worden. Toen ik daarover naar een uitzending van Nova werd uitgenodigd, zat ik daar samen met de advocate die de bewuste klacht tegen Wilders had ingediend. We zaten daar met een kopje koffie in een voorbespreking en ik vroeg aan die vrouw: “Als er nou in de Koran zou staan: dood de ongelovigen waar je ze maar vinden kunt, dan zou Wilders toch wel een punt hebben dat hij tegen dat citaat een bezwaar maakt?”  Zegt die advocate: “Ho ho ho! Maar dat staat niet in de Koran! Als dat in de Koran stond hadden we dat allang gehoord!” Wel, dat citaat staat dus drie keer in de Koran! Die mevrouw weet er dus helemaal niets van af. Het is natuurlijk zo dat de dingen waar de Koran toe oproept al bij wet verboden zijn, dus waarom zou je dat boek nog eens moeten verbieden? Het proces op zich kan wel eens lang gaan duren en zelfs in de vergetelheid geraken omdat Wilders hier uiteraard electoraal enorm van profiteert want ook mensen die het er maar half mee eens zijn roepen nu: “Ja, hoor eens! Wilders heeft vrijheid van meningsuiting, dat is me meer waard dan wat dan ook!”

Is het de bedoeling om Wilders financieel dood te maken?

Ik denk van wel. Procederen is natuurlijk duur en zeker als het lang duurt. De uiteindelijke bedoeling is natuurlijk het demoniseren van Wilders. Hem aan het volk proberen te presenteren als een volslagen gek. En ik denk niet dat het gaat lukken via het proces. De Nederlandse justitie is ongetwijfeld de beste die er in het Koninkrijk der Nederlanden te vinden is, maar er zijn toch wel wat problemen mee. Ik denk dat het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in justitie niet groot genoeg is om Wilders via deze weg te demoniseren. Integendeel.

Men wil met andere woorden Wilders persoonlijk treffen?

Inderdaad. De partij van Wilders heeft geen partijfinanciering. Zij hebben dat geweigerd. Dus op dat gebied zit Wilders veilig. Maar omdat hij een stemmenmagneet is wordt hij als een gevaar aanzien. Hij heeft geen partij maar hij heeft wel kiezers.

Is het te vergelijken met het proces tegen de drie vzw’s van het Vlaams Blok die veroordeeld werden voor racisme waardoor het Vlaams Blok zich moest omvormen tot het Vlaams Belang?

Juridisch is het verschil natuurlijk enorm. Maar de elite in Nederland kan zijn bloed wel drinken. Die beschuldigen hem bij voorkeur voor racisme. Die proberen ook allerlei vergelijkingen met de tweede wereldoorlog te trekken waarbij Wilders dan in de rol van de Nazi’s wordt geplaatst. En dat vind ik persoonlijk buitengewoon onfair en ik denk dat iedereen in Nederland dat onfair vindt. Hitler heeft niet alleen gedachten gehad, maar die heeft ook dingen gedaan en daar is bij Wilders geen sprake van. Ik was eens op een debat in Nederland waar er een redacteur was van een Vlaamse krant, Yves was zijn naam (Yves De Smedt van De Morgen nvdr.) en hij opende het gesprek met de opmerking dat Wilders en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo Van Gogh, even erg waren. Ik nam een slokje van mijn wijn en vroeg hem: “Wie heeft Wilders dan wel vermoord?” en hij zei me “Nee nee, dat heb ik niet gezegd....” en ik zei hem dat ik toch wilde weten welke moord Wilders ooit gepleegd had. Hij nam uiteindelijk zijn woorden terug en toen het debat eenmaal bezig was heeft die dat ook niet meer in het debat gegooid.

Is het een politiek proces of een juridisch proces?

Het is het meest zuivere politiek proces dat ik ooit gezien heb. Dit gaat om een opiniedelict van iemand die geen bloed aan zijn handen heeft. Terwijl de opponenten in het proces wel bloed aan hun handen hebben. Er zijn geen woorden voor.

Je sprak over een islamitische voorhoede. De radicale islam zou de gematigde islam als voorhoede gebruiken om voor de radicale islam de weg van de verovering van Europa voor te bereiden. Leg dit eens uit?

Er is een heel mooi voorbeeld van een cabaretier in Nederland. Hij maakte in zijn voorstelling een paar grappen. Niet eens over de islam, maar over de moord op Theo Van Gogh. Toen werd hij ertoe gebracht om in de moskee te gaan praten over de vraag of je al dan niet grappen mag maken over de islam en alles daar rond. De woordvoerder van die bewuste moskee zei dat zoiets natuurlijk niet mocht en dat wie grappen maakt over de profeet moest gedood worden. Toen vroeg die cabaretier: “Maar wilt u mij dan doden?” de man reageerde doodleuk: “Neen hoor, daar heb ik de radicalen voor.”

Dat was zeg maar een ‘gematigde’ moslim die eigenlijk precies hetzelfde zei als de radicale moslims, alleen had hij geen zin om zijn leven ervoor te verknallen. Het komt er op neer dat de gematigden de radicalen gebruiken om de kastanjes uit het vuur te halen. En die radicalen die voelen zich dan op hun beurt de elite, zeg maar de uitverkorenen en die hebben in de hemel dan ook het recht op een plaatsje op de voorste rij. Wij Europeanen denken echter niet op die manier.

Kan de islam in Europa imploderen volgens u?

Naast de gematigde leiders die misbruik maken van die offers die de radicalen dan brengen heb je natuurlijk ook ontzettend veel moslims die uit willen treden. Bij een religieuze beweging heb je altijd een normaalverdeling. Dus ja. Als die afvalligen uit de kast durven te komen dan zou het afgelopen zijn met de islam in Europa. Maar dat durven ze niet omdat ze weten hoe hard de radicale moslims zullen toeslaan als ze dat doen. Ayaan Hirsi Ali heeft dat vele malen horen zeggen: “Als die afvalligen niet durven uit de kast komen, dan zijn jullie in Europa het haasje.” En ik weet niet hoe groot die kans is dat ze uit de kast komen, maar ik hoop wel dat het gebeurt. De moeilijkheid is dat wanneer het gebeurt dat de omgeving zo afwerend reageert. Het is zoals die moslim die met een Nederlandse collega op een vrijdag na het werk meegaat om een borrel te nemen. De Nederlander zegt: “Wat met je Mohammedaanse geloof? Jij mag toch niet drinken?” Wel kijk, die moslim is dan op de goede weg en dan gaat die Nederlander hem in feite op zijn geloof terugroepen! De Nederlander zou de moslimcollega moeten prijzen omdat hij eveneens een glaasje wijn wilt. Dat is namelijk een deel van het uit-de-kast-komen proces.

Wordt de islam in Europa gestuurd vanuit de Arabische wereld?

De radicale islam in Europa is eerder een spontane beweging. Twintigers stellen zich radicaler op dan de veertigers die dan weer op hun beurt de gematigde leiders gaan spelen. Uiteraard krijgen de Europese moskeeën pakken geld uit Saoudi-Arabië, Soudan en andere islamstaten terwijl deze landen het niet toelaten dat Westerse landen geld steken in bijvoorbeeld een Christelijke geloofsgemeenschap bij hen. Daar heerst namelijk een absoluut verbod op godsdienstvrijheid.

Je maakt net als Filip Dewinter geen enkel onderscheid meer tussen de zogenaamde gematigde en radicale moslims. Een moslim is een moslim.

Ik denk dat de gewone moslims niet zoveel kwaad doen, net zomin als de gewone katholieken kwaad doen. Maar wie wel kwaad kan doen, dat zijn de bisschoppen, de kardinalen of de paus, die kunnen vervelende dingen doen waar de gewone mensen last van kunnen hebben en dat geldt voor de islam natuurlijk net hetzelfde. Van de gewone moslims heb je niet gauw last maar waar je wel last van kunt hebben is van de vertegenwoordigers van bepaalde moslimgroepen die bepaalde zaken komen afdwingen zoals subsidies, bepaalde regels zoals het eten van halal en ga zo maar verder. Want dit zijn de vertegenwoordigers van de zuivere islam. Als we het over de Kerk hebben weet iedereen het verschil tussen de gezaghebbenden en het gewone volk. De islam heeft officieel geen gezagsorgaan maar zij hebben in de praktijk wel een elite die een ongelooflijk grote mond heeft! Die elite, of voorhoede van beroepsmoslims, dàt is de bron van de spanningen in de maatschappij en die mensen zijn gevaarlijk voor de moslims die zelf een mening willen formuleren of die willen uittreden.

Gelooft u in assimilatie?

Ik denk dat bijvoorbeeld bij Marokkanen het Marokkaan zijn weg schrompelt, maar er is dan weer die zogeheten elite die er voor zorgt dat het gevoel van Marokkaan zijn terug naar boven komt. Ik geloof wel in assimilatie, ja. Het is echter de moslimelite die met opgeheven vinger de assimilatie tegengaat. En dat is te begrijpen want vanaf het ogenblik dat geen enkele Marokkaanse Nederlander nog moslim is verliest de moslimelite zijn macht en greep op die gemeenschap.

Het argument dat wij een Joods-Christelijk verleden hebben wordt geregeld aangehaald wanneer de vraag wordt gesteld waarom het niet storend is dat bijvoorbeeld de Orthodoxe Joden traditionele symbolen en kledij dragen. Welke argumenten zou u aanhalen wanneer het over een Joods-Christelijk bondgenootschap tegen de islamisering gaat?

Zowel in het jodendom als in het christendom geeft het een grote prestige als je schulden bekent, als je fouten toegeeft. Bij de joden heb je de grote verzoendag waar tientallen keren wordt geroepen ‘ik heb iets fout gedaan’, ‘ik heb gezondigd’ en ga zo maar door en in het christendom begint elke misviering met de schuldbelijdenis. Het schuld bekennen is een essentieel onderdeel in de joods-christelijke gemeenschap.  Bij de islam is dit onbestaande. Dat doet niemand. Daar bestaat geen schuldgevoel. De vliegtuigcrash onlangs met dat Turks vliegtuig was daar een perfect voorbeeld van. De Turkse vliegmaatschappij waar het vliegtuig toe behoorde ontkende in alle toonaarden dat zij schuldig waren voor de crash, terwijl het vrij duidelijk is dat zij wel schuldig zijn.

Nu concreet. Waarom stoort u zich aan de hoofddoek bij moslima’s en niet aan de typische zwarte klederdracht van de Orthodoxe Jood?

Omdat die Orthodoxe Jood vindt dat hij in het zwart gekleed moet zijn omdat hij een Orthodoxe Jood is en die moeit zich niet met de andere mensen. Terwijl moslims vinden dat andere mensen de voorschriften van de islam moeten volgen. Bijvoorbeeld niets bloot tonen op straat. Een ander groot verschil is het feit dat de Joden hun godsdienstig wetboek steeds ondergeschikt achten aan de wetten van het land waarin ze verblijven. Dat is met de moslims uiteraard net omgekeerd. Zij vinden dat het nodig is om de plaatselijke wetten aan te passen aan de Sharia, het wetboek van de islam.

Professor, hartelijk dank voor het bijzonder leerzame gesprek.

10:04 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.