31-08-09

LAAT DE MASKERS VALLEN, WIJ DRAGEN ER ZELFS GEEN!

"Tegen het einde van het leven gaat het als tegen het eind van een gemaskerd bal, als de maskers worden afgenomen. Men ziet dan wie degenen, met wie men gedurende zijn leven in aanraking is gekomen, eigenlijk zijn geweest." Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

Dagelijks, of toch op zijn minst wekelijks, bezoeken velen van ons, rechts-radicalen, de weblog van het Anti Fascistisch Front (AFF). Niet omdat we onszelf willen 'bekeren' tot het anti-fascisme (wat dat ook moge inhouden vandaag de dag, aangezien ik geen duidelijke definitie kan distileren uit de daden en uitspraken van de anti-fascisten vandaag de dag van wat fascisme inhoudt) maar wel omdat het AFF dagelijks een moment van ontspanning is, een moment om de lachspieren te trainen en vooral om de roddels van het niveau van Dag Allemaal te weten te komen over onze Beweging en over die andere, minder interessante beweging, die van de skinheads anno 2009.

Het AFF onthult graag zaken uit de dagelijkse persoonlijke levenssfeer van heel wat van onze vrienden, militanten en verkozenen. Het AFF houdt zich binnen het strikt wettelijke om geen vervolgingen te risceren, al nemen zij wel geregeld foto's over van blogs die worden toegelicht. Het overnemen van die foto's is wel strafbaar, maar gezien onze verdraagzamheid zeer rekbaar is, laten we hen hier voor 99% van de gevallen met gerust.

Waar het op neerkomt is dat wij, rechts-radicalen, in se niets te verbergen hebben. AFF is voor onze Beweging dikwijls een gratis advertentieruimte. Acties en activiteiten worden door hen beter toegelicht dan dat we dat zelf zouden kunnen. De skinheads onzer Lage Landen hebben zelfs het voordeel dat ze zelf nooit een verslag moeten schrijven van hun concerten en andere bezigheden. Het AFF doet dit namenlijk voor hen.

De mensen van het AFF kennen ons zeer goed. En waarom ook niet? Als politiekers zijn wij in principe publieke figuren. Wat we doen valt volledig onder onze verantwoordelijkheid en zeker als we iets op het internet publiceren weten we goed genoeg wat we doen. En als dit strafbaar of controversieel blijkt te zijn zal het AFF er wel voor zorgen dat het wereldkundig gemaakt wordt. Eigen schuld, dikke bult met andere woorden. Achteraf verbaasd doen over uw eigen daden is dan ook een beetje hypocriet. Maar goed, zoals ik al zei hebben wij in feite geen geheimen voor ons klein Vlaanderen, laat staan voor het AFF.

Anderzijds stel ik mij echter de vraag waarom nooit geweten is waarom de jongens en meiskes van het AFF nooit hun ware gelaat hebben getoond en/of tonen? Hebben zij dan wél iets te verbergen? Is het dan toch waar dat 'bekende' journalisten achter deze weblog zitten? Journalisten gelieerd aan De Morgen en misschien zelfs aan Humo? Dat het linkse medwerkers zijn spreekt voor zich. Dat het mensen zijn met een verregaande kennis van wat er intern gebeurt in de Beweging of binnen de partij is soms maar de vraag. Veelal wordt er toch nog net iets teveel uit de duim gezogen. Zelfs zo hard dat Grimm er jaloers zou van geworden zijn. Maar ze hebben hun goedgeïnformeerde bronnen in bepaalde dossiers en misschien ook daarmee dat ze zichzelf nooit zullen of willen bekend maken.

Toch durf ik hier beleefd de vraag te stellen aan deze heren en dames van de wereldvrede: wie zijn jullie? Maak jullie eens bekend als echte nobelen! Heel Vlaanderen wil weten wie jullie, helden, werkelijk zijn! Laat jullie maskers vallen en kom uit voor julie o zo lovenswaardige verzet tegen de zogeheten fascisten der eenentwintigste eeuw! Laat ons het citaat waarmee ik begon bewaarheid worden. (liefst wel voor het einde van mijn leven wel te verstaan!)

Ik heb het nu beleefd gevraagd en hoop nu op een beleefd antwoord. En hopelijk wat namen. En geen paniek, Kosmos bestaat niet meer, ook niet 'ondergronds' want dan zou ik het wel weten. Blokwatch, de on-line 'kosmos' van links Vlaanderen staat echter nog wel steeds on-line. De linkse databank van rechtse nationalisten en fascisten (grappig toch die niets betekenende titel) kan nog dagelijks geraadpleegd worden. Toegegeven, er staan (net) geen adressen bij!

Ik hoop met open visier de strijd verder te zetten. De bal ligt in jullie kamp AFF!

15:26 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-08-09

IJZERWAKE GESLAAGD!

De IJzerwake is voorbij. Het was warm, de toog in de tent achter de weide van de wake was toch open en er was veel volk. Het beste van al: de Wake zorgt voor veel mediabelangstelling dankzij de toespraak van Frans Crols! De Wake bereikt met andere woorden dat waarvoor het dient. Vlaanderen aan het denken zetten.

De heer Crols, voormalig hoofdredacteur van Trends, 'shokeerde' even door te stellen dat Vlaandere Brussel moest loslaten. Uiteraard gaat de inhoud van deze uitspraak verder dan dat. Want de heer Crols zegt NIET dat Vlaanderen niets meer te maken wil hebben met Brussel. De heer Crols stelt niet dat Brussel in handen mag vallen van wie dan ook. Neen, de heer Crols wil twee zaken. Uno: dat Vlaanderen eens serieus moet nadenken over een strategie omtrent Brussel en secundo: dat Vlaanderen eerst een ultieme zelfstandigheidstrijd voert om vervolgens vanuit dat tot stand gekomen onafhankelijke Vlaanderen Brussel terug te heroveren, terug te vervlaamsen en met andere woorden te laten geworden tot rechtmatige hoofdstad van dat zelfstandige Vlaanderen.

Momenteel is het 'probleem' Brussel echter zo groot (op verschillende gebieden: verfransing, vervreemding, ver-bureaucratisering, ...) dat het een quasi gewonnen onafhankelijkheidsstrijd tijdelijk in de weg staat. Met andere woorden is het nog niet zo een gek idee van de heer Crols om de 'Zaak Brussel' even in 'wacht' te zetten. Zijn bewoordingen waren inderdaad letterlijk Vlaanderen moet Brussel loslaten en dat shokeert menig Vlaming. Maar dat was net de bedoeling. En zeker na twee uren brandende zon en verlies aan concentratie was er even een 'wekker' nodig die iedereen terug wakker schudde. Opdracht geslaagd lijkt me!

Verder was de Wake een geslaagd evenement en het aantal aanwezigen was gegroeid tegenover de vorige jaren. Wat ergens logisch is om twee redenen: de Wake krijgt stilaan vorm in die zin dat het wordt aanzien als de enige Vlaamse stem die het waard is om aanhoord te worden en ten tweede is de affiche (in alle opzichten van het woord) van de IJzerbedevaart zo schandalig slecht en provocerend en anti-Vlaams en zelfs pro-belgisch, dat de laatste twijfelaars zich nu bekeerd hebben tot de IJzerwake.

Op naar de 8000 Wakebedevaarders in 2010!

15:46 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-08-09

ZONDAG IJZERWAKE!

Zondag trekken we weer naar Steenstrate voor de achtste IJzerwake. In de media en algemeen Vlaanderen beter gekend als 'de afscheuring van de IJzerbedevaart'.

Waarom zeg ik dit zo? Omdat we stilaan naar het moment moeten komen dat de IJzerwake volledig onafhankelijk dient te gaan denken. Niet steeds de koppen tellen en dan vergelijken met de IJzerbedevaart. "Kijk eens, we zijn goed bezig, we zijn met meer dan die van aan den Toren..."

Misschien moet er eens gekeken worden naar wat het doel zou moeten zijn van een organisatie als de IJzerwake. En mijns inziens is dat niet enkel het herdenken en eren van de gesneuvelde soldaten en andere Vlamingen die hun leven gaven in de Vlaamse strijd of het nastreven van het IJzertestament: Godsvrede, Nooit meer oorlog en Zelfbestuur. De IJzerwake moet veel meer zijn dan dat. Het zou een politiek zwaargewicht moeten zijn dat als een loodzwaar juk om de schouders van de Vlaamse politici hangt. En het IJzerwakecomité is er al in geslaagd om Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van Trends als hoofdspreker te laten opdraven en ook hun huidige voorzitter Wim de Wit is niet van de minsten. Maar één zwaluw maakt de lente nog niet en er is nog een lange weg af te leggen.

Om op termijn te willen slagen zal het IJzerwakecomité dus moeten verbreden én verdiepen. Op zoek gaan naar zowel kwalitatieve bestuursleden als naar een manier om het ganse Vlaams-nationale publiek aan te trekken. En in se houdt dat in dat men alle Vlamingen moet kunnen aantrekken. De IJzerwake moet de stem worden van iedereen in Vlaanderen die inzit met het behoud van de Vlaamse identiteit. En dit gaat van links over centrum tot rechts. De invulling van het begrip 'Godsvrede' met andere woorden. De strijd om Zelfbestuur, nog een peiler van het IJzertstament, is geen alleenrecht van rechts Vlaanderen, al is het wel deze groep die nooit heeft ingebonden wat radicaliteit en vastberadenheid betreft.

Maar goed, iedereen met wat gezond verstand ziet in dat de IJzerbedevaart geen lang leven meer beschoren is. De IJzerwake moet dus in eerste instantie de laatste Bedevaarders zien over de streep te trekken om naar de Wake te komen. Dat is de eerste stap. De tweede stap is het concept van de Wake aantrekkelijk te maken voor iedereen. Jongeren vinden er niet veel aan om anderhalf uur op een stoel te zitten of recht te staan om naar een podium te kijken en dit terwijl er niet veel anders te beleven valt (zelfs de togen zijn gesloten). De iets minder jonge IJzerwakebezoekers zien dan weer liever geen 'jonge toestanden' opduiken. Als ik zeg dat de IJzerwake een licht festivalgehalte mag krijgen dan barst natuurlijk de bom. Maar toch, er moet mijns inziens wel nagedacht worden over een 'vlotter' concept. Uiteraard ben ik er zelf nog niet honderd procent uit wat het moet worden, maar een herverdeling van de weide en de idee dat de Wake begint met een misviering en eindigt met de toespraken maar waar er tussendoor andere zaken te volgen zijn die zich niet op het podium afspelen lijkt me nog niet zo gek. Die andere zaken kunnen debatten zijn, muziekoptredens en zo meer. De traditionele waarde van de Wake hoeft hiervoor niet in te boeten. De radicaliteit evenmin.

We moeten echter voorkomen dat de IJzerwake tot niet meer zal verworden dan enkel de dodenherdenking, het - prachtige - vendelzwaaien en de toespraken. Waar de IJzerbedevaart momenteel teveel op een circus begint te lijken, dreigt de IJzerwake steeds meer een overdreven serene bedevaart te worden. En ik weet wel dat het een 'herdenking' is, maar het is in de belangrijkste plaats een moment waarop men de Vlamingen wil wakkerschudden op een positieve doch strenge en kritische manier. Waar men vooral (partij)politiek Vlaanderen even terug op haar plichten ten overstaan van de Vlamingen wil wijzen.

Nu, ik heb deze zaken al eens doorgesproken met een paar vrienden van me waaronder mijn goede vriend Yves Pernet en we zullen het concept wel eens verder uitwerken. Baat het niet dan schaadt het niet.

Tot zondag!

16:40 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |