10-09-09

NAZI-ONTHAALMOEDERS - TVDD

Onderstaande tekst van goede vriend Tom Vandendriessche toont mooi aan waar het in feite om gaat wanneer de linkse kaste mensen die zogenaamde nazi-sympathieën hebben op de brandstapel zet. Niet het feit dat die mensen met 'foute gedachten' verschrikkelijke monsters zouden zijn is het probleem, maar wel het feit dat de (massa)indoctrinatie van links in het gedrang komt. Lees even mee:

Nazi-onthaalmoeders

Begin september zond de staatszender VRT een undercover-reportage uit. Met een verborgen camera onder een vals voorwensel werd een bezoek gebracht aan een Antwerpse onthaalmoeder. In haar woonkamer prijkte een vlag van de Vlaamse Militanten Orde naast een foto van Adolf Hitler. De onthaalmoeder is erkend door Kind & Gezin, maar wil voor de rest niets met die organisatie te maken hebben. Ze houdt van orde en structuur, en wijst het pedagogisch project van Kind & Gezin af, dat teveel van de individuele vrijheid van het kind zou vertrekken.

Michaël Freilich van Joods Actueel eiste dat de erkenning van de onthaalmoeder werd ingetrokken en juridische stappen ondernomen werden. De staatsinquisitie van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) schoot prompt in actie en legde klacht neer tegen de vrouw. Minister van Welzijn Jo Van Deurzen vond het een vaststaand feit dat haar ideeën invloed hebben op de opvoeding van de kinderen. Haar ideeën zijn volgens Van Deurzen ook over de grens van hetgeen toelaatbaar is in binnen het pluralisme van onze democratie. Hij kondigde alvast nieuwe criteria aan voor alle vormen van kinderopvang. Kind en Gezin trok de erkenning van de vrouw in waardoor het fiscaal oninteressant wordt voor haar klanten om van haar diensten gebruik te maken.

De staat legt via torenhoge belastingen zodanig loonbeslag bij zijn burgers, dat die burgers maar weinig middelen overhouden. Trek daar nog eens de vaste kosten af, en het netto beschikbaar inkomen is slechts een fractie van het bruto-loon. Dat betekent dat burgers weinig middelen overhouden om hun leven in te richten naar eigen goeddunken. Door het grote overheidsbeslag is men de facto aangewezen op gesubsidieerde kinderopvang. Dit maakt de burger tot slaaf van de overheid, met zijn eigen geld. De overheid sluist samen met de noodzakelijke subsidie een politiek discours langs de achterdeur binnen. De diensten die geleverd worden moeten voldoen aan een door de overheid opgelegd discours van vrijheid, diversiteit en multiculturaliteit. Doordat de vrouw diensten levert die gesubsidieerd worden, verwordt haar eigen huiselijke omgeving, haar eigen private leefruimte, zelfs tot een publieke ruimte. Big Brother dringt de slaapkamer binnen. Kan men zich echter iets privaters voorstellen dat de opvoeding van de eigen kinderen? De overheid verstaatst op deze manier de meest private en intieme menselijke relaties en wordt eigenaar van zijn onderdanen.

De fundamentele beslissing kinderen toe te vertrouwen aan een onthaalmoeder moet echter in handen liggen van de ouders, en niet van de staat. Tot op heden is geen enkele serieuze klacht binnengekomen over de bewuste vrouw en de diensten die ze levert. Ook niet van de ouders van de Marokkaanse peuters die ze opvangt. De afwijkende tot afkeurenswaardige politieke mening van de vrouw behoort tot haar privaat domein. Volgens de Farizeeërs van de Frankfurter Schule die de krijtlijnen van onze samenleving vormgegeven hebben, is dergelijk gedachtengoed echter geen politieke opinie, maar een psychopathologie. Geen ideologie, maar een crimineel gegeven die opinie te dragen. Kortom, de vrouw is een misdadige gek, en kan volgens de staatsinquisitie, zonder enige concrete klacht, dus niet langer in staat geacht worden kinderen op te voeden. Was het wel verantwoord dat die vrouw haar eigen kinderen opvoedde? Moeten ouders niet onderworpen worden aan een politiek-correct geschiktheidsonderzoek of ze hun kinderen wel de juiste waarden en normen doorgeven?

De kern van de zaak is niet de bewuste foto in haar woonkamer, maar haar andere inzichten over de opvoeding van kinderen die verschillend zijn aan deze die de staat op wil leggen. Daarbij komt nog de oorverdovende hypocrisie. Zouden Freilich, het CGKR en Van Deurzen evenzo geschokt zijn bij foto’s van Stalin, Ché Guevara, Bomber Harris (extra link nvdr: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement_op_Dresden) of Leopold II in de living? Allen massamoordenaars. Ik durf het te betwijfelen.

10:08 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.