09-10-09

STUDENTENFOLKLORE EN LINKS GEWELD

De vier debatten van KVHV en NSV zijn achter de rug. En ik denk dat het over het algemeen voor de vier studentengroepen een geslaagde start van het academiejaar was. Zelfs voor NSV Antwerpen die moest uitwijken naar een ander zaaltje.Hieronder plaats ik intergraal het artikel dat ik las op de webstek van Blokbuster over de NSV-avond met Nick Griffin. De cursieve lettertjes zijn mijn persoonlijke reacties op wat ze schrijven.

Blokbuster:

Deze week wou de NSV haar slag slaan onder de Gentse en Antwerpse studenten. Telkens werd een nationale mobilisatie opgezet en was ook de ordedienst van Voorpost van de partij. In Gent en Antwerpen werd naar de rechter getrokken om een zaal te kunnen krijgen. In Gent kon de NSV uiteindelijk aan de hogeschool bijeenkomen voor een naar verluidt erg flauw debat tussen kopstukken van verschillende partijen.

Dat er een nationale mobilisatie werd opgezet is natuurlijk zever. Het is algemeen geweten dat NSV afdelingen graag naar elkanders activiteiten afzakken. Dat kun je hebben met een studentenvereniging die niet gebonden is aan een faculteit en die nationaal gestructureerd werkt. Dat het debat flauw was kan je de NSV niet verwijten, maar wel de uitgenodigde politieke kopstukken. En de komst van Voorpost? Wat is daar vreemd aan als links Vlaanderen er op voorhand mee dreigt om het debat te gaan verstoren? Je moet oorzaak en gevolg niet omwisselen. De tactiek van links is anders wel drastisch gewijzigd in Gent. Geen tegenmanifestatie meer, maar wel enkele ongure individuen die na afloop van de debatten op zoek gaan - op onbewaakte plekken - naar rechtse rakkers om ze met kettingen en ijzeren staven in elkaar te rammen... Lees hier.

In Antwerpen kreeg de NSV geen gelijk van de rechter, naar wij vernomen hebben was er een juridische blunder van de kant van de NSV en werd niet diegene die de beslissing nam om geen toelating te geven gedagvaard. Een 70-tal aanwezigen moest uitwijken naar café De Bengel op de Grote Markt, waar eerder de N-SA een bijeenkomst hield en waar een scholierenbijeenkomst van ALS werd verstoord door NSV’ers.

Die 'verstoring' van de NSV is ook weer een leugen. Het was het NJSV dat de 'scholierenbijeenkomst' van de ALS ging bezoeken. Niet verstoren. Trouwens, veel scholieren waren er blijkbaar niet te bespeuren naar ik gehoord heb. Een drietal LSP'ers was het volledige aantal dat zich in de Bengel bevond. Daarna in café de Plansjee was het aantal nog niet vermeerderd. Zouden de Vlaamse scholieren geen interesse hebben in de leer van Marx?

Onder de aanwezigen in Antwerpen niet alleen studenten, maar ook minstens een 10-tal Voorposters onder aanvoeren van Lucien Vermeulen. Oud-NSV’er (tegenwoordig VB-personeelslid – soms zien we hem wel eens op de trein tussen Brussel en Antwerpen op zijn laptop werken) Hans Verreyt kwam even de problemen om een fractie samengesteld te krijgen in de Boomse gemeenteraad verdrinken. Nick Griffin werd per auto gebracht en had enkele bodyguards bij. Hopelijk heeft hij effectief een boete gekregen voor fout parkeren – of denken die parlementairen dat ze boven de wet staan?

'Iemand zien werken' moet raar doen voor de linksen die zich bezighouden met Blokbuster. Maar dat terzijde. Dat Nick Griffin boyguards bij zich heeft is blijkbaar het vermelden waard. Raar dat Blokbuster de identiteit van die bodyguards nog niet heeft achterhaald. Misschien zijn ze wel allemaal lid van B&H en Combat 18! Of hebben ze allemaal een strafblad van hier tot in Tokio?!

Wie ontbrak er? Studenten van buiten de eigen extreem-rechtse kring waren er amper. Bovendien is het opvallend dat de nationale mobilisatie en het optrommelen van bevriende organisaties zoals Voorpost niet volstond om meer dan 70 mensen op de been te krijgen. Het VB moet toch meer volk kunnen mobiliseren met haar ruim 50 parlementairen, ruim 100 andere personeelsleden en 300 gemeenteraadsleden in de provincie?

Allez, er was 70 man. Ik zal dit getal maar aannemen vermits ik er spijtig genoeg niet bij kon zijn. Maar is het te verwonderen dat er zo weinig volk was én daar bovenop nog eens zeer weinig studenten die niet uit de rechtse hoek kwamen? Ondanks intimidaties en bedreigingen vanuit linkse hoek vind ik 70 man al een mooi aantal. Dat 'gewone' studenten liever niet door een waterkanon worden natgespoten wanneer links nog maar eens rellen uitlokt, daar kan ik goed inkomen. Men draait dus weeral oorzaak en gevolg om. En op het welslagen van hun dreigementen zijn de linksen nog eens fier ook! Want de UAntwerpen wordt zo gevrijwaard van extreem-rechtse haatpropaganda... Neen, de UAntwerpen krijgt door links geen kans meer op een democratische invulling. Rechtse standpunten worden dictatoriaal geweerd.

Het feit dat de NSV in Antwerpen er niet in geslaagd is om de Britse extreem-rechtse leider Nick Griffin aan de universiteit te laten spreken, is een belangrijke overwinning voor anti-fascisten. De NSV lijkt haar strategie om aan verschillende universiteiten erkend te raken in te ruilen voor de tactiek om telkenmale naar rechtbanken te stappen. Dat hebben ze overgenomen van het Gentse KVHV waarin heel wat VB-partijgenoten actief zijn.

Ik denk dat links Vlaanderen de moeite niet neemt om tijdschriften uit rechtse hoek door te nemen. De voorbije jaren zijn namenlijk enorm veel kritische geluiden te horen vanuit het kamp van KVHV Gent op het Vlaams Belang. Wat niet wegneemt dat er waarschijnlijk KVHV'ers zijn met een Vlaams Belanglidkaart op zak, maar minstens evenveel met een N-VA of CD&V lidkaart. Blokbuster staat nog enkele jaren achter lijkt me...

Wij zullen blijven campagne voeren tegen de erkenning van NSV en tegen het feit dat ze zomaar van de infrastructuur van de universiteiten en hogescholen gebruik kunnen maken om hun boodschap van haat en geweld te verspreiden. Het is op dergelijke bijeenkomsten dat de plannen worden gesmeed om bijvoorbeeld bijeenkomsten van de Actief Linkse Scholieren binnen te vallen en onmogelijk te maken, zoals vorige week nog gebeurde in Antwerpen. Dat heeft niets met vrije meningsuiting te maken, maar alles met een poging om politieke tegenstanders manu militari het zwijgen op te leggen.

De boodschap van haat en geweld is nog steeds niet gedefinieerd door onze linkse tegenstanders. Geweld vanuit linkse hoek is anders makkelijk te definiëren...

Deze avond is er aan de Antwerpse universiteit een bijeenkomst van de Actief Linkse Studenten. NSV’ers kondigden aan dat ze deze willen verstoren. Na hun afgang gisteren, zou dit effectief wel eens het geval kunnen zijn. Wil je dat onmogelijk maken? Kom dan onze meeting versterken vanaf 19u30 aan de UA (Rodestraat te Antwerpen).

Voor deze oproep werd het e-mailbestand gebruikt van de UAntwerpen door een medewerker van de UAntwerpen, Andrej Novak, vertegenwoordiger van de richting wijsbegeerte in de studentenraad en werkzaam in het Agora-café. Het e-mailadres van datzelfe Agora café was de afzender... Lijkt me een juridische blunder van links ditmaal. Over deze 'verstoring' kan je trouwens alles lezen op de webstek van de Autonome Kameraden. Klik hier. Een 10-tal studenten werd er door een knokploeg van 30 LSP'ers de toegang gewelddadig geweigerd. Mét traangas, mét projectielen... En dit allemaal ter ere van de democratie heet dat dan! Ook Jan Vlegels, werkzaam voor de UAntwerpen en één van de Commissarissen van LSP vocht duchtig mee. Benieuwd of hij hiervoor zal gesanctioneerd worden door de Universitaire overheid. Of staan LSP-Commissarissen boven de wet misschien?

12:47 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.