16-10-09

LINKSE HYPOCRISIE

Onderstaande tekst is zeker het publiceren én het lezen waard:

U MOET BESCHERMD WORDEN
Hoe extremisme en 'sfeer' uw vrijheid inperken


(Onderstaande bijdrage verschijnt eerstdaags in Ons Verbond, herfstnummer 2009. Naar aanleiding van het N-SA-congres, Meyrem Almaci en Stefaan De Clerck die de wet willen wijzigen zal ik deze toch moeten actualiseren, en dus krijgt u het in avant-première.)

Op 8 augustus organiseerde het zogenaamde Identity Project een muziekconcert in Nijlen. Geen erg denkt u op het eerste zicht, ware het niet dat Identity project eigenlijk een andere naam zou zijn voor de internationale neonazi-organisatie Blood and Honour, en dat zegt ons al wat meer. Met de regelmaat van de klok blijken er in ons land concerten door deze heren georganiseerd te worden. De massamedia zorgen ervoor dat we zeker op de hoogte gehouden worden. Vlaanderen moet voorwaar een rovers- en piratenhol annex vrijhaven zijn voor deze vaak vervaarlijk uitziende politieke extremisten. Moeders, hou uw dochters thuis!

Negatieve sfeer

Verschillende burgemeesters uiten steeds hun ongenoegen dat zij onmachtig zijn om op te treden. Deze feestjes zijn immers privaat. André Peeters, CD&V-burgemeester van Aarschot stelde het zo: “…wij als bestuur dat eigenlijk niet kunnen verbieden. Juridisch is dat niet eenvoudig. Ik doe dan ook een oproep naar de hogere overheid om maatregelen te nemen zodat lokale besturen dat soort evenementen in de toekomst wel kunnen verbieden.” Tegen een extreemlinks kraakpand daarentegen acht hij het niet nodig op te treden. Het ene extremisme is het andere blijkbaar niet. In dezelfde lijn burgemeester van Rijkevorsel, Gust Van De Mierop (Open Vld). “Er is eigenlijk niets strafrechterlijks gebeurd. (…) De bijeenkomsten leiden echter tot een negatieve sfeer. Het is net alsof wij dat gedachtegoed goedkeuren, en dat is absoluut niet het geval.” Nu kunnen we begrijpen dat beide burgemeesters liever geen rare vogels in hun straten lopen hebben, maar we moeten de feiten zien zoals ze zijn. Een extremistisch clubje organiseert privé-feestjes waarbij zich geen incidenten voordoen of overlast veroorzaakt wordt. Maar omdat er een negatieve “sfeer” hangt, en men niet “geassocieerd” wil worden met, wil men deze dubieuze private feestjes verbieden. De wetgever staat dit niet toe, en dus moet de wet maar veranderd worden.

Progress Lawyers Network

Het Progress Lawyers Network (PLN) is een netwerk van progressieve juristen in België. Zij verlenen juridische steun aan vreemdelingen, aan de anti-racismebusiness, aan vakbonden, etc. Vanzelfsprekend verdedigt PLN “het recht op actie en organisatie voor alle bewegingen”. Zolang men opkomt tegen zogeheten “onrecht en onderdrukking”. PLN verdedigt naar eigen zeggen “de progressieve verworvenheden van het Volkenrecht en het Internationaal Humanitair recht”, komt op “tegen racisme, voor gelijke rechten en voor de rechten van vluchtelingen en vreemdelingen”. Tenslotte, en zo mogelijks nog belangrijker dan al het voorgaande, verzet PLN zich “tegen de afbraak van de fundamentele rechten en vrijheden”. Voorwaar, redders van hun democratie.
Raf Jespers is advocaat van dit PLN en schiet onze burgemeesters te hulp. Hij formuleerde een aantal voorstellen om de vogelverschrikkers van Blood & Honour aan banden te leggen. Binnen het huidig wettelijk kader stelt Jespers voor dat infiltratie en undercover-operaties opgestart worden. Buitenlanders moeten tegengehouden worden aan de grenzen. Burgemeesters moeten een samenscholingsverbod uitvaardigen. Van het moment men de zaal van het optreden verlaat, moet men opgepakt en ondervraagd worden. Onderzoeksrechters moeten via een huiszoeking het concert onderbreken. Hij stelt tenslotte, wonderbaarlijk genoeg, een aanpassing van de anti-racismewet voor. Heden, als er een ernstig vermoeden is van misdrijven inzake drugs, ontucht en speelholen, zeg maar het operationeel veld van de maffia, kan de politie binnenvallen. Dit moet ook mogelijk worden voor racistische misdrijven, in casu, het bijwonen van een concert waarop muziek gespeeld wordt met teksten die racistisch zouden zijn.

Timeo Danaos et dona ferentes

Patrick Dewael stelde, allicht vanuit zijn liberale liefde voor andermans rechten en vrijheden, dat er een nieuwe wet moet komen om organisaties te verbieden. Zijn socialistische collega, Peter Vanvelthoven, achtte een uitbreiding van de wetgeving op de privémilities voor. CD&V-kamerleden Raf Terwingen en Katrien Schryvers dienden al een wetsvoorstel in om het prangende maatschappelijk probleem van enkele rare vogels die vreemde concerten organiseren aan te pakken. Hun wetsvoorstel heeft twee onderdelen. Het eerste onderdeel houdt in dat burgemeesters alle mogelijke maatregelen kunnen nemen als uit “gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden" blijkt dat personen de intentie hebben de racismewet of de negationismewet te overtreden. Een tweede deel houdt in dat bijzondere politiemethoden, bedoeld voor terreurgroepen en zware maffiabendes ook van toepassing worden op de racisme- en negationismewet. Van waar zou deze mosterd komen? Als er een vermoeden is van racisme of negationisme kan -zonder dat enig feit is gepleegd- de telefoon van betrokkene worden afgeluisterd, maar ook kan de politie in zijn groepering infiltreren. De speurders mogen daar dan zelf misdrijven plegen. Al hun daden komen in een geheim dossier dat de verdediging nooit kan inzien. De onderzoeksrechter kan bovendien afluisterapparatuur plaatsen.

Voltaire

Het weze duidelijk dat marginale en extremistische clubjes als Blood & Honour op geen sympathie van ons kunnen rekenen. Maar dat is ook de kwestie niet. De essentie van de zaak is dat de overheid op basis van subjectieve interpretatie (“sfeer”), volstrekt arbitrair (extreem-linkse concerten worden niet verboden), draconische maatregelen wil nemen die rechtstreeks de fundamentele rechten en vrijheden van elke burger kunnen aantasten. Herinner u de veroordeling van het Vlaams Blok. Hierbij waren de gezamenlijke machten verenigd tegen de grootste oppositiepartij. De scheiding der machten noch de wetgever heeft dit kunnen voorkomen, wat zeg ik, ze waren allen betrokken partij. Vijf wetswijzigingen, tot de grondwet toe, door de wetgevende macht. De vervolging door de staatsinquisitie van het CGKR, de uitvoerende macht. Manipulaties in de rechterlijke macht waar finaal enkele franskiljonse logerechters de klus klaarden op minder dan een week tijd. Zogenaamd racisme, maar in realiteit vervolging van Vlaams-nationalisme. Een echte democratie is sterk genoeg om extremisten de mond te snoeren. Niet met veiligheidsdiensten die hun burger bespieden , maar met fundamentele en onaantastbare rechten en vrijheden die de uitdrukking zijn een fundamentele band en vertrouwen van de burger in zijn overheid. Wil men extremisten hun rechten en vrijheden ontnemen, zal die brave burger daarover zwijgen omdat hij er geen affiniteit mee heeft, er niet mee wil geassocieerd worden en het toch een marginale fractie van de bevolking betreft. Maar eigenlijk zijn het de rechten en vrijheden van die brave burger zèlf die afgenomen worden.

Vbr. OS lic. rer. pol. Tom Vandendriessche

16:00 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.