19-10-09

GELOOF IN DE POLITIEKE DEMOCRATIE IS NIHIL

Een kleine 60 procent heeft tegen de omstreden Lange Wapperbrug gestemd. De gemeenteraad van vanavond zal dus moeten beslissen of het een negatief advies zal geven voor de bouwvergunning.

Wat voor mij belangrijker lijkt is het percentage van de opkomst voor het referendum. De Antwerpenaar was niet verplicht om zondag te gaan stemmen en slechts 35% van de Antwerpenaren heeft zondag de moeite gedaan om zijn of haar stem te laten horen. Wat zou dit betekenen bij een stemrecht bij gewone verkiezingen? Men kan het zich afvragen, want nu ging het om een zeer concreet dossier waar men wist waarvoor men ging stemmen. Bij een gewone kiezing kan men voor een partij stemmen, maar weet men nog helemaal niet zeker of het stemgedrag zal gerespecteerd worden. Kijk naar de 33% die het Vlaams Blok behaalde met de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 en waar in de verste verte rekening mee werd gehouden. Integendeel, er werd een monstercoalitie gevormd om toch maar het Vlaams Blok niets te gunnen.

Als men er dan nog bij neemt dat uit de reacties van de stembureauvoorzitters bleek dat er totaal geen allochtone medeburgers zijn komen opdagen voor het referendum, dan vrees ik dat het er voor de gevestigde partijen zoals de liberalen en de socialisten niet goed zou uitzien. Zeker de socialisten hebben hun stemmen te danken aan het vreemd kiesvee. Maar goed, het is natuurlijk gissen. Stemplicht is (enkel) goed als middel om de Vlamingen toch minstens één dag te betrekken bij de politiek en in zeker zin bij hun toekomst (al is de parlementaire democratie niet echt betrouwbaar gezien de achterkamerpolitiek die in dit land sterker is dan de reële politiek). Van de andere kant is het goed dat dit referendum als barometer kan dienen voor de interesse van de gewone burger in de politiek. En zo te zien ligt die interesse beduidend laag! En dat heeft natuurlijk (en zéker in Antwerpen) veel te maken met de dovemanspolitiek die er heerst. En dan verwijs ik graag terug naar die 33% die het Vlaams Blok behaalde in 2000 in 't Stad.

Democratie is een schoon begrip, maar mag zeker niet overroepen worden.

10:22 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.