21-06-10

De ware racisten zitten aan de linkerzijde van de tafel

"Moslims kostten sp.a een zetel." Dat was de kop van een opiniestuk in de Gazet van Antwerpen geschreven door Lex Molenaar. Het komt er in grote lijnen op neer dat de allochtone kiezers in Antwerpen verschoven zijn van de sp.a naar Groen!. Door die 'volksverhuizing' kwam de sp.a stemmen tekort voor een vierde Antwerpse zetel bij de jongste verkiezingen. Het aantrekken van allochtone kiezers wordt duidelijk dé inzet van de komende gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Waar zitten u in feite de ware racisten?

De grootste 'boosdoeners' die voor het stemmenverlies zorgden bij de socialisten waren de moslims zo blijkt. Doordat de Antwerpse burgemeester er voor koos om het verbod op religieuze symbolen in openbare diensten in te voeren (denk even 'links' en lees: het verbod op hoofddoeken) heeft hij op zere tenen getrapt bij de moslimgemeenschap. Zij vonden dit verbod een rechtstreekse aanval op hun vrijheden. Bij de jongste verkiezingen werd er dan ook via het internet opgeroepen om zeker niet voor de sp.a te stemmen. Evenzeer per sms werd deze boodschap verspreid. Groen! dat een moslima als lijsttrekster had was dan ook de logische keuze voor elke moslim in de Koekenstad.

Lex Molenaar vermoedt (en niet geheel onterecht) dat de strijd om de moslimstemmen pas echt zal losbarsten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. "Voor het eerst zal de moslimgemeenschap niet langer tevreden zijn met enkele plaatsen op de lijst, maar zal ze boter bij de vis eisen." schrijft hij. "Welke partij komt als eerste over de brug met de garantie om één of meer schepenen van allochtone origine in het college te lanceren? Dat lijkt een van de hamvragen voor de campagne voor 2012 te worden."

Dat laatste is, samen met het verbod op religieuze symbolen, één van de redenen dat de allochtonen boos zijn in Antwerpen. Geen enkele allochtoon kreeg in 2006 van Janssens de kans om een ambt als schepen op te nemen. Meteen daarna begon het verzet vanuit de allochtone gemeenschap tegen de almachtige burgemeester van 'A'. Het resulteerde een eerste keer op 13 juni 2010 in verlieslatende resultaten voor de sp.a.

Maar waar niemand bij stil staat is de vraag of het wel normaal is dat we allochtonen gaan inzetten om stemmen te winnen? Allochtonen worden misbruikt als marionetten om de programma's van partij x of y te doen verwezenlijken. Meer dan aantrekpolen voor stemmen zijn de allochtonen die op die lijsten staan niet. Dat bewees - ik herhaal het nog eens - Patrick Janssens in 2006. De stemmen waren binnen en de allochtonen moesten zwijgen. Als ik het zo bekijk dan zijn de ware racisten in ons land de progressieve partijen.

Ten eerste spreken deze partijen zichzelf tegen als het gaat over gelijkheid en het "niet bestaan van rassen". Als iedereen gelijk zou zijn en er geen onderscheid zou zijn tussen rassen en dergelijke, waarom concentreren zij zich dan wél op de verschillende 'bevolkingsgroepen' in onze Stad? Waarom worden de inwoners dan plots wél ingedeeld in autochtonen en allochtonen? Het is zeer begrijpelijk en logisch dat men dat doet, maar spreek me dan niet meer van de multicultuur en zo meer. Gelijkheid wil zeggen dat iedere inwoner op dezelfde manier dient benaderd te worden, ongeacht zijn afkomst en religie. Indien bijvoorbeeld het Vlaams Belang spreekt over 'dé allochtonen' dan hebben ze al bijna een klacht aan hun been wegens racisme. Als er echter stemmen aan te verdienen zijn, dan speelt deze veralgemening (blijkbaar) geen rol meer voor - nota bene - de indieners van de meeste klachten tegen het Vlaams Belang.

Ten tweede lijkt het mij evenzeer logisch dat partijen bepaalde mensen op de lijsten plaatsen vanwege hun specifieke kennis of aantrekkingskracht die ze hebben waarmee ze hun specifieke kiezers willen bereiken en aantrekken. Allochtonen op kieslijsten zetten is echter een andere zaak. Dat is in de meeste gevallen plat populisme en neigt sterk naar racisme aangezien het bij die allochtone kandidaten niet gaat om hun kennis of aantrekkingskracht door specifieke kwaliteiten, maar louter omdat ze een donkere huidskleur hebben en daarmee andere burgers willen aantrekken met eveneens een donkere huidskleur. Dat is mijns inziens puur en plat racisme. En dat is het ook! Enkel het uiterlijke telt bij de keuze voor het plaatsen van vreemdelingen op verkiezingslijsten.

Het gaat hier om 'excuusnegers' die ingezet worden als marionetten ten dienste van het partijbelang. De drang om zoveel mogelijk stemmen te vergaren om de blanke heerser aan de macht te houden. In dit geval de blanke progressieve heerser die droomt van een multiculturele modelstaat. Een modelstaat gebouwd op de ruggen van hun slaafse allochtone kiesvee. Wie bij de verkiezingen in 2012 echter een stem overweegt op een partij met allochtonen op haar lijst moet zich er eerst maar even van vergewissen of die allochtonen op de lijst wel de plaats krijgen na de verkiezingen die ze verdiend hebben. Want volgens de democratische logica der stemmenaantallen zou minstens één allochtone kandidaat voor de sp.a in 2006 schepen geworden zijn. En dat is dus niet het geval. Ondanks de verdraagzame en multiculturele ingesteldheid van de sp.a.

De leuze na de verkiezingen van 2006 van de sp.a aan haar allochtone achterban was dan ook "Lucratori te salutant!", 'Zij die zich gaan verrijken groeten u!".

11:32 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.