09-02-10

RECHTS ACTUEEL...

Het is weer een drukke periode op politiek vlak. Brussel stond even in de belangstelling door enkele 'fait divers' en door de reactie van onze broeders ten zuiden van de taalgrens dreigde de kwestie te ontaarden in een communautaire steekspel. Ondertussen is de storm blijkbaar gaan liggen.

Door een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer van het Vlaams Belang geraakte dan weer bekend dat het aantal vreemdelingen in Antwerpen drastisch gestegen was! Maar liefst 56,4% van de Antwerpse jongeren is van vreemde origine. Over (re)migratie schreef ik nog niet zo lang geleden een opinietekst. Lees de tekst via deze link .

Ondertussen heeft Patrick Janssens aan Filip Dewinter moeten toegeven dat er een probleem is met enkele criminele bendes uit het Oostblok die in Antwerpen actief zijn. Nu nog toegeven dat de stijgende criminaliteit rechtstreeks kan gekoppeld worden aan de stijgende migratie en we zijn weer een hele stap vooruit. Al zal dat voor de progressieve socialisten nog een serieuze brug te ver zijn.

Zondag kwam ons ter ore dat Pater Adriaan Aernouts, Vlaams-nationalistische en traditionalistische dominicaan, daags ervoor was overleden ten gevolge van een hartstilstand. De begrafenis vindt plaats op vrijdag 12 februari om 11 uur in de Sint-Amanduskerk, Visitatiestraat-Antwerpsesteenweg, Sint-Amandsberg (Gent). Pater Adriaan was alomtegenwoordig in de Vlaamse Beweging en leidde ook de misvieringen tijdens eerste IJzerwakes.

Nog in Gent was het gisteren 'ambiance' tijdens de PFK vergadering. Het Anarchistisch Kollektief had enkele taarten meegenomen naar deze vergadering. Deze taarten zouden volgens een 'insider' bestemd zijn voor de snoeten van de aanwezige ALS'ers vanwege hun té democratisch gehalte tijdens de vergaderingen, waardoor de NSV erkend is geraakt. (niet dat ALS voorgestemd had, wel integendeel, maar AK had liever de NSV'ers buitengeslagen dan buitengestemd) Nu goed, de aanwezige ALS'ers bleven gespaard van slagroom en deeg. Wie wel in de klappen deelde waren de twee aanwezige NSV'ers en iemand van Animo. Die NSV'ers dat kwam natuurlijk goed uit voor het AK aangezien dit hun 'vijanden' zijn, maar Animo zal er minder om gelachen hebben. Enkele kranten schreven dan ook over een taarten-aanval op extreem-rechts. Het blijft daar erg leuk in Gent onder de studentjes.

Binnenkort verschijnt er een nieuwe webstek met nieuws vanuit rechtse ooghoek. Later meer hierover!

14:30 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-10

ANNEMIE STRUYF: VERVOLG

De storm rond Annemie Struyf wil maar niet gaan liggen. Vandaag lezen we in de Vlaamse kranten dat het veelbesproken koppel dat mocht opdraven in het nieuwe programma van Annemie Struyf 'In Godsnaam' de Stad Gent en mevrouw Struyf in 'gebreke' wil laten stellen vanwege hun uitspraken over hun huwelijk. In gebreke stellen wil zeggen dat je op een duidelijke, ondubbelzinnige manier aan de tegenpartij laat weten dat je erop staat dat hij zijn verbintenissen nakomt. In het geval van Struyf en de Stad Gent is er mijns inziens dus geen enkele reden om ze in gebreke te stellen. Ze zijn op geen enkele manier een overeenkomst aangegaan met het koppel Linsy en Abdelali. Nu goed, hun advocaat zal bijgevolg wel niet veel voorstellen en de Stad Gent en de programmamakers rond Struyf hoeven zich dus niet al te veel zorgen te maken.

Wat me wel zorgen baart is dat Struyf sinds het verschijnen van de reportage, nu reeds een week geleden, al verschillende haatmails ontvangen heeft. Ik herhaal nogmaals dat mevrouw Stuyf allesbehalve als islamofoob beschuldigd kan worden. Het programma dat te zien was sprak voor zich en ik ben ervan overtuigd dat de montageploeg rond Struyf er wel alles aan gedaan zal hebben om de islam als dusdanig op een zo positief mogelijke manier te doen overkomen. De beelden echter spreken voor zich. Vrouwen die erg naïef overkomen en dikwijls (schijn)huwen onder bedreiging, mannen die verkondigen dat hun vrouw 'goed' is omdat ze 'gehoorzaam' is en dit terwijl de betrokken vrouw er naast staat, Nordin Taouil die de camera verbiedt bepaalde zaken te filmen, een 'vertegenwoordigster' van een buitenlandse vereniging voor bekeerlingen die niet langer vragen mag beantwoorden na een telefoontje met haar baas en nu dit. Oordeelt u zelf.

De islam is naar mijn gevoel allesbehalve een open religie en wie er 'slecht' over spreekt mag zich verwachten aan allerhande represailles. Wijlen Pim Fortuyn en Theo Van Gogh hebben dit aan de lijve mogen ondervinden met de dood tot gevolg.

11:35 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-01-10

In Godsnaam!

Eergisteren plaatse ik hier bedenkingen bij de twee maten en gewichten die progressief Vlaanderen hanteert als het op homofilie aankomt en het veroordelen van uitspraken ter zake. 's Avonds op Phara werd mijn tekst bijna letterlijk herhaald door Annemie Struyf die al de commotie rond de uitspraken van Monsigneur Léonard niet goed begreep.

Mevrouw Struyf (niet meteen bekend voor haar rechtse, conservatieve of katholieke sympathieën) verschijnt momenteel wekelijks op maandagavond op tv met haar programma 'In Godsnaam'. In dit programma licht ze een aantal religies toe. Struyf begon met de Islam en meerbepaald met Vlaamse meisjes die zich bekeerd hadden tot de Islam. Ik kreeg een enorm verwarde indruk bij het zien van deze aflevering. De meisjes die zich bekeerd hadden gaven me de indruk zeer naïef te zijn, op het domme en absoluut onwetende af. Het lijkt wel of zij zich bekeerden omdat het 'tof' of 'modieus' was. Wat meteen opviel was dat de bekeerde meisjes vooral aan uiterlijk vertoon deden. Dit lijkt me erg typisch als je als groentje ergens wil bijhoren. "Laten we een hoofddoek dragen, dan horen we er bij." Veel heeft dit echter niet te maken met de religieuze kant van het verhaal. Hoeveel van die meisjes zich ook werkelijk gelukkig voelt bij deze stap is maar zeer de vraag.

Wat me anderzijds opviel was het angstvallig verborgen houden van bepaalde zaken. Of je nu voor, tegen of onverschillig staat tegenover de Islam, hierbij kan je je zeker vragen stellen. Waarom mocht de camera bepaalde zaken niet filmen? Waarom mocht de vertegenwoordigster van de buitenlandse 'sponsor' van het 'bekeringsevenement' niet langer vragen beantwoorden nadat ze even gebeld had met haar 'baas'? Waarom al deze geheimzinnigheden? Het lijkt me alsof de Islam een enorm gesloten instelling is terwijl je van een bekeringsgodsdienst echter het omgekeerde zou verwachten. Dit bevestigt m.i. enkel maar de zogenaamde 'vooroordelen' die er momenteel bestaan over de Islam.

Het zal nu afwachten zijn wat de andere afleveringen ons brengen en of er nog zo'n 'gesloten' religies zijn. De Katholieke Kerk die momenteel (weer) zwaar onder vuur ligt kan hiervan alvast niet beschuldigd worden. De Islam heeft alvast geen al te beste beurt gemaakt, hoezeer Struyf en de VRT toch zullen geprobeerd hebben om deze religie als 'normaal' voor te stellen...

(ondertussen werd er trouwens naar aanleiding van de reportage een onderzoek heropend in de Stad Gent i.v.m. een schijnhuwelijk dat nota bene tijdens de reportage volledig gefilmd werd)

11:51 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-10

Je hebt blijkbaar homofobie en homofobie...

Monseigneur Léonard is sinds enige tijd Aartsbisschop. Dat zou onopgemerkt gepasseerd zijn ware het niet dat de man in kwestie een 'verleden' met zich meedraagt.

Nu, dat verleden bestaat er slechts in dat hij de standpunten van de Katholieke Kerk verwoordt op zijn eigen, duidelijke manier. Hij heeft uitspraken op zijn naam staan die in sommige kringen 'contoversieel' of 'oer-conservatief' genoemd worden. Hij zou homofoob zijn volgens diezelfde kringen. Uiteraard doet men nu in de media uitschijnen dat die 'groepen' ten eerste gigantische groepen zijn die zelfs meer mensen vertegenwoordigen dat dat er mensen zijn en ten tweede zouden die groepen als rechtmatige jury naar voor worden geschoven die mag oordelen over schuld en onschuld en over wat de Katholieke Kerk mag verkondigen en op welke manier. Het is eigenlijk redelijk lachwekkend.

Nu goed, voormalig Kardinaal Daneels gaf zelf al aan tijdens de voorstellings-persconferentie dat Léonard hetzelfde zegt als hijzelf maar dan op een andere manier, ergo Daneels is dan ook homofoob. Een jonge priester begon zelfs een groep op de netwerksite Facebook tegen Mgr. Léonard. Léonard reageerde gewoontjes dat hij wel eens met deze man zou gaan praten. Léonard is dan ook een gewoon katholiek man die - zoals gezegd - enkel maar het woord verkonigt dat het Vaticaan hem voorschrijft.

Te pas en te onpas schreeuwen de 'tegenstanders' nu dat elke belastingbetaler het recht heeft om zijn mening op te dringen bij alles wat de Katholieke Kerk aangaat want ze betalen er tenslotte voor... Dat deze stelling niet opgaat is één zaak (scheiding van Kerk en staat weet u wel) maar een andere zaak is het feit dat diezelfde roepers uit naam van de verdraagzaamheid de Islam als godsdienst willen aanvaarden en toelaten in al haar gedaanten en vormen. De Islam wordt overal opgehemeld. In de boekskes, op congressen van politieke partijen, in alle media die voorhanden is en ga zo maar door. De Islam wordt steevast beschreven als een vreedzaam geloof, zelfs vreedzamer dan het Katholieke geloof. Als dit niet indruist tegen de geschiedenis....

Maar goed, laat ze dan nog de Islam ophemelen (en het zijn dan nog de progressieven die er het sterkst in zijn, de anti-Godsdienstigen weet u wel?), wat dan met de standpunten binnen de Islam aangaande homofilie? Worden homo's op handen gedragen of zelfs nog maar aanvaard binnen de Islam? Ik dacht het niet! In verschillende Islam-landen staat zelfs de doodstraf op deze 'zonde'. Nu een katholiek vertegenwoordiger homofilie bij naam noemt en omschrijft volgens de geschriften van het Vaticaan is ons land te klein. Dat de Islam, de meest gekende homofobe instelling ter wereld, meer en meer erkenning eist en afdwingt en daar trouwens ook in slaagt is blijkbaar 'normaal'. Het lijkt dan ook wel of de termen 'normaal' en 'abnormaal' in dit land een omgekeerde betekenis hebben gekregen en een identiteitsverwisseling ondergaan hebben. Dat ieder maar eens eerst kuist voor zijn eigen deur alvorens aan het grote werk te willen beginnen.

Veel succes Aartsbisschop Léonard en proficiat met uw aanstelling!

12:55 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-09

GELOOF IN DE POLITIEKE DEMOCRATIE IS NIHIL

Een kleine 60 procent heeft tegen de omstreden Lange Wapperbrug gestemd. De gemeenteraad van vanavond zal dus moeten beslissen of het een negatief advies zal geven voor de bouwvergunning.

Wat voor mij belangrijker lijkt is het percentage van de opkomst voor het referendum. De Antwerpenaar was niet verplicht om zondag te gaan stemmen en slechts 35% van de Antwerpenaren heeft zondag de moeite gedaan om zijn of haar stem te laten horen. Wat zou dit betekenen bij een stemrecht bij gewone verkiezingen? Men kan het zich afvragen, want nu ging het om een zeer concreet dossier waar men wist waarvoor men ging stemmen. Bij een gewone kiezing kan men voor een partij stemmen, maar weet men nog helemaal niet zeker of het stemgedrag zal gerespecteerd worden. Kijk naar de 33% die het Vlaams Blok behaalde met de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 en waar in de verste verte rekening mee werd gehouden. Integendeel, er werd een monstercoalitie gevormd om toch maar het Vlaams Blok niets te gunnen.

Als men er dan nog bij neemt dat uit de reacties van de stembureauvoorzitters bleek dat er totaal geen allochtone medeburgers zijn komen opdagen voor het referendum, dan vrees ik dat het er voor de gevestigde partijen zoals de liberalen en de socialisten niet goed zou uitzien. Zeker de socialisten hebben hun stemmen te danken aan het vreemd kiesvee. Maar goed, het is natuurlijk gissen. Stemplicht is (enkel) goed als middel om de Vlamingen toch minstens één dag te betrekken bij de politiek en in zeker zin bij hun toekomst (al is de parlementaire democratie niet echt betrouwbaar gezien de achterkamerpolitiek die in dit land sterker is dan de reële politiek). Van de andere kant is het goed dat dit referendum als barometer kan dienen voor de interesse van de gewone burger in de politiek. En zo te zien ligt die interesse beduidend laag! En dat heeft natuurlijk (en zéker in Antwerpen) veel te maken met de dovemanspolitiek die er heerst. En dan verwijs ik graag terug naar die 33% die het Vlaams Blok behaalde in 2000 in 't Stad.

Democratie is een schoon begrip, maar mag zeker niet overroepen worden.

10:22 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-09

LINKSE HYPOCRISIE

Onderstaande tekst is zeker het publiceren én het lezen waard:

U MOET BESCHERMD WORDEN
Hoe extremisme en 'sfeer' uw vrijheid inperken


(Onderstaande bijdrage verschijnt eerstdaags in Ons Verbond, herfstnummer 2009. Naar aanleiding van het N-SA-congres, Meyrem Almaci en Stefaan De Clerck die de wet willen wijzigen zal ik deze toch moeten actualiseren, en dus krijgt u het in avant-première.)

Op 8 augustus organiseerde het zogenaamde Identity Project een muziekconcert in Nijlen. Geen erg denkt u op het eerste zicht, ware het niet dat Identity project eigenlijk een andere naam zou zijn voor de internationale neonazi-organisatie Blood and Honour, en dat zegt ons al wat meer. Met de regelmaat van de klok blijken er in ons land concerten door deze heren georganiseerd te worden. De massamedia zorgen ervoor dat we zeker op de hoogte gehouden worden. Vlaanderen moet voorwaar een rovers- en piratenhol annex vrijhaven zijn voor deze vaak vervaarlijk uitziende politieke extremisten. Moeders, hou uw dochters thuis!

Negatieve sfeer

Verschillende burgemeesters uiten steeds hun ongenoegen dat zij onmachtig zijn om op te treden. Deze feestjes zijn immers privaat. André Peeters, CD&V-burgemeester van Aarschot stelde het zo: “…wij als bestuur dat eigenlijk niet kunnen verbieden. Juridisch is dat niet eenvoudig. Ik doe dan ook een oproep naar de hogere overheid om maatregelen te nemen zodat lokale besturen dat soort evenementen in de toekomst wel kunnen verbieden.” Tegen een extreemlinks kraakpand daarentegen acht hij het niet nodig op te treden. Het ene extremisme is het andere blijkbaar niet. In dezelfde lijn burgemeester van Rijkevorsel, Gust Van De Mierop (Open Vld). “Er is eigenlijk niets strafrechterlijks gebeurd. (…) De bijeenkomsten leiden echter tot een negatieve sfeer. Het is net alsof wij dat gedachtegoed goedkeuren, en dat is absoluut niet het geval.” Nu kunnen we begrijpen dat beide burgemeesters liever geen rare vogels in hun straten lopen hebben, maar we moeten de feiten zien zoals ze zijn. Een extremistisch clubje organiseert privé-feestjes waarbij zich geen incidenten voordoen of overlast veroorzaakt wordt. Maar omdat er een negatieve “sfeer” hangt, en men niet “geassocieerd” wil worden met, wil men deze dubieuze private feestjes verbieden. De wetgever staat dit niet toe, en dus moet de wet maar veranderd worden.

Progress Lawyers Network

Het Progress Lawyers Network (PLN) is een netwerk van progressieve juristen in België. Zij verlenen juridische steun aan vreemdelingen, aan de anti-racismebusiness, aan vakbonden, etc. Vanzelfsprekend verdedigt PLN “het recht op actie en organisatie voor alle bewegingen”. Zolang men opkomt tegen zogeheten “onrecht en onderdrukking”. PLN verdedigt naar eigen zeggen “de progressieve verworvenheden van het Volkenrecht en het Internationaal Humanitair recht”, komt op “tegen racisme, voor gelijke rechten en voor de rechten van vluchtelingen en vreemdelingen”. Tenslotte, en zo mogelijks nog belangrijker dan al het voorgaande, verzet PLN zich “tegen de afbraak van de fundamentele rechten en vrijheden”. Voorwaar, redders van hun democratie.
Raf Jespers is advocaat van dit PLN en schiet onze burgemeesters te hulp. Hij formuleerde een aantal voorstellen om de vogelverschrikkers van Blood & Honour aan banden te leggen. Binnen het huidig wettelijk kader stelt Jespers voor dat infiltratie en undercover-operaties opgestart worden. Buitenlanders moeten tegengehouden worden aan de grenzen. Burgemeesters moeten een samenscholingsverbod uitvaardigen. Van het moment men de zaal van het optreden verlaat, moet men opgepakt en ondervraagd worden. Onderzoeksrechters moeten via een huiszoeking het concert onderbreken. Hij stelt tenslotte, wonderbaarlijk genoeg, een aanpassing van de anti-racismewet voor. Heden, als er een ernstig vermoeden is van misdrijven inzake drugs, ontucht en speelholen, zeg maar het operationeel veld van de maffia, kan de politie binnenvallen. Dit moet ook mogelijk worden voor racistische misdrijven, in casu, het bijwonen van een concert waarop muziek gespeeld wordt met teksten die racistisch zouden zijn.

Timeo Danaos et dona ferentes

Patrick Dewael stelde, allicht vanuit zijn liberale liefde voor andermans rechten en vrijheden, dat er een nieuwe wet moet komen om organisaties te verbieden. Zijn socialistische collega, Peter Vanvelthoven, achtte een uitbreiding van de wetgeving op de privémilities voor. CD&V-kamerleden Raf Terwingen en Katrien Schryvers dienden al een wetsvoorstel in om het prangende maatschappelijk probleem van enkele rare vogels die vreemde concerten organiseren aan te pakken. Hun wetsvoorstel heeft twee onderdelen. Het eerste onderdeel houdt in dat burgemeesters alle mogelijke maatregelen kunnen nemen als uit “gedragingen, materiële aanwijzingen of omstandigheden" blijkt dat personen de intentie hebben de racismewet of de negationismewet te overtreden. Een tweede deel houdt in dat bijzondere politiemethoden, bedoeld voor terreurgroepen en zware maffiabendes ook van toepassing worden op de racisme- en negationismewet. Van waar zou deze mosterd komen? Als er een vermoeden is van racisme of negationisme kan -zonder dat enig feit is gepleegd- de telefoon van betrokkene worden afgeluisterd, maar ook kan de politie in zijn groepering infiltreren. De speurders mogen daar dan zelf misdrijven plegen. Al hun daden komen in een geheim dossier dat de verdediging nooit kan inzien. De onderzoeksrechter kan bovendien afluisterapparatuur plaatsen.

Voltaire

Het weze duidelijk dat marginale en extremistische clubjes als Blood & Honour op geen sympathie van ons kunnen rekenen. Maar dat is ook de kwestie niet. De essentie van de zaak is dat de overheid op basis van subjectieve interpretatie (“sfeer”), volstrekt arbitrair (extreem-linkse concerten worden niet verboden), draconische maatregelen wil nemen die rechtstreeks de fundamentele rechten en vrijheden van elke burger kunnen aantasten. Herinner u de veroordeling van het Vlaams Blok. Hierbij waren de gezamenlijke machten verenigd tegen de grootste oppositiepartij. De scheiding der machten noch de wetgever heeft dit kunnen voorkomen, wat zeg ik, ze waren allen betrokken partij. Vijf wetswijzigingen, tot de grondwet toe, door de wetgevende macht. De vervolging door de staatsinquisitie van het CGKR, de uitvoerende macht. Manipulaties in de rechterlijke macht waar finaal enkele franskiljonse logerechters de klus klaarden op minder dan een week tijd. Zogenaamd racisme, maar in realiteit vervolging van Vlaams-nationalisme. Een echte democratie is sterk genoeg om extremisten de mond te snoeren. Niet met veiligheidsdiensten die hun burger bespieden , maar met fundamentele en onaantastbare rechten en vrijheden die de uitdrukking zijn een fundamentele band en vertrouwen van de burger in zijn overheid. Wil men extremisten hun rechten en vrijheden ontnemen, zal die brave burger daarover zwijgen omdat hij er geen affiniteit mee heeft, er niet mee wil geassocieerd worden en het toch een marginale fractie van de bevolking betreft. Maar eigenlijk zijn het de rechten en vrijheden van die brave burger zèlf die afgenomen worden.

Vbr. OS lic. rer. pol. Tom Vandendriessche

16:00 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-10-09

STUDENTENFOLKLORE EN LINKS GEWELD

De vier debatten van KVHV en NSV zijn achter de rug. En ik denk dat het over het algemeen voor de vier studentengroepen een geslaagde start van het academiejaar was. Zelfs voor NSV Antwerpen die moest uitwijken naar een ander zaaltje.Hieronder plaats ik intergraal het artikel dat ik las op de webstek van Blokbuster over de NSV-avond met Nick Griffin. De cursieve lettertjes zijn mijn persoonlijke reacties op wat ze schrijven.

Blokbuster:

Deze week wou de NSV haar slag slaan onder de Gentse en Antwerpse studenten. Telkens werd een nationale mobilisatie opgezet en was ook de ordedienst van Voorpost van de partij. In Gent en Antwerpen werd naar de rechter getrokken om een zaal te kunnen krijgen. In Gent kon de NSV uiteindelijk aan de hogeschool bijeenkomen voor een naar verluidt erg flauw debat tussen kopstukken van verschillende partijen.

Dat er een nationale mobilisatie werd opgezet is natuurlijk zever. Het is algemeen geweten dat NSV afdelingen graag naar elkanders activiteiten afzakken. Dat kun je hebben met een studentenvereniging die niet gebonden is aan een faculteit en die nationaal gestructureerd werkt. Dat het debat flauw was kan je de NSV niet verwijten, maar wel de uitgenodigde politieke kopstukken. En de komst van Voorpost? Wat is daar vreemd aan als links Vlaanderen er op voorhand mee dreigt om het debat te gaan verstoren? Je moet oorzaak en gevolg niet omwisselen. De tactiek van links is anders wel drastisch gewijzigd in Gent. Geen tegenmanifestatie meer, maar wel enkele ongure individuen die na afloop van de debatten op zoek gaan - op onbewaakte plekken - naar rechtse rakkers om ze met kettingen en ijzeren staven in elkaar te rammen... Lees hier.

In Antwerpen kreeg de NSV geen gelijk van de rechter, naar wij vernomen hebben was er een juridische blunder van de kant van de NSV en werd niet diegene die de beslissing nam om geen toelating te geven gedagvaard. Een 70-tal aanwezigen moest uitwijken naar café De Bengel op de Grote Markt, waar eerder de N-SA een bijeenkomst hield en waar een scholierenbijeenkomst van ALS werd verstoord door NSV’ers.

Die 'verstoring' van de NSV is ook weer een leugen. Het was het NJSV dat de 'scholierenbijeenkomst' van de ALS ging bezoeken. Niet verstoren. Trouwens, veel scholieren waren er blijkbaar niet te bespeuren naar ik gehoord heb. Een drietal LSP'ers was het volledige aantal dat zich in de Bengel bevond. Daarna in café de Plansjee was het aantal nog niet vermeerderd. Zouden de Vlaamse scholieren geen interesse hebben in de leer van Marx?

Onder de aanwezigen in Antwerpen niet alleen studenten, maar ook minstens een 10-tal Voorposters onder aanvoeren van Lucien Vermeulen. Oud-NSV’er (tegenwoordig VB-personeelslid – soms zien we hem wel eens op de trein tussen Brussel en Antwerpen op zijn laptop werken) Hans Verreyt kwam even de problemen om een fractie samengesteld te krijgen in de Boomse gemeenteraad verdrinken. Nick Griffin werd per auto gebracht en had enkele bodyguards bij. Hopelijk heeft hij effectief een boete gekregen voor fout parkeren – of denken die parlementairen dat ze boven de wet staan?

'Iemand zien werken' moet raar doen voor de linksen die zich bezighouden met Blokbuster. Maar dat terzijde. Dat Nick Griffin boyguards bij zich heeft is blijkbaar het vermelden waard. Raar dat Blokbuster de identiteit van die bodyguards nog niet heeft achterhaald. Misschien zijn ze wel allemaal lid van B&H en Combat 18! Of hebben ze allemaal een strafblad van hier tot in Tokio?!

Wie ontbrak er? Studenten van buiten de eigen extreem-rechtse kring waren er amper. Bovendien is het opvallend dat de nationale mobilisatie en het optrommelen van bevriende organisaties zoals Voorpost niet volstond om meer dan 70 mensen op de been te krijgen. Het VB moet toch meer volk kunnen mobiliseren met haar ruim 50 parlementairen, ruim 100 andere personeelsleden en 300 gemeenteraadsleden in de provincie?

Allez, er was 70 man. Ik zal dit getal maar aannemen vermits ik er spijtig genoeg niet bij kon zijn. Maar is het te verwonderen dat er zo weinig volk was én daar bovenop nog eens zeer weinig studenten die niet uit de rechtse hoek kwamen? Ondanks intimidaties en bedreigingen vanuit linkse hoek vind ik 70 man al een mooi aantal. Dat 'gewone' studenten liever niet door een waterkanon worden natgespoten wanneer links nog maar eens rellen uitlokt, daar kan ik goed inkomen. Men draait dus weeral oorzaak en gevolg om. En op het welslagen van hun dreigementen zijn de linksen nog eens fier ook! Want de UAntwerpen wordt zo gevrijwaard van extreem-rechtse haatpropaganda... Neen, de UAntwerpen krijgt door links geen kans meer op een democratische invulling. Rechtse standpunten worden dictatoriaal geweerd.

Het feit dat de NSV in Antwerpen er niet in geslaagd is om de Britse extreem-rechtse leider Nick Griffin aan de universiteit te laten spreken, is een belangrijke overwinning voor anti-fascisten. De NSV lijkt haar strategie om aan verschillende universiteiten erkend te raken in te ruilen voor de tactiek om telkenmale naar rechtbanken te stappen. Dat hebben ze overgenomen van het Gentse KVHV waarin heel wat VB-partijgenoten actief zijn.

Ik denk dat links Vlaanderen de moeite niet neemt om tijdschriften uit rechtse hoek door te nemen. De voorbije jaren zijn namenlijk enorm veel kritische geluiden te horen vanuit het kamp van KVHV Gent op het Vlaams Belang. Wat niet wegneemt dat er waarschijnlijk KVHV'ers zijn met een Vlaams Belanglidkaart op zak, maar minstens evenveel met een N-VA of CD&V lidkaart. Blokbuster staat nog enkele jaren achter lijkt me...

Wij zullen blijven campagne voeren tegen de erkenning van NSV en tegen het feit dat ze zomaar van de infrastructuur van de universiteiten en hogescholen gebruik kunnen maken om hun boodschap van haat en geweld te verspreiden. Het is op dergelijke bijeenkomsten dat de plannen worden gesmeed om bijvoorbeeld bijeenkomsten van de Actief Linkse Scholieren binnen te vallen en onmogelijk te maken, zoals vorige week nog gebeurde in Antwerpen. Dat heeft niets met vrije meningsuiting te maken, maar alles met een poging om politieke tegenstanders manu militari het zwijgen op te leggen.

De boodschap van haat en geweld is nog steeds niet gedefinieerd door onze linkse tegenstanders. Geweld vanuit linkse hoek is anders makkelijk te definiëren...

Deze avond is er aan de Antwerpse universiteit een bijeenkomst van de Actief Linkse Studenten. NSV’ers kondigden aan dat ze deze willen verstoren. Na hun afgang gisteren, zou dit effectief wel eens het geval kunnen zijn. Wil je dat onmogelijk maken? Kom dan onze meeting versterken vanaf 19u30 aan de UA (Rodestraat te Antwerpen).

Voor deze oproep werd het e-mailbestand gebruikt van de UAntwerpen door een medewerker van de UAntwerpen, Andrej Novak, vertegenwoordiger van de richting wijsbegeerte in de studentenraad en werkzaam in het Agora-café. Het e-mailadres van datzelfe Agora café was de afzender... Lijkt me een juridische blunder van links ditmaal. Over deze 'verstoring' kan je trouwens alles lezen op de webstek van de Autonome Kameraden. Klik hier. Een 10-tal studenten werd er door een knokploeg van 30 LSP'ers de toegang gewelddadig geweigerd. Mét traangas, mét projectielen... En dit allemaal ter ere van de democratie heet dat dan! Ook Jan Vlegels, werkzaam voor de UAntwerpen en één van de Commissarissen van LSP vocht duchtig mee. Benieuwd of hij hiervoor zal gesanctioneerd worden door de Universitaire overheid. Of staan LSP-Commissarissen boven de wet misschien?

12:47 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |