14-05-09

Belgicisten en NVA'ers: één front

Belgicisten en NVA'ers: een front

Brusselse lijstverbinding is verarming van de democratie

Belgicisten en N-VA’ers : één front ? Marxisten en liberalen : één strijd?

Brusselse lijstverbinding : verarming van de democratie.

Het Vlaams Belang neemt akte van de lijstverbinding tussen 10 Vlaamse partijen die opkomen voor de verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Blijkbaar hebben partijen zoals PVDA+ en ook de N-VA toegegeven aan de chantage van Open VLD en CD&V : meestappen in de lijstverbinding van de machtspartijen, in ruil voor een handtekening om te kunnen opkomen. Het systeem van lijstverbindingen werd trouwens met slechts één enkel doel in het leven geroepen : het counteren van de grootste Vlaamse partij in Brussel: het Vlaams Belang. Het mag dan ook duidelijk zijn dat bijvoorbeeld de Open VLD niet de nodige handtekeningen heeft gegeven aan de PvdA+, BUB en SLP om deze partijen te helpen, maar wel om schaamteloos de stemmen van deze dwergpartijen in te pikken.

Dit alles creëert in een Brussel een meer dan absurde situatie. Wie er stemt voor de communistische PvdA+ geeft zijn stem de facto aan de liberale Open-vld. Wie stemt voor de Vlaamse N-VA geeft zijn stem dus ook aan de extreem Belgicistische BUB of de CD&V.

Het resultaat van dit alles is een enorme verarming van de democratie. De Brusselaar heeft – ondanks een enorm aanbod aan lijsten – nog slechts de keuze tussen drie partijen : Vlaams Belang, LDD, en de Grote Pot Nat.

Deze lijstverbinding die extreem-links en liberaal, maar ook Belgicisten en N-VA’ers samenbrengt, toont aan dat een maand voor de verkiezingen de angst voor een nieuwe verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang in Brussel er bij de traditionele machtspartijen diep in zit.

Dominiek Lootens - Fractievoorzitter Vlaams Belang Vlaamse Gemeenschapscommissie
Frédéric Erens - Brussels Volksvertegenwoordiger

12:31 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-05-09

DRUGS? NEE BEDANKT!

Voorbije zaterdag verzamelden naar jaarlijkse traditie de junkies van Trekt Uw Plant op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. Een vijftigtal onfrisse individuen probeerden de wereld ervan te overtuigen dat het gebruik van cannabis gelegaliseerd dient te worden.

Normaal gezien voert VBJ (Vlaams Belang Jongeren) tegen deze jaarlijkse dwaasheid een kleine protestactie waarbij een spandoek wordt ontrold en een pamflet wordt bedeeld met de niet mis te verstane boodschap "Drugs, trap er niet in!". Toegegeven, elk jaar dezelfde boodschap met telkens dezelfde spandoek en dito pamflet is misschien niet echt origineel, maar géén actie voeren en de junkies voor één dag de Vrijdagmarkt laten innemen zonder daartegen op te treden als rechtse jongerenpartij is uiteraard geen optie. Maar goed, we zullen de verkiezingscampagne maar als excuus aanvaarden...

De Autonome Kameraden - door mij verkeerdelijk als rechts bestempeld in een voorgaand artikel - waren echter wel op het appel! Samen met Vlaams Belangkandidaten voor het Vlaams Parlement Pieter Huybrechts en Sandy Neel voerden zij wél actie tegen deze onverlaten van onze maatschappij. Lees hier hun verslag. Pieter en Sandy krijgen bij deze dan ook zeker mijn voorkeurstem aangezien zij het niet nalieten om de boodschap van het Vlaams Belang voorbije zaterdag over te brengen. Drugs? Nee bedankt!

Als volgend jaar - wanneer de kiesstrijd gepasseerd is -VBJ terug actief is en de AK eveneens een actie plant, zijn de activoerders tégen drugs misschien wel met meer dan de actievoerders voor drugs. Hopelijk kunnen we tegen het jaar dat daarop volgt de Vrijdagsmarkt terug zuiver houden tijdens de maand mei. De buurt aldaar zal het ons niet kwalijk nemen!

16:32 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-05-09

CM IS BOOS!

Spectaculaire groei Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: een doorn in het oog!

Blijkbaar is de ledengroei met ruim 6,5 % in 2008 van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds voor sommige ziekenfondsen een doorn in het oog.

Zo vond een bekend ziekenfonds het nodig om naar aanleiding van een eerder onschuldig artikel in het ledenblad van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds klacht in te dienen bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

Aanleiding van de klacht is het feit dat het ziekenfonds een oproep deed aan zijn leden om geïnteresseerde mogelijke nieuwe klanten aan te brengen en deze tekst afsloot met de woorden "wij vergeten deze steun zeker niet!".

Deze slotzin drukte enkel onze dankbaarheid uit tegenover onze betrokken leden en hield uiteraard geen belofte in tot enig financieel of materieel voordeel, wat overigens bevestigd werd door de verklaringen van enkele "verhoorde" leden...

Aangezien deze passus mogelijk als "bedrieglijke reclame" zou kunnen worden geïnterpreteerd, kan de Controledienst een sanctie uitspreken tot 12.500 euro.

We stellen ons écht de vraag of er geen belangrijkere zaken te regelen zijn...

Ook de vermelding dat het ziekenfonds "het snelst groeiende ziekenfonds van Vlaanderen" is, zou -omwille van het vergelijkend karakter- strafbaar zijn.

Vraag is of het feit dat het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds als enige ziekenfonds resoluut ijvert voor de splitsing van de volledige ziekte- en invaliditeitsverzekering niet de ware reden is voor deze tergende aanklacht. Wordt onze vrije mening in het belang van de Vlaamse bevolking binnenkort ook strafbaar?

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zal zich echter door niemand de mond laten snoeren en roept de kandidaten voor het Vlaams Parlement op om de Vlaamse bevoegdheden inzake gezondheidszorg en welzijn maximaal in te vullen en de intussen beruchte resoluties uit 1999 eindelijk te realiseren.

Onder het motto "Splits zelf de sociale zekerheid! Word lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds" roept het V&NZ de Vlaamse bevolking tenslotte op -om in tegenstelling tot sommige verkiezingsbeloften- effectief tot daden over te gaan...

Bel gratis 0800-179 75 of www.vnz.be.

15:07 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-05-09

VLAANDEREN VRIJ!

15:50 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-04-09

VINCENT GOUNOD

De heisa rond de Mitterrand-biografie van Koen Dillen zal de komende dagen wel stilaan overvliegen, maar kende vorige week een absoluut hoogtepunt. Net zoals na het verschijnen van het boek van Verstrepen, Zwart op Wit - waarin hij Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel door het slijk haalde - enkele zeer rake en verontwaardigde reacties kwamen uit onverwachte hoek tegen het platvloers geroddel, verscheen er nu een opvallende reactie in de krant De Standaard over de bijna-boekverbranding van de Mitterrand-biografie. Ditmaal waren het een reeks bekende Vlamingen en intellectuelen uit zowel de linkse als rechtse hoek.

Aangevoerd door Johan Sanctorum werd kritiek geuit tegen het niet verkopen van het boek van Koen Dillen in bepaalde grote boekenwinkels. De biografie kreeg nochtans lovende commentaar alvorens bekend werd dat Vincent Gounod een pseudoniem was voor Koen Dillen. Het volledige artikel dat verscheen in De Standaard kan je hier lezen (ongecensureerd, want de krant haalde enkele zinnen uit het artikel - censuur op een artikel tegen censuur, dit kan alleen in belgië!).

Vandaag verscheen over de heisa onder andere een opinie van Leo Neels, docent mediarecht aan de UA en KU Leuven. Lees even mee: "Er bestaat een onderscheid tussen het boek en zijn auteur. Blijkbaar is het boek een uitstekende politieke biografie. Zo'n boek moet goed verkrijgbaar zijn; (...) Anderzijds is er de auteur. Blijkbaar is hij een bekwaam auteur van een politieke biografie; en blijkbaar slaagt hij er in die kwaliteit te combineren met zijn mandaat bij het Vlaams Belang. 'Et alors?' zou Mitterrand gezegd hebben. Ook zo'n auteur heeft het recht dat zijn intellectuele prestatie correct wordt beoordeeld, wat NRC en Klara deden, en ook de ondertekenaars van het opiniestuk van 9 april."

"Immers, we discrimineren in onze rechtsstaat geen personen wegens persoonskenmerken, noch wegens politieke of andere opinies die zij verdedigen. Tot nader order is het VB een legitieme partij, en zijn haar gekozenen democratisch verkozen; (...) Een intentieproces dat die grenzen niet respecteert is op zichzelf niet verdedigbaar in onze rechtsstaat."

Piet De Moor, journalist, is iets minder tevreden over de aandacht die Koen Dillen met zijn boek krijgt. Hij schreef op zaterdag ll. het volgende: "Ik ben er het hart van in dat al de inspanningen die gedurende tientallen jaren door zo veel Vlamingen geleverd werden om extreemrechts te bedwingen en van de macht af te houden, nu door die petitionarissen zo onnadenkend en smakeloos in een ranzige open brief, die helemaal in het idioom van Vlaams Belang is opgesteld, te grabbel worden gegooid. Gelukkig zijn de verkwanselaars van al dat kostbare goed wat laat met hun pleidooi om het cordon te laten springen. Ook dat zegt iets over hun niveau." en "Het gebruik van een schrijverspseudoniem heeft in het geval van Koen Dillen iets verdachts. Omdat Dillen als politicus een openbare figuur is, bevalt zijn maskerade me niet. Ik zou het ook niet fijn vinden als Leo Tindemans zijn memoires zou publiceren onder het pseudoniem Kamikaze, om maar eens het pseudoniem te noemen van een anonieme blogger die waarschijnlijk niet eens beseft dat alleen een superlafaard is staat is om onder zo'n schuilnaam mensen uit te schelden."

Nu, Piet De Moor vergelijkt natuurlijk appelen met citroenen. Ten eerste, wat heeft een biografie over Mitterand te maken met het programma van het Vlaams Belang/Blok? Extreemrechts 'bedwingen' is één zaak, maar proberen te voorkomen dat een auteur uit een zogeheten extreemrechtse partij een boek kan uitgeven is nog iets anders! Dat heet wel degelijk 'censuur'. Het ene is een politiek verhaal het andere is een verhaal van persoonlijke broodroof! En waarom heeft het gebruik van een schuilnaam iets verdachts? Heeft De Moor er dan niet bij stil gestaan dat dat gebruik er komt doordat heren en dames zoals hijzelf ervoor zorgen dat sommige mensen naar een schuilnaam moeten zoeken om al op voorhand niet verloren te zijn met datgene wat ze doen of willen uitbrengen? Dillen is inderdaad een openbaar figuur als Europees parlementslid, maar als auteur hoeft hij dat helemaal niet te zijn! Een politieker of politica die een boek uitgeeft over koken of over tuinieren heeft er voordeel bij dat hij of zij tot een niet-gedemoniseerde partij behoort, maar een politieker die uit een verketterde partij zoals het Vlaams Belang komt heeft dat voordeel niet. Die gaat op zoek naar andere wegen om zijn intellectueel werk aan te bieden.

Nog één schoon voorbeeld van een totaal verkeerde vergelijking: "Ik weet niet of Vlaams Belang een eigen boekhandel heeft, maar als dat zo zou zijn, zou het me verbazen als de Stalin-biografie van Ludo Martens daar te koop zou zijn." aldus Piet De Moor. Welnu, beste Piet, het is u misschien nog niet opgevallen, maar het Vlaams Belang is een politieke partij met een bepaalde ideologische boodschap en verkoopt bijgevolg enkel boeken die in de lijn liggen van hun boodschap. Stalin was niet bepaald een rechts-nationalist en zijn boeken, of boeken over hem, komen dus niet voor in het aanbod van de Vlaams Belang-verkooppunten. Boekhandels dragen geen bepaalde politieke boodschap uit en er wordt dus geacht van de boekhandels dat ze de hele waaier van het politieke spectrum aanbieden. En boek.be (onder andere organisator van de jaarlijkse boekenbeurs in Antwerpen) doet dat om te beginnen al zeker niet, wat het democratisch gehalte van deze organisatie natuurlijk sterk in twijfel trekt. Wat staat er trouwens in het boek over de socialist Mitterand dat onze partij, het Vlaams Belang, kan vooruit helpen? Iemand die het me kan zeggen? Piet De Moor waarschijnlijk, maar die zal het wel niet doen, al zou dat wel veel verklaren...

Lees het artikel van Johan Sanctorum en co: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=AD2...
Lees het artikel van Piet De Moor: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=252...

 

15:00 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-04-09

POOLSE ZIGEUNERS EN PROCEDUREFOUTEN

Op 12 april 2006 werd Joe Van Holsbeek in de hal van Brussel Centraal beroofd van zijn mp3-speler. De daders, twee Poolse zigeuners, beroofden Joe met meerdere messteken van het leven. Meerdere veiligheidscamera's filmden de gebeurtenissen en de daaropvolgende vlucht van de daders. Aan de hand van de beelden die de wereld werden ingestuurd om de moordenaars van Joe te vinden kon men de daders opsporen. Mariusz O. werd op 25 april 2006 gearresteerd in Anderlecht. Hij verbleef hier illegaal. Mariusz was de 'dief'. Adam Giza werd op donderdag 27 april 2006 in Suwałki in het noordoosten van Polen, dicht bij grens van Litouwen gearresteerd. Hij was de 'moordenaar'.

Op 21 april 2006 publiceerde Paul Beliën een tekst naar aanleiding van de gebeurtenissen. Enkele passages:"Op de videobeelden zie je ze als roofdieren langs de muur van het Centraal Station staan, nauwlettend spiedend om in de passerende kudde pendelaars een gemakkelijke prooi te vinden die ze vervolgens kunnen afmaken. Joe Van Holsbeeck werd het slachtoffer, maar het had evengoed (vul hier uw eigen naam in) kunnen zijn, of (de naam van uw kinderen)." "Wij zijn de kuddedieren, zij zijn de roofdieren. De kuddedieren hebben de roofdieren zelf in hun biotoop toegelaten. Onze politieke, geestelijke en intellectuele “herders” hebben ons wijsgemaakt dat dit een “verrijking” voor onze samenleving ging worden. Door roofdieren bij de kuddedieren te zetten zouden onze herders immers op aarde het hemelse Utopia kunnen verwezenlijken, de multiculturele welvaartsstaat waarin, naar het Bijbelse woord, de leeuw zich vreedzaam naast het lam zou vleien.

Daarom hebben wij de adders aan onze borst gekoesterd, erop vertrouwend dat als we hen liefdevol zouden zogen, zij ons niet zouden bijten, dankbaar voor de melk die wij gratis zouden schenken. Maar zij interpreteerden onze goedheid als zwakheid. De schurken, die in onze samenleving alles gekregen hebben – gratis onderwijs, kinderbijslag, sociale zekerheid – vermoorden thans onze kinderen voor een MP3-speler. Volgens kardinaal Danneels is dit onze schuld, omdat wij “onverschillig” zijn, omdat in “onze” Westerse, materialistische samenleving een MP3-speler meer waard is dan een mensenleven."

De tekst moest op vraag (lees: bevel) van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) van het internet verwijderd worden. Dit wegens: "uitlatingen een aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming betreffen (art 1 par 3, 3° van de wet van 30/07/1981). Bijgevolg verzoeken wij u om de betwiste tekst te verwijderen of te laten verwijderen. In het tegengestelde geval, behoudt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zich het recht voor om dit feit aanhangig te maken bij het gerecht."

Vandaag, 7 april 2009, net geen twee jaar na de gruwelijke feiten is de straf van de daders bekend. Mariusz O., de 'dief' van de mp3-speler van Joe is al terug vrij en zit thuis bij zijn zigeunerfamilie in Polen. Adam Giza, de 'moordenaar', zou uitgeleverd worden aan Polen om daar zijn straf uit te zitten, maar daar steekt het Belgisch gerecht een stokje voor. Wegens een vermeende 'procedurefout' zal hij zijn straf in een Belgische gevangenis moeten uitzitten. Adam kreeg 20 jaar celstraf maar zal vermoedelijk na 4 jaar alweer een vrij man zijn. Dit ondanks het feit dat er afspraken waren tussen Polen en België om Adam zijn straf in Polen te laten uitzitten, waar hij dus bijgevolg 11 jaar rondjes zou moeten lopen op de binnenkoer van de gevangenis.

Deze wending en afloop van het hele Joe Van Holsbeek-verhaal is de zoveelste blunder van ons rechtssysteem. Criminelen hebben hier in dit land vrijspel. Buitenlandse criminelen kunnen moorden en stelen zoveel ze willen. Ze krijgen er reisjes en voetbaltickets gratis bij. Daders worden steeds meer en meer beschermd en in de watten gelegd. "Niet wij zijn onverschillig. Het is de overheid, de politie, de regering, de kerk die “onverschillig” is. Wat wij vandaag beleven is het verraad van het volk door de staat en door de kerk. Ooit riep Wilfried Martens: “Geef ons wapens!” In een democratische staat moet de overheid de burgers beschermen tegen de roofdieren. Indien de staat deze functie niet meer kan of wil uitoefenen, hebben de burgers het recht zichzelf te bewapenen. Wie zich zonder pepperspray naar Brussel begeeft, is een dwaas.

Indien de staat zijn onderdanen en hun kinderen niet langer kan of wil beschermen, is het de plicht van de burgers om dat zelf te doen. Nood breekt wet. De herders hebben hun gezag verloren. Bekijk de videobeelden van de roofdieren die op de loer liggen in Brussel Centraal en besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen. Wie op de politie(k) rekent voor bescherming, is zo goed als dood." zo schreef Paul Beliën.

Vandaag is gebleken dat zijn woorden - van twee jaar geleden - geen loze woorden waren. Het was de bittere realiteit. En in plaats van er voor te zorgen dat Beliëns woorden in het niets zouden verdwijnen door de twee Poolse zigeuners hard en zwaar te straffen, geeft men Beliën meer dan gelijk! Joe Van Holsbeek is de zoveelste in een langer rij van slachtoffers van onze lakse en laffe maatschappij. Hoeveel moeten er nog volgen? Wanneer houdt het op?

Lees hier de volledige tekst van Paul Beliën.

 

14:05 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-03-09

NSV BETOGING: 10 OP 10!

De betoging zit er op. Het was een opvallend rustige betoging met veel volk. De kranten, politie en links telden 300 à 350 man. Ik ben er zeker van dat er minstens 450 man aanwezig was. Maar aantallen doen er niet toe, het is de boodschap die telt. En een krachtige slogan als Vlaams, sociaal en nationaal komt perfect over in tijden van economische crisis. Wat links er ook mag van vinden.

Extreem links heeft zich - zoals gisteren hier aangekondigd - weer van haar beste kant laten zien. Fietsen, bierblikjes en andere zaken die los zaten en voorhande waren werden als projectielen gebruikt. En wat niet los zat werd losgerukt zoals de verkeersborden die door de lucht vlogen richting politie. Uitreraard werden ook weer enkele uitstalramen van banken en winkels verdacht van racisme en fascisme want ze moesten er aan geloven! Twee politiecombi's werden vakkundig afgebroken. Ga met zo'n bende eens een pintje pakken!

Geert Cool van de mini-partij LSP distancieerde zich alvast op voorhand voor de gekende neveneffecten van hun 'vreedzame' tegen-betoging. Misschien moeten ze het volgend jaar eens anders aanpakken. Organiseer als linkse groeperingen op de avond van de betoging een congres of zoiets waar over de 'rechtse rakkers' kan gedebatteerd worden... Daar heb je een minimum aantal hersencellen voor nodig en dat ontbreekt nu net bij de anarchistische jongens en meiskes die steeds maar opnieuw steden in de vernieling slaan. Zo blijven ze misschien thuis en zo kan LSP en Blokbuster voor eens en altijd bewijzen dat zij niet de oproerkraaiers zijn. Het is maar een suggestie natuurlijk!

Maar goed, een geslaagde betoging van de NSV, de linkse beweging die als gewelddadig overkomt in de media. Wat moet een 'rechtse rakker' meer hebben! Volgend jaar terug op post in Antwerpen!

11:05 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |