15-01-09

SPLITSING B-H-V

Anciaux

17:04 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-01-09

MULTICUL = FLAUWEKUL!

Terug aan het werk na een weekje verlof. Oudjaar hebben we met het gezin en enkele vrienden gevierd in Beaune, Frankrijk.

Het is deze dagen weer pendelen van nieuwjaarsreceptie naar nieuwjaarsreceptie. Zo belandde ik gisteren op de nieuwjaarsdrink van de Stad Antwerpen. Eerder toevallig want we waren in de buurt iets aan het eten en merkten op dat er veel mensen op straat liepen met mutsen, sjaals en handschoenen voorzien van het bekende (en dure) =A=-logo van de Stad Antwerpen.

Voor elke Antwerpenaar was een gratis drankje voorzien maar dat zal wel wat overdreven geweest zijn aangezien de Grote Markt maar matig gevuld was met volk. Wat onze aandacht dus getrokken had waren de handschoenen en andere attributen van de Stad die iedereen droeg. We wilden weten of die ook gratis waren en ja, ieder die dat wilde kon voor zichzelf een exemplaar gaan afhalen. Ik ben weleens benieuwd wat deze grap de Antwerpse belastingbetaler gaat kosten.

Hetgeen me vooral was opgevallen was het feit dat er op deze receptie van deze o zo multiculturele Stad, waar nochtans loeiharde R&B-muziek gedraaid werd, amper één of twee allochtone medeburgers rondliepen... Zaten zij misschien in Brussel om mee te betogen tegen de incidenten in Gaza? Of draait multicultuur enkel over het opbod van het aantal vreemdelingen dat men kent? "Ik heb een Marokkaanse kennis en die..." "Ik ken drie Nigerianen en een Chinese vrouw en die..." ... Maar waarom komen die vreemdelingen niet af naar al die activiteiten die de Stad voor ALLE Antwerpenaren organiseert? Wat moet de Stad nog méér doen? Zoals Filip Dewinter het vorige week nog zei: "Als het u hier niet aanstaat, verhuis dan!"

Momenteel verblijven mijn gezin en mezelf even in putteke Oud-Borgerhout. (in ons huis in Balen moet nog gas gelegd worden en geen gas is geen verwarming en gezien de winterse temperaturen...) Mijn ouders hebben een tweede verblijfje in deze ooit zo mooie randgemeente van Antwerpen. Handig dus om hier even op temperatuur te blijven.

In de Van Leentstraat werd zaterdag eveneens een nieuwjaarsdrink georganiseerd. Uit ondervinding weten we dat de initiatiefnemers voor activiteiten in en om de Van Leentstraat uit linkse en dus weerom multiculturele hoek komen. Maar ook hier weer alle ingrediënten voor een multicultureel feestje behalve dan... de vreemdelingen zelf. Nochtans kan de linkse bevolking in dat gedeelte van Borgerhout niet klagen over het aantal vreemdelingen dat er woont.

Met andere woorden, berg de illusie van de multiculturele droom maar op! Steek niet langer tijd, geld (veel geld) en moeite in de vreemdelingen die hier komen wonen. Van integratie moeten zij niet weten! Van assimilatie nog minder. Een terugkeer van het gros van de vreemdelingen dat verblijft in Antwerpen is mijns inziens geen abnormale vraag. Ze doen toch geen moeite om zich als Antwerpenaren te gedragen.

15:56 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-12-08

MADNESS IN BRUSSEL EN... GENT

Gisteren werd de Gentse binnenstad opgeschrikt door een bende wilde, vernielzuchtige en extreem-linkse individuen die 'uit solidariteit met hun linkse kameraad Alex uit Griekenland' een 14-tal winkelruiten ingooiden en andere beschadigingen aanrichtten.

Is het normaal dat wanneer een onruststoker uit Griekenland, die een politiewagen bekogelt met projectielen, wordt neergeschoten en daarbij overlijdt, half Europa daarvoor moet afgebroken worden? Ik vind van niet! Maar het zijn de opgekropte frustraties van jaren die dan zogezegd naar boven komen zegt men dan... Ok, ik ben ook niet te vinden voor een kapitalistische maatschappij, maar geeft me dat het recht om winkelramen in te gooien? Om bankautomaten te vernielen? Ik dacht het niet. Maar extreem-links waant zich in zo'n situaties duidelijk boven de wet. Het resultaat is minzaam gekend.

Terwijl gisteren Gent een make-over ondervond zat ik met een goede vriend op het optreden van Madness. Dat het fantastisch was is een understatement. We hebben op de tonen van deze ska-groep goed gefeest en gelachen. Om het dus met de woorden van Madness te zeggen, de vernielingen in Gent en elders in Europa zijn 'One Step Beyound'!

10:58 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-12-08

ANCIAUX: DE MOL VAN VLAANDEREN

16:30 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-12-08

MOSLIMS: DE BARBAREN VAN DE 21ste EEUW!

Vandaag ben ik mee actie gaan voeren tegen het ritueel slachten van schapen door de moslims. Het hoeft geen betoog dat deze barbaarse praktijk - waarbij het de kunst is om de schapen onverdoofd te doden, dit onnodig lijden duurt gemiddeld een tweetal minuten - niet meer van deze tijd is en nog minder thuishoort in een Europa dat al sinds een 6 à 700-tal jaren de middeleeuwen verlaten heeft ...

In het kader van een mogelijke integratie van moslims in Europa zijn uiterlijke kenmerken zoals het ritueel slachten van dieren ter ere van Allah geen teken van de wil tot integratie. Temeer wanneer men bedenkt dat moslims een alternatief hebben voor de slachtingen. Zij mogen giften doen ter ere van Allah, waarbij ze minderbedeelden uit de maatschappij kunnen verblijden! Maar goed, zij kiezen blijkbaar massaal voor de bloederige optie van het slachten.

Dat de Stad Antwerpen - samen met nog een aantal andere steden in Vlaanderen waar veel moslims wonen - deze slachtpraktijken steunt door hen onder andere gratis slachtzalen ter beschikking te stellen verbaast me niet. Zolang de socialisten mee aan de macht zijn zal de moslims in dit land niets in de weg worden gelegd. Deze barbaarse 'gelovigen' zijn namelijk hun kiesvee.

Zolang het ritueel slachten wordt toegestaan zullen wij als rechts-conservatieven onze proteststem laten horen!

15:41 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-08

DE SINT IS GEEN MOSLIM! (AL DENKEN ZE DAAR IN BERCHEM ANDERS OVER...)

Sinterklaas komt eraan. Aanstaande zaterdag krijgt mijn dochtertje haar cadeautjes. Voor de kindjes is het altijd uitkijken naar deze dag! Maar tegenwoordig is het niet meer zo evident om Sinterklaas op een 'normale' manier te vieren. Een overzichtje.

Op de website van Rooms-katholiek Nieuws (RKnieuws.net) kon men lezen dat in de Antwerpse stadsscholen het kruis dat op de mijter van de Sint prijkt moet gemeden worden. Lees hier meer. Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) gaf daar een zeer gepaste repliek op. Lees hier meer.

In de Weense (Oostenrijk) gemeentescholen is de Sint dan weer helemaal niet welkom! Lees hier meer.

Maar als je dacht alles gezien te hebben dan val je nu zeker van je stoel. Vorige week deed de Heilige man zijn intrede in Berchem. Uiteraard ging dit gepaard met het nodige feestgedruis en massa's kindjes. Maar wat kregen de kindjes als moraal mee? Dat de Sint een Goed Heilig man was die de arme kinderen en mensen troost bracht door middel van giften en geschenkjes? Neen. Men kon een Sinterklaas zien zitten op een praalwagen - tot daar alles in orde - die omgebouwd was tot... moskee! Indien u het niet mocht geloven dan kan u het zelf aanschouwen op de foto hieronder. Alle grenzen zijn nu verlegd. De Sint wordt met andere woorden een nieuw geloof toegeschreven! De Sint - zo moeten de kindjes gedacht hebben - is een moslim. Kan het nog gekker?12:11 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-11-08

DE MACHT VAN HET GELD...

In mijn vorige bericht plaatste ik nog een komiek beeld van Anciaux, vandaag wordt weer duidelijk wat Aniaux werkelijk wil.

Nadat Bettina Geysen ontslag nam als voorzitter van de Vlaamse Progressieven en nadat daarna de SP.a de mini-kartelpartner aan de deur zette brak er paniek uit. Geert Lambert vond het geen enkel probleem om met Vl. Pro. als onafhankelijke partij de straten af te schuimen op zoek naar stemmen en sprak zelfs over de terugkeer naar de naam Spirit. Bert Anciaux echter dacht daar anders over en mobiliseert nu zijn fractie in het Vlaams Parlement om hem bij te staan in deze moelijke tijden en om zelfs de terugkeer naar een kartel met SP.a te bewerkstelligen.

Maar wat is nu de motivatie van Anciaux om toch terug in die kartelformule te stappen? Zou hij zo emotioneel verbonden zijn met 'zijn' project dat hij het koste wat het kost toch wil zien overleven op 10 juni 2009? Heeft hij schrik zijn rode vrienden te verliezen die hij misschien gemaakt heeft binnen het kartel? Waar ligt toch die drang om zijn Vlaamse niet-links-niet-rechts-idealen van destijds nog dieper te begraven en voorgoed de kant van links-progressief Vlaanderen te kiezen?

De vraag is dus inderdaad: wat heeft Anciaux persoonlijk te verliezen bij een breuk van het kartel? Het antwoord is zeer eenvoudig: zijn ministerportefeuille! Anciaux is steeds minister kunnen worden en blijven terwijl hij altijd een partijtje vertegenwoordigde van slechts enkele procenten. Ze hebben bepaalde namen voor zulks een individuen... Anciaux zit in de politiek voor het geld. Niet meer, maar ook niet minder. En zolang geld en macht samen gaan zal Anciaux zich prostitueren bij elke partij om toch maar minister te kunnen blijven. 'Proggressief' staat hier niet (langer) gelijk aan vooruitgang. Alleszins toch niet voor de vooruitgang van het volk. De vooruitgang van de persoonlijke bankrekening is wat anders.

Yves Desmet van De Morgen laat dan weer een ander gezicht van de linkse kerk zien. Die van hun eigen linkse interpretatie van het begrip 'democratie'. Ik citeer uit zijn column 'Standpunt' van vandaag in het blad dat meer pagina's dan lezers heeft: "De partijraad van de Vl.Pro is niet tot die ene beslissing gekomen die zich nochtans logisch opdrong: de ontbinding van de partij. Want een partijtje dat in peilingen nauwelijks nog 1 procent scoort, is irrelevant als organisatie, behalve voor zijn eigen mandatarissen, kaders en personeel."

Een partij met nauwelijks 1 procent aan stemmen telt voor Desmet niet mee. Politiek draait met andere woorden rond de machtspartijen. Enkel en alleen die partijen mogen aan het spel meedoen. Het heeft geen zin om een eigen project te beginnen. Links Vlaanderen - ditmaal bij monde van Desmet - vindt dit 'irrelevant'. De linkse puzzel past perfect in elkaar want deze redenering kan je natuurlijk terugvinden bij Bert Anciaux die daar blijkbaar ook van uit gaat. Want ook hij wil perse bij een grote partij aanleunen en gelooft niet meer in een 'klein project'. Het liefst van al willen de linksen natuurlijk dat ze het hier volledig voor te zeggen hebben. Eén partij, met één leider... maar dan liefst zonder - eigen - 'volk'. Arm Vlaanderen...

14:50 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |