18-01-10

EEN VLAAMS HUIS, EEN VLAAMSE THUIS

Gemeenschapsgevoel, samenhorigheidsgevoel, huiselijke warmte, ... Iedereen heeft een plaats nodig waar het goed is om leven, om te vertoeven. Zo ook een vereniging of een beweging. “Je voelt je thuis daar waar je wordt begrepen.” schreef  de Duitse dichter Christian Morgenstern ooit. Ik ga even dieper in op het belang van dat ‘thuis-gevoel’ voor de nationalistische beweging.

Er is een periode geweest dat Vlaanderen tal van ‘Vlaamse Huizen’ kende. Elke grote stad had wel een café waar nationalisten welkom waren. De muziek was er navenant, de zelfklevers op de muren en achter de toog spraken boekdelen en de slogans in de wc aangebracht door de talrijke passanten en vaste klanten vertelden een revolutionair verhaal.

Deze cafés waren geen Volkshuizen zoals onder andere de ‘rooien’ die hadden. Neen, het waren gewoon bruine cafés met een uitgesproken nationalistische mening. De sfeer echter was authentieker en het samenhorigheidsgevoel was er sterker dan in bijvoorbeeld de rode Volkshuizen. Kwam dit niet door de gelijkgestemde ideologieën die er werden gepredikt aan de togen van deze plaatsen, dan kwam het zeker door de vele fysieke aanvallen van tegenstanders. Menig raam sneuvelde bij confrontaties met de politieke tegenstander.

Vandaag anno 2010 is het aantal nationalistische cafés op één hand te tellen. En dit heeft vrij rechtstreeks gevolgen voor de actieve nationalistische beweging. Verenigingen hebben een plaats nodig om te vergaderen, om spreekavonden te houden, om te rekruteren, ... Een vaste stek die iedereen weet te vinden is daarom van cruciaal belang voor de nationalistische beweging. Al zal door het verdwijnen van de Vlaamse Huizen de beweging niet meteen verdwijnen.

Er zijn verschillende redenen dat de Vlaamse Huizen stilaan verdwijnen. De slechte ligging kan een reden zijn, de veroudering van het cliënteel is misschien een reden, het feit dat veel nationalisten financieel de bierprijzen niet kunnen volgen door werkloosheid en zo meer en daardoor wegblijven is ook een mogelijkheid en ga zo maar door. De belangrijkste reden echter is het ‘thuis-gevoel’ dat verdwenen is in de weinige Vlaamse Huizen die er nog zijn.

Wie de Vlaamse Beweging een beetje kent, weet dat er geen vereniging wordt opgericht of er steken steevast één of meerdere (banale) ruzies de kop op. Meestal persoonlijk en dit evolueert doorgaans in heuse stammentwisten. Deze twisten worden meestal uitgevochten in het Vlaams Huis waar de vereniging kind aan huis is. Het gevolg hoef ik u niet te vertellen. De ene klant wil het café niet meer in wanneer een andere klant er eveneens komt en omgekeerd... Nu dit lijken kleine details die het vermelden niet waard zijn, maar om een voorbeeld te geven kan ik u zeggen dat het enige Vlaams Huis waar zowel N-VA’ers als Vlaams Belangers samen aan de toog hangen het Vlaams Huis in Brussel is. Voor de rest zijn de nationalistische cafés ofwel N-VA-gekleurd ofwel Vlaams Belang.

Wat de Vlaamse Beweging dus nodig heeft om de basis opnieuw te behagen en zo een beter strijdlust op te wekken is een heropleving van het Vlaams Huis. Elke grootstad heeft opnieuw zijn plaats nodig waar nationalisten kunnen verzamelen. Voor de jongeren kunnen dat jeugdhuizen zijn, voor de oude-van-dagen mag dat een iets rustigere plek zijn en voor de talrijke verenigingen kan er maar beter een zaal aan verbonden zijn. Een combinatie van deze drie zou perfect zijn. In deze Vlaamse Huizen moeten alle nationalisten zich thuis voelen. Hier moet het samenhorigheidsgevoel de partijpolitieke strijd overstijgen. De binding moet de nationalistische strijd zijn, de invulling van die strijd wordt wel bediscussieerd aan de toog of tijdens verschillende spreekavonden/-beurten.

Al meerder malen is er in het Antwerpse nagedacht over een vzw (of iets dergelijk) die een locatie afhuurt (of zelfs aankoopt) waar al deze zaken mogelijk moeten zijn. Ik kan u verzekeren dat het nog lang zal duren eer zulk een project tot stand zal komen... Het water tussen de verschillende verenigingen is soms dieper dan je zou vermoeden. Terwijl net dat de essentie van het Vlaams Huis zou moeten zijn: de samenhorigheid aanwakkeren ongeacht de (doorgaans kleine) meningsverschillen.

Een voorbeeld van hoe het wel zou kunnen is het Italiaanse Casa Pound. Deze naam werd gegeven aan de plaats waar fascisten en nationaal-revolutionairen sinds 2003 bijeenkomen. Deze locatie(s) herber(t)(gen) zalen, slaapplaatsen en een ‘café’. Hun doelstelling is het verzamelen van Italianen rond enkele maatschappelijke thema’s. Vanuit de visie dat iedere Italiaan recht heeft op een onderkomen en een familie zijn ze tevens een sociaal netwerk dat zich tevens ontfermt over de ‘marginalen’ van Italië. Al zien die ‘marginalen’ die term niet als een belediging. Onder hen bevinden er zich trouwens ook vele studenten.

Het resultaat mag er zijn. Een enorm sterk samenhangende groep die zich thuis voelt in de verschillende Casa Pounds. Vanuit deze ‘verzamelplaatsen’ ontstond de groep Blocco Studentesco die duizenden Italiaanse studenten en scholieren telt. Hun enorme wervingskracht komt er simpelweg door de aantrekkingskracht van Casa Pound. Dat het fascisme er openlijk wordt toegelaten is een Italiaanse zaak. Daar hebben we hier in Vlaanderen geen boodschap aan, maar het feit dat duizenden jongeren én ouderen zich verbonden voelen door een locatie waar er een familiale en nationalistische sfeer hangt is veelzeggend.

Het project Casa Pound is uit de grond gestampt vanuit de pub Cutty Sark in Rome door gewone mensen met een ideologisch project. Gewone mensen die niet elk weekend zat over de straatstenen rollen al vechtend met elkaar of met ‘passerende’ tegenstanders en een project waar de volkse, sociale en de daaruit vloeiende conservatieve familiale waarden centraal staan. Net hetzelfde met het Vlaams Huis in Rijsel waar nu onder andere weer gestart wordt met lessen Nederlands. Zo een project moet mijns inziens in Vlaanderen ook mogelijk zijn. Vertrekkend vanuit diezelfde waarden met dat verschil dat wij niet vanuit een fascistisch maatschappijbeeld vertrekken maar wel vanuit een sociaal, volks en rechts-nationaal ideaal waarbij het streven naar een autonoom Vlaanderen de basis vormt met in het verlengde de strijd om een herenigd Dietsland.

Misschien hebben we met de Vlaamse Beweging de laatste jaren te weinig de wind van voren gekregen en zijn we wat stilgevallen in een vast en salonfähig stramien. Misschien dat daarmee ook vele Vlaams-nationalisten liever naar Benidorm trekken in plaats van op het einde van augustus de vlaktes in en rond Diksmuide te gaan bezoeken en er een bedevaart mee te pikken. Maar na de salonfähigheid en de rust komt er niets meer. Dan is het gedaan. Over en uit. En misschien net dàn is er een finale strijd(lust) nodig die de doorslag kan geven in onze onafhankelijkheidsstrijd. Wie zal het zeggen?

Had ik maar een toog waar ik mijn verhaal eens kon doen, maar nu ook in Antwerpen de Leeuw Van Vlaanderen zijn deuren (tijdelijk mag ik hopen) heeft gesloten kan ik zelfs daar niet meer terecht... Arm Vlaanderen.

16:50 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-01-10

Nieuwjaarswensen 2010

11:41 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

31-08-09

LAAT DE MASKERS VALLEN, WIJ DRAGEN ER ZELFS GEEN!

"Tegen het einde van het leven gaat het als tegen het eind van een gemaskerd bal, als de maskers worden afgenomen. Men ziet dan wie degenen, met wie men gedurende zijn leven in aanraking is gekomen, eigenlijk zijn geweest." Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

Dagelijks, of toch op zijn minst wekelijks, bezoeken velen van ons, rechts-radicalen, de weblog van het Anti Fascistisch Front (AFF). Niet omdat we onszelf willen 'bekeren' tot het anti-fascisme (wat dat ook moge inhouden vandaag de dag, aangezien ik geen duidelijke definitie kan distileren uit de daden en uitspraken van de anti-fascisten vandaag de dag van wat fascisme inhoudt) maar wel omdat het AFF dagelijks een moment van ontspanning is, een moment om de lachspieren te trainen en vooral om de roddels van het niveau van Dag Allemaal te weten te komen over onze Beweging en over die andere, minder interessante beweging, die van de skinheads anno 2009.

Het AFF onthult graag zaken uit de dagelijkse persoonlijke levenssfeer van heel wat van onze vrienden, militanten en verkozenen. Het AFF houdt zich binnen het strikt wettelijke om geen vervolgingen te risceren, al nemen zij wel geregeld foto's over van blogs die worden toegelicht. Het overnemen van die foto's is wel strafbaar, maar gezien onze verdraagzamheid zeer rekbaar is, laten we hen hier voor 99% van de gevallen met gerust.

Waar het op neerkomt is dat wij, rechts-radicalen, in se niets te verbergen hebben. AFF is voor onze Beweging dikwijls een gratis advertentieruimte. Acties en activiteiten worden door hen beter toegelicht dan dat we dat zelf zouden kunnen. De skinheads onzer Lage Landen hebben zelfs het voordeel dat ze zelf nooit een verslag moeten schrijven van hun concerten en andere bezigheden. Het AFF doet dit namenlijk voor hen.

De mensen van het AFF kennen ons zeer goed. En waarom ook niet? Als politiekers zijn wij in principe publieke figuren. Wat we doen valt volledig onder onze verantwoordelijkheid en zeker als we iets op het internet publiceren weten we goed genoeg wat we doen. En als dit strafbaar of controversieel blijkt te zijn zal het AFF er wel voor zorgen dat het wereldkundig gemaakt wordt. Eigen schuld, dikke bult met andere woorden. Achteraf verbaasd doen over uw eigen daden is dan ook een beetje hypocriet. Maar goed, zoals ik al zei hebben wij in feite geen geheimen voor ons klein Vlaanderen, laat staan voor het AFF.

Anderzijds stel ik mij echter de vraag waarom nooit geweten is waarom de jongens en meiskes van het AFF nooit hun ware gelaat hebben getoond en/of tonen? Hebben zij dan wél iets te verbergen? Is het dan toch waar dat 'bekende' journalisten achter deze weblog zitten? Journalisten gelieerd aan De Morgen en misschien zelfs aan Humo? Dat het linkse medwerkers zijn spreekt voor zich. Dat het mensen zijn met een verregaande kennis van wat er intern gebeurt in de Beweging of binnen de partij is soms maar de vraag. Veelal wordt er toch nog net iets teveel uit de duim gezogen. Zelfs zo hard dat Grimm er jaloers zou van geworden zijn. Maar ze hebben hun goedgeïnformeerde bronnen in bepaalde dossiers en misschien ook daarmee dat ze zichzelf nooit zullen of willen bekend maken.

Toch durf ik hier beleefd de vraag te stellen aan deze heren en dames van de wereldvrede: wie zijn jullie? Maak jullie eens bekend als echte nobelen! Heel Vlaanderen wil weten wie jullie, helden, werkelijk zijn! Laat jullie maskers vallen en kom uit voor julie o zo lovenswaardige verzet tegen de zogeheten fascisten der eenentwintigste eeuw! Laat ons het citaat waarmee ik begon bewaarheid worden. (liefst wel voor het einde van mijn leven wel te verstaan!)

Ik heb het nu beleefd gevraagd en hoop nu op een beleefd antwoord. En hopelijk wat namen. En geen paniek, Kosmos bestaat niet meer, ook niet 'ondergronds' want dan zou ik het wel weten. Blokwatch, de on-line 'kosmos' van links Vlaanderen staat echter nog wel steeds on-line. De linkse databank van rechtse nationalisten en fascisten (grappig toch die niets betekenende titel) kan nog dagelijks geraadpleegd worden. Toegegeven, er staan (net) geen adressen bij!

Ik hoop met open visier de strijd verder te zetten. De bal ligt in jullie kamp AFF!

15:26 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-06-09

EIS TOT AMNESTIE, JA AFF, DAT IS ACHTERHAALD!

Op de AFF blog verscheen vandaag een artikel over Rob Verreycken die dan weer op zijn beurt op zijn blog schreef dat hij het belachelijk vond dat de Amerikaanse Senaat zich ineens zou verontschuldigen voor de slavernij die plaats vond in hun continent.

Wel Rob heeft voor de volle 100% gelijk wanneer hij stelt dat het wat onozel overkomt dat mensen, die de slavernij onmogelijk hebben kunnen meemaken wegens te lang geleden, ineens zich daarvoor zouden verontschuldigen. Als tegenargument vraagt het AFF zich af of Rob het dan ook belachelijk vindt dat de Vlaamse Beweging nog steeds om amnestie vraagt voor de zogeheten Vlaamse collaborateurs tijdens WOI en WOII, gezien daar ook niet meer al te veel overlevenden van zijn.

Wel ik kan het AFF van antwoord dienen. De eis om amnestie kende haar hoogtepunt tijdens de levensjaren van de Volksunie (VU). Zij waren in eerste instantie een amnestiepartij, net zoals het Vlaams Blok dat in de beginjaren ook was. Het is pas door de opkomst van Nieuw-Rechts in Europa (met vooral het Front National met Le Pen maar ook de FPÖ in Oostenrijk) dat het Vlaams Blok een rits nieuw-rechtse standpunten overnam en ging verkondigen. Onder andere het strenge en terechte vreemdelingenstandpunt is uit deze periode afkomstig.

Maar goed, momenteel ligt de eis tot amnestie voor onze ouders en grootouders, die veroordeeld werden omdat ze Vlaming waren (want daar kwam het bij velen uiteindelijk op neer, uitkomen voor het Vlaamse gedachtengoed, voor de identiteit van het Vlaamse volk), achter ons. Nu nog amnestie eisen is een pure priniepskwestie en is dus in feite actueel enorm achterhaald. Die enkelen die nog in leven zijn en die misschien wel op de dag van vandaag nog steeds niet al hun burgerrechten herwonnen hebben willen zelfs niet meer om amnestie vragen.

Persoonlijk vind ik het zelfs een teken aan de wand dat die mensen nog steeds zouden moeten smeken om alle rechten terug te krijgen van de belgische staat. Het is een teken dat ze blijkbaar een 'pain-in-the-ass' waren voor deze rotstaat. (vergeef me het Engels taalgebruik!) Ze mogen mijns inziens dus best fier zijn dat hun burgerrechten werden afgenomen! Momenteel maakt het voor die mensen geen sikkepit meer uit of ze voor hun 'fouten' amnestie krijgen of niet. Dus met andere woorden AFF, ja, het is belachelijk dat de Vlaamse Beweging nu nog zou staan bedelen aan de belgische poort voor amnestie. Het is té belachelijk voor woorden dat er in de eerste plaats veroordelingen zijn gevallen - door zeer bedenkelijke en onwettige rechtbanken dan nog - tijdens de repressieperiode die de Vlaamse Beweging mocht ondergaan. Het is zelfs een prachthoofdstuk voor de geschiedenisboeken, dat Vlaanderen, de Vlamingen, het enige volk waar dan ook ter wereld is dat geen amnestie verkregen heeft voor de daden tijdens de beide wereldoorlogen. Hiermee toont de belgische staat haar ware gelaat. Het gelaat van een non-staat, van een haatstaat jegens de grootste taalgroep en bevolkingsgroep binnen haar kunstmatig tot stand gekomen grenzen.

Laat het verleden rusten en bouw aan de toekomst. Die van uw en mijn kinderen. In het belang van ons en alle andere volkeren ter wereld.

10:45 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

16-06-09

PIETERJAN

Een weekje voor de verkiezingen is mijn vrouw bevallen van ons tweede kindje. Een zoon deze keer, Pieterjan. Daarmee dat er sindsdien geen berichtjes meer verschenen op mijn blog. Daar zal dan ook spoedig verandering in komen.

14:45 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-04-09

GLOBALISERING: NEEN DANK U!

In de volgende Vrij Vlaanderen wijd ik een lang artikel aan de verbastering van onze Nederlandse taal en de invloed van de globalisering, multicultuur en de consumptiemaatschappij op de jongeren van vandaag. Hieronder al een voorsmaakje van wat die consumptiemaatschappij met zich meebrengt.


McDonalds... enige vorm van zelfrespect is ver weg!

15:29 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-03-09

VLAMINGEN STA OP!

Even de aandacht spitsen op twee bijzondere activiteiten die ons te wachten staan. De Mars op Brussel van het KVHV en de Conventie van de VVB.

Op zondag 3 mei organiseert het KVHV met de steun van een hele resem Vlaamse verenigingen een Mars op Brussel onder de noemer 'Vlaanderen Vrij'. Het KVHV (Katholiek Vlaams HoogstudentenVerbond) heeft de voorbije jaren bewezen dat het een massa Vlamingen op de been kan krijgen. De meest opmerkelijke bijeenkomst was de betoging op zondag 6 mei 2007 onder de noemer Staatshervorming! Deze betoging bracht duizenden Vlamingen naar Sint-Genesius-Rode. Lees meer.

Het KVHV pakt het nu nog grootser aan en wil dus een Mars op Brussel laten plaatsvinden. Daarvoor rekent het KVHV natuurlijk niet enkel op de steun van de Vlaamse studenten, maar evengoed van u allen, Vlaams-nationalisten! Het moet zeker mogelijk zijn om minstens 5000 Vlamingen naar Brussel te laten afzakken in het belang van Vlaanderen, in het belang van de Vlaamse zaak! Het KVHV legt hiervoor speciaal bussen in die vanuit alle uithoeken van Vlaanderen vertrekken om u op tijd in Brussel te brengen. Alle informatie hiervoor is te vinden op http://www.marsopbrussel.org/ En om even iets minder bescheiden te blijven en niet teveel op te scheppen, maar het ontwerp van de affiche is van mijn hand...

Op zondag17 mei, 14 dagen dus na de Mars op Brussel, organiseert de VVB (Vlaamse Volksbeweging) een conventie onder de noemer 'Werk, welvaart, welzijn'. De VVB - die net als het KVHV een pluralistische Vlaamsnationale vereniging is en die dus poogt om zoveel mogelijk Vlamingen rond dezelfde vlag te verzamelen - heeft de voorbije decennia ook al bewezen dat het in staat is om duizenden Vlamingen te mobiliseren. De voorbije maanden is er echter veel te doen geweest rond VVB-voorzitter Eric Defoort. Ik heb zelf nog een petitie ondertekend waarin werd opgeroepen tussen een betere verstandhouding tussen de VVB-militanten en de VVB-top.

Vandaag las ik op de webstek van het Vlaams Belang een vraaggesprek met Eric Defoort (lees hier het vraaggesprek). Defoort legt in dat vraaggesprek uit wat zijn bedoeling is met de VVB, wat zijn drijfveer is om zich in te zetten voor de Vlaamse zaak en waar de conventie van 17 mei om draait. Ik moet zeggen dat dat vraaggesprek mij een hernieuwd vertrouwen heeft gegeven in de VVB en de bedoelingen van Defoort. Ik raad dan ook elke Vlaams-nationalist die twijfelde aan Defoorts bedoelingen aan om het vraaggesprek eens te lezen. Uiteraard hoop ik dan ook dat de conventie van de VVB een massa Vlamingen naar Antwerpen zal lokken! Alle info hierover vind je via http://ikvv.be/.

En dat belgië verder mag wegrotten! Houzee!

11:21 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |