12-12-08

DE KLACHTEN VLIEGEN DOOR DE LUCHT...

Het zijn weer turbulente tijden voor het Vlaams Belang. Het ene kopstuk wordt vervolgd, een ander krijgt een klacht aan zijn been, het eerste kopstuk krijgt daaropvolgend een nieuwe klacht tegen hem en Roeland Raes wortd effectief veroordeeld. Het gerecht zal haar werk hebben!

Dat Frank Vanhecke zijn onschendbaarheid als Europarlementariër kwijt is weten we al even. De veroordeling zal dan ook wel niet lang op zich laten wachten. De volgende klacht is ondertussen al ingediend. Een Kameroenees voelt zich 'beledigd' omdat Vanhecke in een interview van meer dan een jaar geleden zei dat "de Franstaligen die zich in Vlaams-Brabant vestigen zich gedragen zoals een aantal kolonialen in de 19de eeuw, dat ze weigeren onze taal te respecteren, en dat ze ons eigenlijk beschouwen zoals een aantal kolonialen de 'petits nègres' beschouwden."

Ndjoko Gaspard, de indiener van de klacht, zal waarschijnlijk niet over het verstandelijk vermogen beschikken om in te zien dat het vergelijk van Vanhecke gaat over de toestand van de zwarte bevolking in de 19de eeuw die gekoloniseerd werd en de Vlamingen nu. Uiteraard zitten er achter deze klacht een aantal organisaties die deze neger politiek willen misbruiken. Racisme heet zoiets, maar dat zal zo niet begrepen worden door die organisaties...

Wat Raes betreft kan ik kort zijn. Hij is gepakt door het regime op aanzet van de joodse gemeenschap. De uitspraken die hij deed waren duidelijk en niet dubbel te interpreteren. Hij heeft de holocaust niet geminimaliseerd of ontkend in zijn uitspraken. De joodse gemeenschap zal zich echter door de uitspraak van de rechtbank uiteraard gesterkt voelen in haar (rechterlijke) daden en zal nu nog meer dan ooit elke 'verdachte' uitspraak aanhalen om mensen van hun vrijheid van denken en spreken te beroven. De jodenvervolging blijft op die manier een one-side-of-the-story-fenomeen. Elke kritische opmerking, elke poging tot heropening van wetenschappelijk onderzoek wordt de kop ingedrukt. Daarmee maakt men van een historische gebeurtenis een mythe. En mythes kunnen leiden tot politieke excessen waar de negationismewet een direct product van is.

"De enige remedie tegen bijgeloof is wetenschap."
H.Th. Buckle

12:34 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-11-08

HUMOR

Anciaux

16:54 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-08

FREYA-AVOND I - VERSLAG

Vorige week vrijdag organiseerden we met enkele jongeren onze eerste Freya-avond. We doopten onszelf om tot het Freya-komiteit. Maar dat is slechts bijzaak uiteraard.

De Freya-avonden zijn discussieavonden met als doel een aantal onderwerpen te bespreken die op de dag van vandaag de evidentie zelve lijken. De naam Freya ontleenden we aan de Noordse Godin Freya die symbool stond voor de jeugd en alles wat met hernieuwing te maken had. Daaruit kan men dus afleiden dat we ons met de Freya-avonden willen herbronnen. Eens kijken hoe bepaalde visies momenteel samen- of uit elkaar lopen en hoe we terug tot een consensus kunnen komen.

De eerste Freya-avond handelde rond het begrip 'democratie' en dan vooral over welke staatstructuur Vlaanderen bij haar onafhankelijkheid het best zou kunnen gebruiken.

Ik kan u vertellen dat dit geen voor de hand liggende vraagstelling was. We zijn niet meteen tot een consensus kunnen komen maar de meerderheid van de aanwezigen kon zich vinden in een Vlaanderen als republiek met een mengeling van een parlementaire macht en een meritocratie. Vlaanderen zou dus een sterke centrale macht moeten kennen waar uiteraard volgens het subsidiariteitsbeginsel het beslissingniveau onder meer per bevoegdheid bepaald werd. Stemplicht wordt stemrecht en de voorwaarden om stemrecht te verkrijgen zouden niet enkel het staatsburgerschap inhouden. Vreemdelingenstemrecht zou uiteraard onbestaande zijn! Wie trouwens geen belastingen betaalt verliest eveneens zijn of haar stemrecht volgens het principe: no taxation, no representation.

Dit zijn in het kort de conclusies van de eerste Freya-avond. Nog niet alles werd hierboven neergeschreven. Een uitgebreide nota zal binnenkort beschikbaar zijn via een speciaal daarvoor voorziene webstek.

Zoals u ziet zitten de Vlaamse en rechtse jongeren niet stil en wanneer ze bewegen is dat niet enkel op café of in de discotheken! Wordt vervolgd.

16:14 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-11-08

FREYA-AVOND I

Vanavond vindt de eerste 'Freya-avond' plaats. De Freya-avonden zijn discussieavonden over minder voor de hand liggende thema's.

Met een tiental jongeren uit verschillende rechtse politieke verenigingen en partijen zullen we vanavond de koppen bij elkaar steken rond het begrip 'democratie'. Vooral de vraag 'welke staatsstructuur de staat waarin we willen leven nodig heeft' vormt het onderwerp van de discussie.

Volgende week de resultaten!

15:49 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-11-08

THIELEMANS IS TEGELIJK RECHTER EN BURGEMEESTER

Uit het artikel 'Fatsoenlijke mensen betogen niet' uit de Knack van deze week haal ik het volgende opmerkelijk citaat van de heer (nu ja, heer?) Thielemans:

"Is dat eigenlijk verplicht, een onderwerp? Heeft een betoger recht op twijfel?

THIELEMANS: Nee. Een van de voornaamste taken van een burgemeester is de openbare orde bewaren. Ik moet dus weten waar het over gaat. Ooit kreeg ik een brief van de boeren. Die wilden met zevenhonderd koeien naar Brussel afzakken. Zevenhonderd koeien in Brussel! Die betoging heb ik dus verboden. Maar dat gebeurt heel zelden. Ik schat dat ik er de laatste acht jaar zes verboden heb. Onder meer een manifestatie van het DHKP-C, omdat dat een terroristische organisatie is. En één van een zeer rechtse partij uit Vlaanderen.

Het Vlaams Belang?

THIELEMANS:(fijntjes) Ah, u noemt die partij zo...

Heeft niet iedereen met een mening - hoe verwerpelijk die ook is - het recht om te betogen?

THIELEMANS: Nee. Ik moet niet alleen kijken of een betoging de openbare orde in gevaar brengt, maar ook of ze in overeenstemming is met de wetten van dit land. En die betoging was tegen eerbied voor andere filosofieën. Ik wist dat ik daarmee last zou krijgen, maar uiteindelijk heb ik gelijk gekregen. Zij hebben het proces verloren dat ze aangespannen hebben."

Er is geen verdere commentaar nodig denk ik...

16:10 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-11-08

GEDENK UW VLAAMSE HELDEN!

Even overgenomen van de blog van Björn Roose:

"Voor de West-Vlamingen is deelname aan de herdenkingsmis voor Cyriel Verschaeve dan misschien weer een aanrader.

Plaats van afspraak: kerk Alveringem.
Daar wordt op zondag 9 november om 9.30 uur de mis opgedragen door E.H. Frank Godderis
Daarna vindt er aan het graf - op het kerkhof ernaast - een getuigenisbijeenkomst plaats."

Zoals Björn het al zei, zeker een aanrader om naar toe te gaan!

12:42 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-08

COLLOQUIUM "HOMO AMERICANUS: BEDREIGING VOOR EUROPA?"

14:39 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |