01-07-08

CGKR = ANTI-VLAAMS

"N-VA-leden verzuipen is vorm van politieke satire volgens CGKR (01/07/08 - Het Nieuwsblad)

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) noemt het artikel in Le Soir waarin staat dat alle N-VA'ers op een schip moeten worden gezet om dat te laten zinken, politieke satire.

Het Centrum schrijft dat in een antwoord aan François Cauwenbergh uit Londerzeel. N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat de krant zich schuldig maakt aan racisme tegenover hemzelf, de partij en de Vlamingen en deed daarover aangifte bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Cauwenbergh diende al een gelijkaardige klacht in op 3april jongstleden over hetzelfde artikel in Le Soir en kreeg van directeur Jozef De Witte van het Centrum inmiddels antwoord. Het CGKR verwijst hem door naar de beroepsvereniging van journalisten. Het plaatst het artikel in Le Soir onder de noemer "politieke satire". Het Centrum "begrijpt dat de misplaatste suggestie om NV-A'ers te laten zinken kan opgevat worden als haatboodschap" en gaat Le Soir vragen rekening te houden met de klacht(en) die hierover zijn ingediend." "Vervang N-VA door joden of islamieten of door FDF'ers en het land is te klein", reageert Cauwenbergh. "Die vergelijking gaat niet op", stelt het CGKR..."

Twee bedenkingen.

1. Het CGKR handelt wel degelijk met twee maten en gewichten. De vergelijking die Cauwenbergh maakt op het einde van het artikel gaat uiteraard wel op! Het CGKR dient blijkbaar nog steeds enkel om de allochtone medemens te beschermen en niet om de man in de straat, Jan modaal of de Vlaming.

2. De N-VA krijgt nogmaals te verwerken wat het Vlaams Belang al 30 jaar te verwerken krijgt. Ik hoop (nogmaals) dat de N-VA hieruit haar lessen trekt en stilaan beseft dat het Vlaams Belang NIET die racistische partij is die instellingen zoals het CGKR (gesteund door de 'gevestigde' partijen) er van wilt maken. Kom je als politieke partij op voor Vlaanderen? Dan krijg je het regime tegen. Zelfs als je in een kartel zit met een belgiscistische partij...

Ik steun alvast de klacht die Bart Dewever overmaakte aan het CGKR over het artikel in Le Soir. In het belang van de Vlamingen.


11:31 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-06-08

VLAGGENACTIE MEIR

Vrijdag ben ik mee Vlaamse Leeuw-vlaggen gaan uitdelen op de Meir in Antwerpen. Op een uurtje tijd hebben we niet minder dan 2000 vlaggen uitgedeeld! Er waren opvallend veel jonge mensen die de vlaggen in dank aannamen.


14:06 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

VLAAMS BELANG PROVINCIERAADSFRACTIE HAALT SLAG THUIS

De laatste weken verschenen er wat minder tekstjes op deze blog vanwege mijn verhuis naar de verre Kempen. Je kan me inderdaad verwijten dat ik aan 'stadsvlucht' doe. Niet voor mezelf, maar voor mijn kindjes(s). We zijn met het gezin naar Balen verhuisd, net aan de grens met Limburg. Gisteren zijn we al even de streek gaan verkennen en kwamen zo uit aan de abdij van Postel, waar we meteen een frisse trippel dronken die daar gebrouwen wordt. Het leek even of we naar het Zuiden van Frankrijk verhuisd waren, zo mooi is de streek daar...

Maar goed, even een streepje politiek.

Enkele weken geleden woonden mijn vrouw en mezelf de opening bij van de tentoonstelling 'Diamond Diva's' in het provinciaal Diamantmuseum aan het Astridplein. De vele kroontjes, tiara's, armbanden, halsbanden en zo meer waren prachtig om zien. We hebben dan ook genoten van deze tentoonstelling.

Wat ons echter meteen opviel waren de onderschriften van de tentoonstellingskasten. Deze waren eentalig Engels. Geen Nederlands, Frans of Duits. Anneke Luyckx, eveneens provincieraadslid en ook aanwezig op de opening van de tentoonstelling, interpelleerde tijdens de provincieraad van mei over deze toestand. De reacties waren klassiek. "Het betreft een internationale tentoonstelling georganisseerd door het Antwerp World Diamond Center. Logisch dus dat de opschriften van internationale aard zijn." Ludo Helsen, deputé voor cultuur was echter niet aanwezig tijdens deze provincieraad en kon dus ook niet gepast antwoorden.

Dat deed hij wel tijdens de provincieraad van juni, waar Anneke Luyckx de interpellatie nog eens overdeed. Helsen antwoordde dat hij met enkele juristen de zaak bekeken had en concludeerde dat de tentoonstelling wel degelijk in strijd was met de taalwetgeving. Hij zou een dringende brief laten rondsturen naar alle musea om in de toekomst te voorkomen dat de taalwetgeving nog eens overtreden wordt. Het Vlaams Belang haalde hiermee een serieuze slag thuis tot ongenoegen van onze rode vrienden in de provincieraad. We zullen met onze fractie blijven toezin op de correcte uitvoering van allerhande wetten die onze identiteit beschermen.


11:26 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-06-08

Quid VVB?

Vandaag staat er in de Knack een vraaggesprek met Eric Defoort, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Onder de noemer 'het flamingantisme voorbij' organiseert hij dit weekend met de 'top' van de VVB een 'denkdag'.

In het vraaggesprek doet hij een aantal uitspraken en aanvallen in de richting van de traditionele Vlaamse Beweging en (het heeft nog lang geduurd) in de richting van het Vlaams Belang. Defoort vindt dat de VVB de exclusieve banden met rechts en extreemrechts moet laten varen. Eric Defoort, hoogleraar geschiedenis aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, zou vanuit deze intellectuele functie moeten inzien dat het etiket 'extreemrechts' nergens thuishoort bij de traditionele Vlaamse Beweging. Of heeft (had) de VVB misschien contacten en/of banden met Blood&Honour en aanverwanten? Dat zou dan nieuw zijn. Ik neem aan dat hij een rechtse partij als het Vlaams Belang als 'extreemrechts' bestempelt en dat hij (vermoedelijk) eveneens doelt op NSV en anderen. Het probleem is dat ik bij het lezen van het begrip 'extreemrechts' meestal het artikel verlaat omdat ik de geloofwaardigheid van de schrijver in twijfel trek.

Ik kan er inkomen dat Defoort als VVB-voorzitter alle Vlaamse krachten wil bundelen van links, over centrum tot en met rechts. Toch stel ik daar twee dingen bij vast. Eerst valt hij hier in het vraaggesprek Bruno Valkeniers aan over de bundeling van alle rechtse krachten en ik citeer: "Hij heeft me kwaad gemaakt, Bruno Valkeniers, toen hij daar weer mee op de proppen kwam. Als ik nu zou zeggen dat ik ijver voor de bundeling van alle homoseksuele krachten voor Vlaanderen - dan denkt u toch dat ik aan de drank zit? Maar Valkeniers redeneert zo." Hij vervolgt: "De Forza Flandriagedachte zou links kunnen mobiliseren om het Vlaams-nationalisme niet helemaal aan rechts over te laten. Dat zou in elk geval de ambitie moeten zijn van de SP.A." Wat hij eigenlijk wil zeggen is dat links Vlaanderen de stuwende motor moet worden om de onafhankelijkheid te bereiken. In Defoorts ogen staat 'rechts' blijkbaar gelijk aan agressie, hooliganisme, straatflamigantisme, nostalgische betogingdrang, enz... Ten tweede weet ik uit ondervinding dat samenwerken met 'links' Vlaanderen onmogelijk wordt gemaakt door... links Vlaanderen. Het is die kant van de politiek die elke poging tot verzoening blokkeert, die elke vorm van dialoog de mond snoert, die de 'andere' politieke kant beschouwt als een smet op het Vlaamse blazoen. Bewijzen daarvan zijn er genoeg te beginnen met de trieste historie van de IJzerbedevaart vs. IJzerwake. Jaar na jaar wordt een poging tot verzoening tussen de twee vanuit het 'linkse' kamp van het IJzerbedevaartcomité geweigerd. Men moet weten wat men wil mijnheer Defoort!

"Ik heb linkse Vlaams-nationalisten als Bernard Daelemans opgenomen in mijn politiek bestuur. Ook het ontstaan van de Gravensteengroep, waarvan ikzelf en andere VVB-leden lid zijn en die gesteund wordt door mensen als Karel Gacoms, hoofd van de metaalafdeling van het ABVV, maakt duidelijk dat Vlaamsgezindheid en rechts geen synoniemen hoeven te zijn. We hebben natuurlijk nog een aantal dwazen binnen het Vlaams-nationalisme, die er alles aan doen om de bestaande karikatuur te blijven voeden. Ik ben zoon van een oostfronter en daar ben ik fierop, en andere frisse slogans. Maar de media moeten beseffen dat dit marginale figuren zijn en dat de zaken aan het veranderen zijn." Defoort gaat er dus vanuit dat we het verleden moeten laten rusten en naar de toekomst moeten kijken. Hoelang zeggen we dat ter rechter zijde al niet? Maar 'het verleden met rust laten' is dat niet eerder een probleem ter linker zijde? Wie haalt er keer op keer de Tweede Wereldoorlog bij om te bewijzen dat we allemaal neo-nazi's en fascisten zijn? Het antwoord laat zich raden...

Verder valt Defoort het Taal Aktiekomitee (TAK) en Voorpost aan: "Enkele weken geleden was er een meeting de soutien voor die geschorste faciliteitenburgemeesters. De mannen van het TAK (Taal Aktiekomitee) en Voorpost waren er natuurlijk ook. 'Franse ratten, rol uw matten', riepen ze. Wat voor griezels zijn dat toch? Plannen ze grote verhuis-operaties? Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Kraainem horen uiteraard bij Vlaanderen. Maar dat betekent ook dat de inwoners van die faciliteitengemeenten onze Franstalige medeburgers zijn. En dus zou ik Voorpost met kracht willen vragen mijn medeburgers met rust te laten." en verder "Als B-H-V straks gesplitst is, waar gaan Voorpost en die ouderwetse taalflaminganten dan nog staan roepen? Die zullen in bezigheidstherapie kunnen gaan."

"Wie nog naar een betoging of het zangfeest wil, die doet maar. Iedereen heeft recht op zijn familiefeest. Maar ken daar alsjeblieft geen politieke relevantie aan toe. Politiek speelt zich af in het parlement en zo hoort het. Daarom zit ik vol spanning te kijken naar wat CD&V zal doen.
"

Defoort stampt dus vrolijk in het rond en dan vooral naar al diegene die jarenlang de Vlaamse strijd met vuur en zonder voorwaarden hebben verdedigd! Defoort zegt dat de politiek zich in het Parlement afspeelt en miskent de waarde van de buitenparlementaire beweging... terwijl hij de voorzitter is van wat dé buitenparlementaire beweging zou moeten zijn. Of wil hij de VVB omvormen tot een politieke partij? Hij zegt nooit te willen deelnemen aan de partijpolitiek al vertellen zijn opvrijpogingen aan het adres van CD&V-N-VA in het vraaggesprek een heel ander verhaal.

Mijn conclusie? Defoort wil een brede Vlaamse Volksbeweging. Daar kan ik mee leven. Defoort wil meer linkse macht binnen de VVB en trekt daarvoor 'grote' namen uit de linkse Vlaamse beweging aan. Als dit constructief werkt en eerlijk verloopt dan kan ik zelfs daar mee leven. Defoort wil af van het nostalgische flamigantisme en ziet verenigingen als Voorpost, Tak, organisaties en evenementen als het Zangfeest en de IJzerwake (wat wel niet vermeld werd maar we mogen niet naïef zijn) liever opgedoekt. Ook binnen eigen rechtse kringen hoort men weleens de uitspraak "Vlaanderen zal onafhankelijk worden 'ondanks' de Vlaamse Beweging". Daar zit de laatste decennia misschien wel ergens een grond van waarheid in maar als het alternatief een VVB moet zijn dat uit de hoogte doet en links voorrang geeft aan rechts (i.p.v. gelijke waarden) dan zeg ik "Vlaanderen zal onafhankelijk worden 'ondanks' de VVB."

Ik hoop dat Defoort dit weekend eens denkt i.p.v. stampt en spuugt! België? Barst!

Klik hier om het vraaggesprek te lezen.


10:44 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

10-06-08

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Voor je binnenkort op verlof vertrekt nog even dit:

17:26 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-05-08

HET KLEUTERNIVEAU VAN GROEN!

In Gent speelt Groen! een wel erg onvolwassen spel. Groen! vraagt vanavond de stemming op de gemeenteraad van de Stad Gent over het kledingreglement. Dit reglement houdt onder andere in -net zoals hier in Antwerpen- dat personeelsleden van de Stad geen religieuze symbolen mogen vertonen bij 'loketfuncties' of andere plaatsen waar het personeelslid in kwestie in 'aanraking' komt met de burger. Omdat een hoofddoek eveneens als religieus symbool wordt aanzien is deze eveneens niet toegelaten bij de uitoefening van deze functies. En dat schiet steevast in het verkeerde keelgat bij de 'moslim-jagers', want een andere naam voor de opvrijers van de islam uit eigenbelang kan ik niet vinden.

In Gent werd er dus al een akkoord bereikt over dit reglement en het kledingreglement was al enige tijd van kracht. Waarom vraagt Groen! dan toch een stemming aan? Om de simpele reden dat Groen! gewacht heeft op het moment dat de partijen die voor het reglement zijn niet in aantal zijn om het reglement goed te keuren. Men heeft m.a.w. bij Groen! gewacht tot er enkele mensen op verlof zouden gaan, ziek vallen, enz. ... en dat moment is nu.

Maar het zal niet baten. Sas Rouveroij van de Open-vld keert zelfs speciaal terug uit Egypte om het juiste stemknopje in te drukken. Het gerucht bestaat dat enkele CD&V-ers hun stemgedrag zouden kunnen wijzigen, maar dat gerucht is voorlopig nog zeer vaag en dat zou trouwens zeer hypocriet zijn. Nog even afwachten dus.


10:45 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-05-08

Verslagen Dag van de rechts-Europese jeugd

Verslag op de webstek van Jugend Pro NRW

Verslag op de webstek van de Ring Freiheitlicher Jugend

Verslag op de webstek van de jongeren van Adsav

Verslag op de webstek van HVIM

Verslag op de webstek van Democracia Nacional Joven

Video van Jeune Alsace:

10:41 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |