29-08-07

VAN CD&V naar... CD&V

Herman Van Rompuy (CD&V) is de volgende die een poging mag doen om de knoop te ontwarren in de crisis waarin 'ons' land is verzeild geraakt. Gezien zijn staat van dienst zal de hoop op een onafhankelijk Vlaanderen nog even opgeborgen moeten worden. Helaas. Leterme is dus waarschijnlijk weer de volgende die aan zet zal zijn.

Morgen meer hierover.

17:07 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-08-07

Het geheim van een franstalig vetorecht

Een interessante tekst van Matthias Storme:

Het geheim van een franstalig vetorecht
26-08-2007 - Matthias Storme

Ook Marc Reynebeau gelooft niet meer in het voortbestaan van België, zo leid ik af uit zijn jongste artikel, in de Standaard van 25 augustus ("Het geheim van België"). In dit stuk is hij naar zijn doen trouwens erg mild voor het flamingantisme. Maar tussen de regels door klinkt er toch een echo van de stelling die Franstalige politici ons willen doen slikken, dat het ondemocratisch zou zijn om met een Vlaamse meerderheid in het Parlement "eenzijdig" de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde goed te keuren. En Reynebeau doet dat door een citaat uit de mond van mijn grootvader August de Schryver te gebruiken:
"'Meerderheid en oppositie wisselen af,' aldus de katholieke politicus August De Schryver in 1954, 'maar deze groepen uit de natie moeten, beide, de basissen eerbiedigen voor een gemeenschappelijk leven-in-de-staat van landgenoten met verschillende overtuigingen; hierin ligt “het compromis der Belgen, besloten.'"
KLIK HIER voor de volledige tekst.

10:46 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-08-07

Reportage verboden in Vlaanderen

Deze reportage uit Engeland werd (onder andere) door de moslimslaaf van Brussel, burgemeester Thielemans, verboden op de Vlaamse televisie. Kijk en oordeel zelf! Ik zie u alvast op 11 september 2007 om 12 uur aan het Schumanplein in Brussel.

10:50 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

VBJ voert actie

Gisteren bij het aankomen van koning Albert de Laatste, voerde VBJ actie aan het kasteel Belvédère. Met een groot spandoek met daarop de boodschap "nu meer dan ooit: Vlaanderen onafhankelijk" wilde VBJ duidelijk maken aan de laatste belgen dat al die coalitiegesprekken niet meer nodig zijn. Zo riep ook Frank Vanhecke, voorzitter van het Vlaams Belang, op om maar ineens met de boedelscheiding te beginnen van Vlaanderen en Wallonië.

Onderstussen heeft Leterme zijn ontslag aangeboden en het bal in het kamp van de Franstaligen gelegd. Benieuwd wat de volgende stappen zullen zijn.

10:26 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-08-07

Het einde van belgië

Volgens Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, telt Wallonië momenteel 233.308 werkloze werkzoekenden. Dit is 15,8% van de actieve Waalse bevolking. Dat het aantal 'beroepsdoppers' in Wallonië beduidend hoger ligt dan in Vlaanderen kon je ook al lezen in het Warrande-manifest van enkele jaren terug. Dat Wallonië dit probleem niet wenst aan te pakken (de controles van Forem zijn quasi nihil) is één van de bewijzen dat Vlaanderen en Wallonië niet langer samenhoren. Daarom lijkt het mij ook beter voor de koning om Leterme zijn ontslag te aanvaarden en daarna om belgië gewoonweg op te doeken.

België, barst!

17:20 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-08-07

Einde van belgië?

De onderhandelingen in Hertoginnedal zitten vast. Muurvast. De Franstaligen hebben het spel hard gespeeld en blijkbaar al gewonnen. Formateur Yves Leterme gaat deze middag verslag uitbrengen bij de Koning. Benieuwd wat daar het resultaat van gaat zijn. Een 'crisis' zoals de Vlaamse onderhandelaars voorspellen? Ik hoop het. Laat de Vlaamse partijen maar eens bewijzen wat ze écht waard zijn. Al maak ik me geen illusies. Nooit in het verleden hebben we het meegemaakt dat de Vlamingen hun eisen ingewilligd krijgen. Het zou alvast een primeur zijn voor belgië!

11:02 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-08-07

Horeca racistisch?

"Marino Keulen, de Vlaamse minister van Inburgering, wil de horeca een charter laten ondertekenen en een logo toekennen." Zo staat het te lezen in de verschillende Vlaamse kranten. Uiteraard gaat het niet over de kwaliteit van het eten of de hygiëne in de keuken. Neen, met het charter wil Keulen het zogeheten racisme uit de horeca-wereld bannen. De aanleiding hiervoor (zeg maar de spreekwoordelijke druppel voor Keulen) was het weigeren van de toegang van een horeca-zaak in Hasselt aan Vlaams parlementslid Chokri Mahassine.

Op zich kan men geen bezwaar hebben tegen een charter dat een reële discriminatie wil wegwerken. Maar het weigeren van vreemdelingen in een horeca-zaak komt er niet van de ene dag op de andere. Men zou beter op zoek gaan naar de aanleiding van de weigering tot toegang in plaats van direct op de horeca-zaken te beginnen schieten.

De oorzaak ligt nochtans voor de hand. Dankzij de agressieve en storende houding van duizenden krapuuljongeren uit de allochtone gemeenschap, worden al jaren in verschillende horeca-zaken buitenwippers ingezet om iedereen buiten te houden die aanleiding kan geven tot problemen in de betreffende horeca-zaak. Dat die buitenwippers dan selecteren op huidskleur? Dat hebben de 'brave' allochtone feestneuzen te danken aan hun allochtone broeders met minder goede bedoelingen.

Uiteraard staat op niemands gezicht geschreven of hij/zij al dan niet goede bedoelingen heeft. En daar begint het selectieproces. Ik kan goed begrijpen dat de keuze dan snel gemaakt is en dat men enkel nog autochtone klanten toelaat. Om dit te vermijden moet men allerminst afkomen met een charter tegen racisme voor de horeca-wereld. Dit zorgt ervoor dat de horeca-zaak helemaal geen stok achter de deur meer heeft om iemand te weigeren. In de stad Gent wil men van het charter niet weten maar daar gaat men nog een stap verder. Portiers zullen daar als het ware gescreend worden op racisme. De horeca-zaken zullen een dagboek moeten bijhouden waar elk incident in vermeld staat. Uiteraard is de aard van het incident het belangrijkste bij deze notities.

Indien men jaren geleden was begonnen met zwarte lijsten bij te houden van lastige klanten dan stond men nu al een stap verder. Elke klant die problemen veroorzaakt dient te worden opgenomen in een register dat toegankelijk is voor elke horecazaak in Vlaanderen. Foto's incusief. Eenmaal geweigerd uit een zaak wegens overlast komt men een jaar lang nergens meer binnen. In de studentenbuurt rond de VUB in Brussel werkt men al jaren met een gelijkaardig systeem en dat werpt zijn vruchten af.

Uiteraard is de timing van het hele incident met Chokri Mahassine perfect. Het is waarschijnlijk toeval maar met dit 'incident' en heel de polemiek errond kan men de allochtoon weer in de slachtofferrol plaatsen. Net nu de hele hetze tegen de betoging van 11 september op volle toeren draait. Een klein zogeheten 'discriminatie-incident' dat wordt uitvergroot tot de nationale politiek is een perfecte bliksemafleider voor de échte problemen hier in Vlaanderen en verder in Europa. Want is het niet zo dat het gros van de allochtone probleemjongeren in de uitgaanswereld moslims zijn? En laat het nu net die 'godsdienst' zijn, die de Westerse manier van leven verwerpt en de Westerlingen dus bijgevolg respectloos behandelt!

Het zal waarschijnlijk weer allemaal toeval zijn. Maar de problemen moeten bij de naam genoemd worden en zullen niet opgelost geraken door er een rookgordijn rond op te trekken.

10:49 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |