26-03-10

AGRESSIE TOV AMBULANCIERS: DE EERSTE CIJFERS!

Gisteren tijdens de provicieraad vroeg collega raadslid Dirk De Smedt aan de gouverneur van de provincie Antwerpen naar een stand van zaken aangaande de agressie tegenover ambulanciers. Ik herinner u aan mijn twee artikels enkele dagen geleden over de problemen in Borgerhout. Hier en hier. Hieronder vindt u een persmededeling (waarvan u waarschijnlijk niets zal terug vinden in de media...) waarin een deel van het antwoord van de gouverneur werd verwerkt. De cijfers zijn hallucinant!

AGRESSIE TEGEN MEDISCH PERSONEEL: 1 FEIT PER DAG!, VLAAMS BELANG EIST HARDE AANPAK

Een tweetal weken geleden geraakte bekend dat ambulanciers zich in toenemende mate onveilig voelen bij de uitoefening van hun taak. Niet zonder reden, zo blijkt uit de nieuwste cijfers die vandaag in de Antwerpse provincieraad werden meegedeeld.

Uit het antwoord van de Antwerpse provinciegouverneur op een vraag van Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt blijkt dat er zich dit jaar in de provincie Antwerpen minstens reeds 71 gevallen van agressie tegenover medisch personeel (ambulanciers, MUG, spoed,…) voordeden. Met een gemiddelde van bijna één gemeld feit per dag is het probleem in ieder geval nog groter dan tot voor kort werd aangenomen.

Na de moord op buschauffeur Guido De Moor (2006) werd beslist dat daden van agressie jegens personen in openbare dienst in geen geval nog zonder gevolg zouden blijven. Of die belofte in de praktijk ook wordt nagekomen, kon de gouverneur (nog) niet bevestigen.

In afwachting van de beloofde duidelijkheid ter zake, herhaalt het Vlaams Belang in ieder geval zijn eis dat dergelijke agressie door een beleid van nultolerantie kordaat een halt wordt toegeroepen. Een lakse aanpak geeft immers enkel een signaal van straffeloosheid en werkt de agressie nog verder in de hand. De boodschap moet duidelijk zijn: geweld – in het bijzonder jegens mensen die ten dienste staan van de gemeenschap – is onaanvaardbaar.

10:02 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-03-10

Weldra...

16:30 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-10

BORGERHOUT: DE (TRIESTE) REACTIES...

Gisteren schreef ik nog dat de situatie in Borgerhout al jaren wordt aangekaart door het Vlaams Belang en dat er wel altijd progressieve mensen zullen zijn die de problemen niet willen zien. Vandaag lezen we in GVA de reacties van verschillende politici én buurtbewoners. Het is om te lachen! (of net niet?)

Uiteraard laat men als eerste het progressieve gezin aan het woord. Ze wonen aan het Laar en zijn stekeblind voor de problemen rondom hen. "Kinderen leggen makkelijk contact met elkaar, dat doet ouders van alle nationaliteiten met elkaar praten, en de sociale controle stijgt. Het is hier nog dorps: we kennen onze buren. En schrik? Nee. Ik stapte laatst 's avonds naar de nachtwinkel. Terwijl was ik in mijn portefeuille aan het kijken hoeveel ik bij me had. Een paar Marokkanen komen voorbij en zeggen: 'Jij durft!' We moesten allemaal lachen. Een grapje durven maken, helpt." zeggen ze. Het kan kloppen dat wanneer men intensief de allochtone en autochtone kindjes laat samenspelen en deftig opvoedt er een kans is op een geslaagde en mooie samenleving. Helaas is het zo dat in de scholen in Borgerhout de blanke kindjes zich in een minderheidspositie bevinden. De nieuwe regeling om schoolkinderen in te schrijven in Antwerpen zal dit probleem enkel maar vergroten. Kom dus niet af met 'sociale controle' en 'we kennen onze buren', want dat is een illusie. En dan heb ik het nog niet over de problemen die zullen ontstaan wanneer de meerderheid van de schoolkinderen in Borgerhout moslimkindjes zullen zijn. Wat als de kinderen van de progressieve (en bijgevolg doorgaans 'ongelovige' gezinnen) verkering krijgen met een moslimjongen of -meisje? Allemaal mooi en lief, totdat er problemen ontstaan met uithuwelijkingen en dergelijke...

En dan zullen we het even hebben over de politici die reageren. Dewinter bevestigt uiteraard datgene wat ikzelf schreef, het Vlaams Belang zegt dit al jaren, niets nieuw onder de zon in Borgerhout. Dewever, Janssens en Van Besien, dat is andere koek. En het is lachwekken of schrijnend, ik twijfel nog wat. Voor Wouter Van Besien van Groen! is het allemaal een pak overdreven wat er gisteren in GVA werd geschreven. "De realiteit is een pak genuanceerder" zegt hij, Bart Dewever (N-VA) is al iets beter bij de les want hij had al 'vermoedens' dat er iets aan de hand was in Borgerhout. Maar Patrick Janssens (sp.a) spant toch wel de kroon. De burgemeester van onze Grootstad (niet Balen waar ik woon, maar Antwerpen waar ik werk en steeds gewoond heb) meldt doodleuk dat hij "een signaal [heeft] ontvangen van de buurtvereniging". Met andere woorden, Janssens was niet op de hoogte van de problemen in Borgerhout, maar ontving dus een signaal... Zou dit komen omdat men bijvoorbeeld de 100.000ste overval heeft gevierd aldaar in één of andere duistere vzw? Of omdat de laatste winkel uitgebaat door blanken zijn deuren heeft gesloten in een willekeurige Borgerhoutse winkelstraat en deze kleine zelfstandige daarover een kwade brief heeft gestuurd naar 't Schoon Verdiep? Het moet toch een serieus signaal geweest zijn als nu pas de 'pellen' van Janssens' ogen zijn gevallen. Maar maak u geen zorgen, Janssen bleef zichzelf en haalde meteen zijn oogkleppen uit de kast. "We hebben snel daarna gereageerd en een afspraak gemaakt om de problematiek te bespreken. We willen dat eerst doen met de buurtvereniging alvorens we daarover uitspraken doen." Zoals ik gisteren dus al zei, we gaan weer dialogeren! En daarmee is dus de zaak van de baan en gaat het leven rustig (?) verder in Borgerhout.

Nogmaals, het is tijd voor actie!

10:29 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-03-10

BORGERHOUT: DE MAAT IS VOL! TIJD VOOR ACTIE!

Vandaag verscheen er in de Gazet Van Antwerpen (GVA) een pagina groot artikel op de derde bladzijde met als titel 'Het loopt fout in Borgerhout'. Naar aanleiding van een aantal ambulanciers schetst men de penibele situatie waarin Borgerhout zich bevindt. "De dagen dat op de spoed van het Stuyvenbergziekenhuis géén slachtoffer van een messengevecht wordt binnengebracht, zijn zeldzaam." schrijft GVA.

Bij het lezen van de titel dacht ik eerst aan een aankondiging voor een meeting die het Vlaams Blok zou kunnen gehouden hebben zo'n 30 jaar geleden. Want het is ongelooflijk dat GVA nu ineens uitpakt met zo'n artikel. De problemen in Borgerhout stapelen zich al meer dan 30 jaar op. Men zou kunnen zeggen dat er nu een toppunt bereikt is, maar dat toppunt is allang bereikt! Dat toppunt is zelfs al meerdere malen bereikt. Wat de ambulanciers dus nu komen vertellen vertelde het Vlaams Blok reeds 30 jaar geleden. En de ambulanciers hebben natuurlijk gelijk wanneer ze hun bezorgdheid met de krant en de wereld willen delen, maar waarom schreef GVA dan geen pagina lange artikels wanneer onze partij de problemen aankaartten, mét bewijzen.

Zelfs in dit artikel wordt met geen letter verwezen naar de waarschuwingen van het Vlaams Blok. Neen, GVA laat een Marokkaans meisje getuigen die het minstens even degoutant vindt als wij wat er in Borgerhout gebeurt. Dat komt politiek correct beter over natuurlijk. Het meisje getuigt: "Er komen op dit moment heel veel Nederlandse Marokkanen naar hier, Nederland wordt te duur. Maar vooral: in België is het lekker makkelijk om hun Marokkaanse bruid of bruidegom over te laten komen. Ze geloven nog altijd in het land van melk en honing. Ze denken dat ze hier gewoon lui kunnen zijn en zoeken geen werk. Dus nemen ze vier, vijf, zes kinderen, voor het kindergeld. Vaders kijken er niet naar om, moeders zitten gestresseerd en depressief thuis omdat ze hun kinderen niet aankunnen. Ze sturen ze de straat op, waar ze opkijken naar en beïnvloed worden door oudere jongens. Ze leren dat foute dingen stoer zijn, en dat studeren voor 'seuten' is. Met huiswerk kunnen ze niet helpen, want Nederlands kennen ze niet." Uiteraard eindigt GVA de getuigenis met een positieve en anti-racistische noot: Toch wil Kaoutar niet té verwijtend zijn. "Het is nog altijd een selecte groep die het wel voor velen verpest. En die grote invloed heeft."

Zo zie je maar, het probleem wordt volgens de politiek correcte media nog steeds niet ten volle toegeschreven aan de massa's criminele en totaal ontspoorde, allochtone jongeren die in de Borgerhoutse straten de plak zwaaien. Moest het zo een 'selecte groep' zijn, dan had het probleem lang niet zo groot geweest. Dan had zelfs het Antwerps stadsbestuur al lang haar verantwoordelijkheden genomen en de boel in het meest verloederde district van Antwerpen opgekuist. Net om te voorkomen dat het Vlaams Belang hier garen uit zou kunnen spinnen. Nu de situatie wordt aangekaart door enkele ambulanciers die dagdagelijks met de realiteit geconfronteerd worden, komt het probleem even onder de aandacht. Ik voorspel echter dat het 'probleem' even snel uit de media zal verdwijnen dan dat het er in gekomen is. Het is dus tijd voor actie!

Borgerhout is al decenia lang een tijdbom. Nog voor het Vlaams Blok werd opgericht in 1978 sprak de Volksunie al over de verslechterde situatie in dit district. Nooit heeft men naar de smeekbedes van deze volkspartijen willen luisteren. Integendeel, het waren racisten die geen oplossingen aanbrachten, maar enkel haat zaaiden... Ondertussen werd 'vergeten' dat meer en meer blanke Borgerhoutenaren aan den lijve mochten ondervinden wat de 'multiculturele verrijking' met zich meebracht. Meer en meer van deze mensen hebben dan ook in de loop der jaren het hazenpad gekozen en trokken weg uit Borgerhout naar een 'veiligere' omgeving.

In het geval van Borgerhout weet ik trouwens waarover ik spreek. Mijn vader is een rasechte Borgerhoutenaar en is opgegroeid in de Bothastraat. Zijn moeder is nog maar enkele weken geleden overvallen voor haar deur... in Borgerhout en door vreemdelingen. Ook mijn tante en nonkel wonen nog steeds in 'putteke' Borgerhout en zien met lede ogen aan hoe grote delen van hun district verder en verder afglijden naar totaal verloederde en wetteloze buurten. Dikwijls hoort men het omgekeerde verhaal, van mensen die zichzelf in het 'progressieve' kamp plaatsen en de multicultuur als heilsleer aanbidden. Deze mensen getuigen van een verdraagzame buurt om in te vertoeven waar je zonder problemen 's avonds over de straat kan wandelen... Deze mensen willen ten eerste de problemen niet zien en/of wonen in die wijken waar er inderdaad minder problemen zijn. Echter, "Verschillende mensen namen hun 'Zonder Haat Straat'-bordjes al weg." kan men nu lezen in GVA. Dus ook bij sommige van deze mensen begint het blijkbaar te dagen.

Hoe het zal aflopen nu weet niemand natuurlijk. Waarschijnlijk zal er weer een 'dialoog' op gang worden getrokken tussen de buurt en de allochtone jongeren om tot oplossingen te komen. Alleen vraag ik me af hoeveel miljoenen euro's men al niet heeft geïnvesteerd in deze 'dialogen' en 'buurt- en wijkcomité's'? En welke resultaten kan men voorleggen uit al dezen 'dialogen' en investeringen in deze wijken en buurten? Het lijkt me steeds meer en meer dweilen met de kraan open. En Borgerhout is slecht één district van Antwerpen waar het serieus fout loopt. Andere districten zoals Hoboken en Deurne volgen helaas op de voet...

Graag verwijs ik terug naar mijn artikel over remigratie. (dat ik trouwens niet geschreven heb naar aanleiding van de remigratie-eis van de N-SA, het 70-puntenplan is eerder mijn inspiratiebron geweest hoe graag Eddy Hermy van de N-SA ook wil geloven dat zij voor de ideologische herbronning zorgen van de Vlaamse Beweging) Lees via deze verwijzing mijn artikel.

11:04 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-10

LINKSE HYPOCRISIE

Naar aanleiding van de jaarlijkse betoging van de NSV organiseert de LSP - met in haar kielzog tal van obscure extreem linkse verenigingen, de ene al wat gewelddadiger dan de andere - een tegenbetoging in dezelfde stad als die waar de NSV haar betoging houdt.

Tevens schrijft de LSP dan de één of andere tekst die men dan aanduidt als 'platformtekst' waarmee men wil duiden waarom men tegen de NSV betoogt. Hun goed recht natuurlijk, al geraakt de inspiratie een beetje op blijkbaar. Het is dan ook niet gemakkelijk om jaar na jaar een tekst vol verzinsels aaneen te rijgen. (van "de NSV is racistisch" tot "de NSV plant genocides")

Dit jaar is mijn blogbroeder (volgens politics.be zelfs tandembroeder) Yves Pernet echter iets opgevallen bij de ondertekenaars van de 'platformtekst'. Ik laat het hem zelf vertellen.

Blokbuster en Leopold II: één strijd!

Zoals men elk jaar een NSV!-betoging organiseert, zo wordt ook elk jaar een tegenbetoging georganiseerd. En zoals elk jaar produceert links dan een visietekst, die elk jaar korter en holler wordt qua inhoud, die ze laten ondertekenen door x-aantal organisaties. Vervolgens gaan ze dan tegenbetogen omdat anders NSV! de macht gaat grijpen over gans Europa en met etnische zuiveringen begint (of zoiets). U kent het wel.

Maar dit jaar valt de lijst van ondertekenaars nogal op vanwege één naam. Even een stukje uit de lijst van ondertekenaars halen:

- BBTK-ABVV RZ Sint-Maria Halle
- Belgische Alliantie
- Blokbuster

Waar kent u die middelste organisatie van? Wel, hier had ik het er reeds over. De Belgische Alliantie vond het nodig om een tijd geleden Leopold II te eren wegens zijn koloniale politiek. Dat daar een paar miljoen zwarten voor stierven, dat was zelfs geen detail, maar blijkbaar nodig. Aangezien graag aan identificatie door associatie doet, mogen we dat uiteraard ook op hen gaan toepassen.

Door de Belgische alliantie mee op te nemen in hun lijst, keurt de LSP het koloniale verleden moreel volledig goed. Zij stappen zij aan zij op met een organisatie die een genocidair goedpraat en zelf een ereplaats geeft in hun denken. Dit om de heilige ondeelbaarheid van het Belgische vaderland, een véél gevaarlijke nationalisme dan het Vlaams-nationalisme, te verdedigen. U weet wel, het soort nationalisme dat het Nationaal Legioen voortbracht, de eerste fascistische beweging in België, een organisatie die in 1936 een poging tot staatsgreep ondernam.

Mooie vrienden hebben ze daar!

Tot donderdag!

16:09 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-03-10

NSV-betoging, nabeschouwing Zangfeest en heropening De Beest

Nu het muzikale weekeinde achter de rug is (eerbetoon aan Jef Elbers met de Anderjefs op zaterdag en het Vlaams Nationaal Zangfeest op zondag) wordt het tijd om ons te concentreren op de komende activiteiten en gebeurtenissen.

NSV-betoging

Donderdag aanstaande verplaatsen we ons weer naar de jaarlijkse NSV-betoging. Ditmaal in Antwerpen onder het thema: Jeugd eist Vlaamse toekomst. Een vrij algemene en berekende keuze wat thema betreft. Een thema waar elke Vlaamsnationalist zich kan achter scharen. Ik verwacht dan ook een grote toeloop. Misschien had men kunnen overwegen om de 't' van 'eist' tussen haakjes te zetten en zo de Vlaamse jeugd tot een keuze te dwingen. Af en toe mag dat weleens.

De officiële eisen van de NSV luiden als volgt:
1. Een onafhankelijke Vlaamse staat in een Europa der volkeren. België heeft geen enkele toekomst meer en iedere staatshervorming draait toch uit op een fiasco.
2. Een rechtvaardige Vlaamse economie waar er nog jobtoekomst voor jongeren is. De staat mag en moet kunnen ingrijpen.
3. Een Vlaamse toekomst voor onze jeugd in grootsteden. Er moet een halt toegeroepen worden aan de verkleuring en vervreemding van onze steden. Vlaanderen mag voor ons gerust een pak Vlaamser.

Verzamelen donderdag 4 maart om 20u. op de Stadswaag (Antwerpen)

De Leeuw Van Vlaanderen

De heropening van de Leeuw van Vlaanderen/De Beest vindt dus plaats op woensdag 10 maart. Het café zal uitgebaat worden door vzw Vlaams Huis Herman Van den Reeck. Een vzw opgericht door enkele bekende/beruchte Vlaamsnationalisten die niet per se uit Antwerpen afkomstig zijn. Het doel is om een Vlaams-nationaal socio-cultureel centrum te beheren dat zich bevindt in de lokalen van de Leeuw van Vlaanderen. De opknapwerken aan de bovenverdiepingen zullen dus verdergezet worden zodat de zaaltjes klaar zijn voor gebruik. De gelijkvloers blijft uiteraard open als café. Ditmaal kiest men - doordat het een vzw is - voor vrijwilligers die De Beest zullen open houden.

Ik voorspel dat binnen dit en enkele maanden het café terug zal evolueren naar een verzamelplaats van goedmenende Vlaamsgezinde militanten van de NSV over NJSV, TAK, VBJ en KVHV tot Voorpost. Gezien het karakter van een vzw zal de sfeer er gemoedelijker zijn omdat in feite iedere bezoeker/militant mee verantwoordelijk wordt gesteld voor het falen of slagen van dit initiatief. Menig vorminsavond zal terug kunnen plaats vinden in het oude warme nest van De Beest. Trouwens, bedankt Bjorn Roose en Stijn Calle voor de steun die ze me gaven n.a.v. het artikel op mijn blog waarop het AFF meende te moeten reageren. Dat het AFF mij nu "zo zot als ..." verklaren toont aan hoe pijnlijk hun afgang wel moet geweest zijn! Ik blijf er trouwens bij dat het verdacht is dat AFF'ers van achter een masker werken. De lafheid nabij!

Vlaams Nationaal Zangfeest

Het Zangfeest dat plaats vond in een quasi uitverkochte Lotto Arena was een gezellige boel. Een perfecte combinatie tussen alle elementen die tot een Zangfeest behoren. De toespraak van ANZ-voorzitter Eric Stoffelen was een aaneenschakeling van te verwachten one-liners, maar op een Zangfeest waar duizenden Vlamingen van alle slag verzameld zijn moet dat echt niet meer zijn. Het boe-geroep dat te horen was tijdens het eerbetoon aan Jaques Brel was onnodig, al had de organisatie beter voor 'Mijn Vlakke Land' gekozen ipv het mooie, maar wat raar gekozen, 'Laat me niet alleen'. Jaques Brel mag dan al eens flink uitgeschoven zijn tijdens zijn carrière door de 'Flamiganten' te verwensen, zijn oeuvre bestaat niet enkel uit Franstalige liedjes maar tevens uit vele en mooie Nederlandstalige. De meeste 'Vlaamse' artiesten hebben geen enkel Nederlandstalig liedje op hun conto staan. Dat men daar maar eens boe naar roept.

De herwerkte versie van Merck Toch Hoe Sterck vond ik persoonlijk een grote mislukking en de meerwaarde van het opvoeren van het themalied van de show 'Riverdance' heb ik ook niet goed begrepen. Hetgeen me wél echt stoorde was het achterblijven van een blok Vlaamse strijdliederen!

Al bij al was het dus een geslaagd Zangfeest en kijk ik nu al uit naar de 74ste editie! Houzee!

P.s.: mijn welgemeende felicitaties voor de muziekkapel van het VNJ! Zowel kwalitatief als kwantitief stonden ze er weer!

14:36 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-02-10

AFF, JE KAN ER MAAR BETER EENS MEE LACHEN!

AFF is duidelijk de trappers volledig kwijt! Eerder deze week schreef ik het heugelijke nieuws dat de Leeuw Van Vlaanderen terug opengaat. Deze keer wordt een poging ondernomen door een vzw om 'De Beest' uit te baten.

Totdat ik gisterenavond laat door mijn goede vriend Yves Pernet werd wakkergeschud. "Wat hebt ge nu weer verkeerd geschreven voor het AFF op uwen blog?" vroeg hij zich af. Uiteraard kon ik niet volgen en surfte meteen naar de webstek die ik elke morgen na Mediargus als tweede webstek nalees. En inderdaad, het AFF schreef dat ik zou vermeld hebben dat het VNJ mee betrokken zou zijn in de vzw die De Beest vanaf 10 maart gaat uitbaten. (elke dag behalve dinsdag open vanaf 11u trouwens)

Meteen drong tot me door waar het AFF deze dommigheid vandaan had gehaald. Ledy Broeckx, ere-Verbondsleidster van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (het VNJ dus) had onder het artikel over De Beest een commentaar achtergelaten. Ze vroeg zich af of ik het VNJ vergeten was en waarom er dus geen verwijzing naar werd gemaakt. Ik moet toegeven dat zelfs ik het AFF niet zo dom had ingeschat als nu! Want waar sloeg dat bericht van Ledy nu op? Wel, in de rechterkolom hier op deze blog, tussen de verwijzingen, zal u kunnen vaststellen dat er geen enkele link staat naar het VNJ. En daar had mijn goede vriendin Ledy het dus over.

Het AFF zal dan ook op haar blog mogen uitleggen dat dat van het VNJ en de vzw een ferme kwakkel was. Doen ze dat niet, dan is dat hun probleem natuurlijk, maar dan nemen ze een serieuze loop met de waarheid! Ondertussen kunnen we wel eens érg hard lachen met de jongens en meisjes die achter het AFF zitten.

Ah ja, de link naar het VNJ is er niet en zal er ook nog niet snel komen. Het klopt dat ik na 18 jaar actief te zijn geweest in deze jeugdbeweging een grote emotionele band heb met het VNJ, maar dan wel met het VNJ uit 'mijn tijd' (en dan vooral de periode tot voor de aanstelling van Mark Van der Borght). Al sinds het aftreden van Ledy stel ik me ernstige vragen bij de werking en vooral het leiderschap van het VNJ en zolang er geen zichtbare beterschap is (en volgens Ledy zou die er ondertussen al wel zijn, maar goed dat zien we zondag wel met het Zangfeest zeker?) zie ik me niet genoodzaakt om op mijn blog een link te leggen naar het VNJ. Ik heb nog drie jaar om mij te bedenken, want dan zal mijn dochter oud genoeg zijn om naar het VNJ in Mol te gaan. We zullen dus nog wel zien.

11:36 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |