31-08-09

LAAT DE MASKERS VALLEN, WIJ DRAGEN ER ZELFS GEEN!

"Tegen het einde van het leven gaat het als tegen het eind van een gemaskerd bal, als de maskers worden afgenomen. Men ziet dan wie degenen, met wie men gedurende zijn leven in aanraking is gekomen, eigenlijk zijn geweest." Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

Dagelijks, of toch op zijn minst wekelijks, bezoeken velen van ons, rechts-radicalen, de weblog van het Anti Fascistisch Front (AFF). Niet omdat we onszelf willen 'bekeren' tot het anti-fascisme (wat dat ook moge inhouden vandaag de dag, aangezien ik geen duidelijke definitie kan distileren uit de daden en uitspraken van de anti-fascisten vandaag de dag van wat fascisme inhoudt) maar wel omdat het AFF dagelijks een moment van ontspanning is, een moment om de lachspieren te trainen en vooral om de roddels van het niveau van Dag Allemaal te weten te komen over onze Beweging en over die andere, minder interessante beweging, die van de skinheads anno 2009.

Het AFF onthult graag zaken uit de dagelijkse persoonlijke levenssfeer van heel wat van onze vrienden, militanten en verkozenen. Het AFF houdt zich binnen het strikt wettelijke om geen vervolgingen te risceren, al nemen zij wel geregeld foto's over van blogs die worden toegelicht. Het overnemen van die foto's is wel strafbaar, maar gezien onze verdraagzamheid zeer rekbaar is, laten we hen hier voor 99% van de gevallen met gerust.

Waar het op neerkomt is dat wij, rechts-radicalen, in se niets te verbergen hebben. AFF is voor onze Beweging dikwijls een gratis advertentieruimte. Acties en activiteiten worden door hen beter toegelicht dan dat we dat zelf zouden kunnen. De skinheads onzer Lage Landen hebben zelfs het voordeel dat ze zelf nooit een verslag moeten schrijven van hun concerten en andere bezigheden. Het AFF doet dit namenlijk voor hen.

De mensen van het AFF kennen ons zeer goed. En waarom ook niet? Als politiekers zijn wij in principe publieke figuren. Wat we doen valt volledig onder onze verantwoordelijkheid en zeker als we iets op het internet publiceren weten we goed genoeg wat we doen. En als dit strafbaar of controversieel blijkt te zijn zal het AFF er wel voor zorgen dat het wereldkundig gemaakt wordt. Eigen schuld, dikke bult met andere woorden. Achteraf verbaasd doen over uw eigen daden is dan ook een beetje hypocriet. Maar goed, zoals ik al zei hebben wij in feite geen geheimen voor ons klein Vlaanderen, laat staan voor het AFF.

Anderzijds stel ik mij echter de vraag waarom nooit geweten is waarom de jongens en meiskes van het AFF nooit hun ware gelaat hebben getoond en/of tonen? Hebben zij dan wél iets te verbergen? Is het dan toch waar dat 'bekende' journalisten achter deze weblog zitten? Journalisten gelieerd aan De Morgen en misschien zelfs aan Humo? Dat het linkse medwerkers zijn spreekt voor zich. Dat het mensen zijn met een verregaande kennis van wat er intern gebeurt in de Beweging of binnen de partij is soms maar de vraag. Veelal wordt er toch nog net iets teveel uit de duim gezogen. Zelfs zo hard dat Grimm er jaloers zou van geworden zijn. Maar ze hebben hun goedgeïnformeerde bronnen in bepaalde dossiers en misschien ook daarmee dat ze zichzelf nooit zullen of willen bekend maken.

Toch durf ik hier beleefd de vraag te stellen aan deze heren en dames van de wereldvrede: wie zijn jullie? Maak jullie eens bekend als echte nobelen! Heel Vlaanderen wil weten wie jullie, helden, werkelijk zijn! Laat jullie maskers vallen en kom uit voor julie o zo lovenswaardige verzet tegen de zogeheten fascisten der eenentwintigste eeuw! Laat ons het citaat waarmee ik begon bewaarheid worden. (liefst wel voor het einde van mijn leven wel te verstaan!)

Ik heb het nu beleefd gevraagd en hoop nu op een beleefd antwoord. En hopelijk wat namen. En geen paniek, Kosmos bestaat niet meer, ook niet 'ondergronds' want dan zou ik het wel weten. Blokwatch, de on-line 'kosmos' van links Vlaanderen staat echter nog wel steeds on-line. De linkse databank van rechtse nationalisten en fascisten (grappig toch die niets betekenende titel) kan nog dagelijks geraadpleegd worden. Toegegeven, er staan (net) geen adressen bij!

Ik hoop met open visier de strijd verder te zetten. De bal ligt in jullie kamp AFF!

15:26 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-08-09

IJZERWAKE GESLAAGD!

De IJzerwake is voorbij. Het was warm, de toog in de tent achter de weide van de wake was toch open en er was veel volk. Het beste van al: de Wake zorgt voor veel mediabelangstelling dankzij de toespraak van Frans Crols! De Wake bereikt met andere woorden dat waarvoor het dient. Vlaanderen aan het denken zetten.

De heer Crols, voormalig hoofdredacteur van Trends, 'shokeerde' even door te stellen dat Vlaandere Brussel moest loslaten. Uiteraard gaat de inhoud van deze uitspraak verder dan dat. Want de heer Crols zegt NIET dat Vlaanderen niets meer te maken wil hebben met Brussel. De heer Crols stelt niet dat Brussel in handen mag vallen van wie dan ook. Neen, de heer Crols wil twee zaken. Uno: dat Vlaanderen eens serieus moet nadenken over een strategie omtrent Brussel en secundo: dat Vlaanderen eerst een ultieme zelfstandigheidstrijd voert om vervolgens vanuit dat tot stand gekomen onafhankelijke Vlaanderen Brussel terug te heroveren, terug te vervlaamsen en met andere woorden te laten geworden tot rechtmatige hoofdstad van dat zelfstandige Vlaanderen.

Momenteel is het 'probleem' Brussel echter zo groot (op verschillende gebieden: verfransing, vervreemding, ver-bureaucratisering, ...) dat het een quasi gewonnen onafhankelijkheidsstrijd tijdelijk in de weg staat. Met andere woorden is het nog niet zo een gek idee van de heer Crols om de 'Zaak Brussel' even in 'wacht' te zetten. Zijn bewoordingen waren inderdaad letterlijk Vlaanderen moet Brussel loslaten en dat shokeert menig Vlaming. Maar dat was net de bedoeling. En zeker na twee uren brandende zon en verlies aan concentratie was er even een 'wekker' nodig die iedereen terug wakker schudde. Opdracht geslaagd lijkt me!

Verder was de Wake een geslaagd evenement en het aantal aanwezigen was gegroeid tegenover de vorige jaren. Wat ergens logisch is om twee redenen: de Wake krijgt stilaan vorm in die zin dat het wordt aanzien als de enige Vlaamse stem die het waard is om aanhoord te worden en ten tweede is de affiche (in alle opzichten van het woord) van de IJzerbedevaart zo schandalig slecht en provocerend en anti-Vlaams en zelfs pro-belgisch, dat de laatste twijfelaars zich nu bekeerd hebben tot de IJzerwake.

Op naar de 8000 Wakebedevaarders in 2010!

15:46 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-08-09

ZONDAG IJZERWAKE!

Zondag trekken we weer naar Steenstrate voor de achtste IJzerwake. In de media en algemeen Vlaanderen beter gekend als 'de afscheuring van de IJzerbedevaart'.

Waarom zeg ik dit zo? Omdat we stilaan naar het moment moeten komen dat de IJzerwake volledig onafhankelijk dient te gaan denken. Niet steeds de koppen tellen en dan vergelijken met de IJzerbedevaart. "Kijk eens, we zijn goed bezig, we zijn met meer dan die van aan den Toren..."

Misschien moet er eens gekeken worden naar wat het doel zou moeten zijn van een organisatie als de IJzerwake. En mijns inziens is dat niet enkel het herdenken en eren van de gesneuvelde soldaten en andere Vlamingen die hun leven gaven in de Vlaamse strijd of het nastreven van het IJzertestament: Godsvrede, Nooit meer oorlog en Zelfbestuur. De IJzerwake moet veel meer zijn dan dat. Het zou een politiek zwaargewicht moeten zijn dat als een loodzwaar juk om de schouders van de Vlaamse politici hangt. En het IJzerwakecomité is er al in geslaagd om Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van Trends als hoofdspreker te laten opdraven en ook hun huidige voorzitter Wim de Wit is niet van de minsten. Maar één zwaluw maakt de lente nog niet en er is nog een lange weg af te leggen.

Om op termijn te willen slagen zal het IJzerwakecomité dus moeten verbreden én verdiepen. Op zoek gaan naar zowel kwalitatieve bestuursleden als naar een manier om het ganse Vlaams-nationale publiek aan te trekken. En in se houdt dat in dat men alle Vlamingen moet kunnen aantrekken. De IJzerwake moet de stem worden van iedereen in Vlaanderen die inzit met het behoud van de Vlaamse identiteit. En dit gaat van links over centrum tot rechts. De invulling van het begrip 'Godsvrede' met andere woorden. De strijd om Zelfbestuur, nog een peiler van het IJzertstament, is geen alleenrecht van rechts Vlaanderen, al is het wel deze groep die nooit heeft ingebonden wat radicaliteit en vastberadenheid betreft.

Maar goed, iedereen met wat gezond verstand ziet in dat de IJzerbedevaart geen lang leven meer beschoren is. De IJzerwake moet dus in eerste instantie de laatste Bedevaarders zien over de streep te trekken om naar de Wake te komen. Dat is de eerste stap. De tweede stap is het concept van de Wake aantrekkelijk te maken voor iedereen. Jongeren vinden er niet veel aan om anderhalf uur op een stoel te zitten of recht te staan om naar een podium te kijken en dit terwijl er niet veel anders te beleven valt (zelfs de togen zijn gesloten). De iets minder jonge IJzerwakebezoekers zien dan weer liever geen 'jonge toestanden' opduiken. Als ik zeg dat de IJzerwake een licht festivalgehalte mag krijgen dan barst natuurlijk de bom. Maar toch, er moet mijns inziens wel nagedacht worden over een 'vlotter' concept. Uiteraard ben ik er zelf nog niet honderd procent uit wat het moet worden, maar een herverdeling van de weide en de idee dat de Wake begint met een misviering en eindigt met de toespraken maar waar er tussendoor andere zaken te volgen zijn die zich niet op het podium afspelen lijkt me nog niet zo gek. Die andere zaken kunnen debatten zijn, muziekoptredens en zo meer. De traditionele waarde van de Wake hoeft hiervoor niet in te boeten. De radicaliteit evenmin.

We moeten echter voorkomen dat de IJzerwake tot niet meer zal verworden dan enkel de dodenherdenking, het - prachtige - vendelzwaaien en de toespraken. Waar de IJzerbedevaart momenteel teveel op een circus begint te lijken, dreigt de IJzerwake steeds meer een overdreven serene bedevaart te worden. En ik weet wel dat het een 'herdenking' is, maar het is in de belangrijkste plaats een moment waarop men de Vlamingen wil wakkerschudden op een positieve doch strenge en kritische manier. Waar men vooral (partij)politiek Vlaanderen even terug op haar plichten ten overstaan van de Vlamingen wil wijzen.

Nu, ik heb deze zaken al eens doorgesproken met een paar vrienden van me waaronder mijn goede vriend Yves Pernet en we zullen het concept wel eens verder uitwerken. Baat het niet dan schaadt het niet.

Tot zondag!

16:40 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-07-09

VAN AFF, NEGERS TEGEN KUIFJE EN 'DAKBEZETTENDE' ASIELZOEKERS

Het is al enige tijd geleden dat ik hier op deze blog een berichtje achterliet. Maar als het AFF zich al zorgen begint te maken wordt het tijd om nog eens wat meningen en ervaringen te filteren. Volgens onze antifascistische vrienden heet dat dan 'spuien'.Maar goed, door het succes en de reikwijdte van Facebook bereik ik op die manier minstens evenveel mensen als hier via mijn blogje. Maar we willen het AFF het plezier niet ontnemen bij hun zoektocht naar racistische citaten en allerhande.

Er is - ondanks de komkommertijd en het reces - heel wat gebeurd de voorbije weken. In de gevangenissen is het opendeur (ook voor hen is het 'vakantieperiode') en de Mexicaanse griep telt ondertussen ook bij ons een eerste slachtoffer. De ETA is weer eventjes actief in het vermoorden van (onschuldige) Spanjolen en andere extreemlinkse terroristenbewegingen zoals de IRA worden dan weer als voorbeeld aanzien voor onze volksnationale strijd die toch wel kenmerkend rechts georiënteerd is... Sommigen hebben het blijkbaar nog steeds niet begrepen. Zelfs in eigen kringen. Niet onlogisch dat het AFF de bal dan ook binnenschoot door te stellen dat de IRA op zeer veel gebieden banden heeft met de anti-Joodse PLO. (met wapenhandel als eerste motief)

Vandaag was één van de kleinste berichtjes in de kranten (GVA, HBL en HLN) maar niet het minst ophefmakende dat over de verder zetting van de klacht van een totaal onbekende neger tegen het album Kuifje in Congo. Degoutant vind ik dat! Waarom kan die man het album niet in de juiste tijdsgeest plaatsen? (ik zal de vraag hier maar niet beantwoorden wegens allerhande wetten die de vrije meningsuiting beknotten) Hij neemt nu twee 'top'-advocaten onder de arm die de zaak in een stroomversnelling moeten krijgen. Wel, ik hoop dat de zaak wereldwijd wordt opengetrokken! Als Kuifje een racist is, dan ben ik Nelson Mandela in hoogst eigen persoon! Deze komedie mag stilaan eens gaan ophouden.

Deze ochtend zijn op 'spectaculaire' wijze (zo bericht HLN) een 500 illegalen/asielzoekers uit een gebouw gezet in Brussel. De beelden waren inderdaad indrukwekkend. Twee helikopters van de politie waar in ware commandostijl een cordon gemaskerde ordediensten uit neerdaalden en zo voorts. Op de beelden die daar op volgden kan men zien dat verschillende ramen van het gebouw sneuvelden door projectiele die de 'bezetters' van binnenuit naar buiten gooide... Het deed me wat denken aan de beginscène van The meaning of life van Monty Python. De onderdrukten tegen de heersende klasse. Maar zo is het uiteraard niet! Het is niet onze staat die de asielzoekers onderdrukt, wel integendeel. Ze krijgen al meer dan goed voor hen is. Als de asielzoekers kwaad zijn dan moeten ze dat maar laten weten aan hun staatshoofden, maar laat onze gebouwen met rust en breek ze vooral niet af! Ik hoop dat de rekening voor de vernielingen en de onkosten voor het politieoptreden doorgerekend wordt aan deze onverlaten. Ook voor hen is de speeltijd over!

Zo, de blog is even bijgewerkt en ik trek me weer een weekje terug om wat verder te verbouwen in onze megavilla in Balen. Tot over een dikke week!

14:05 Gepost door Bert Deckers in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-06-09

EIS TOT AMNESTIE, JA AFF, DAT IS ACHTERHAALD!

Op de AFF blog verscheen vandaag een artikel over Rob Verreycken die dan weer op zijn beurt op zijn blog schreef dat hij het belachelijk vond dat de Amerikaanse Senaat zich ineens zou verontschuldigen voor de slavernij die plaats vond in hun continent.

Wel Rob heeft voor de volle 100% gelijk wanneer hij stelt dat het wat onozel overkomt dat mensen, die de slavernij onmogelijk hebben kunnen meemaken wegens te lang geleden, ineens zich daarvoor zouden verontschuldigen. Als tegenargument vraagt het AFF zich af of Rob het dan ook belachelijk vindt dat de Vlaamse Beweging nog steeds om amnestie vraagt voor de zogeheten Vlaamse collaborateurs tijdens WOI en WOII, gezien daar ook niet meer al te veel overlevenden van zijn.

Wel ik kan het AFF van antwoord dienen. De eis om amnestie kende haar hoogtepunt tijdens de levensjaren van de Volksunie (VU). Zij waren in eerste instantie een amnestiepartij, net zoals het Vlaams Blok dat in de beginjaren ook was. Het is pas door de opkomst van Nieuw-Rechts in Europa (met vooral het Front National met Le Pen maar ook de FPÖ in Oostenrijk) dat het Vlaams Blok een rits nieuw-rechtse standpunten overnam en ging verkondigen. Onder andere het strenge en terechte vreemdelingenstandpunt is uit deze periode afkomstig.

Maar goed, momenteel ligt de eis tot amnestie voor onze ouders en grootouders, die veroordeeld werden omdat ze Vlaming waren (want daar kwam het bij velen uiteindelijk op neer, uitkomen voor het Vlaamse gedachtengoed, voor de identiteit van het Vlaamse volk), achter ons. Nu nog amnestie eisen is een pure priniepskwestie en is dus in feite actueel enorm achterhaald. Die enkelen die nog in leven zijn en die misschien wel op de dag van vandaag nog steeds niet al hun burgerrechten herwonnen hebben willen zelfs niet meer om amnestie vragen.

Persoonlijk vind ik het zelfs een teken aan de wand dat die mensen nog steeds zouden moeten smeken om alle rechten terug te krijgen van de belgische staat. Het is een teken dat ze blijkbaar een 'pain-in-the-ass' waren voor deze rotstaat. (vergeef me het Engels taalgebruik!) Ze mogen mijns inziens dus best fier zijn dat hun burgerrechten werden afgenomen! Momenteel maakt het voor die mensen geen sikkepit meer uit of ze voor hun 'fouten' amnestie krijgen of niet. Dus met andere woorden AFF, ja, het is belachelijk dat de Vlaamse Beweging nu nog zou staan bedelen aan de belgische poort voor amnestie. Het is té belachelijk voor woorden dat er in de eerste plaats veroordelingen zijn gevallen - door zeer bedenkelijke en onwettige rechtbanken dan nog - tijdens de repressieperiode die de Vlaamse Beweging mocht ondergaan. Het is zelfs een prachthoofdstuk voor de geschiedenisboeken, dat Vlaanderen, de Vlamingen, het enige volk waar dan ook ter wereld is dat geen amnestie verkregen heeft voor de daden tijdens de beide wereldoorlogen. Hiermee toont de belgische staat haar ware gelaat. Het gelaat van een non-staat, van een haatstaat jegens de grootste taalgroep en bevolkingsgroep binnen haar kunstmatig tot stand gekomen grenzen.

Laat het verleden rusten en bouw aan de toekomst. Die van uw en mijn kinderen. In het belang van ons en alle andere volkeren ter wereld.

10:45 Gepost door Bert Deckers in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-06-09

Die wachten, die wikken en wegen

Een streepje muziek in deze onzekere tijden van regeringsvorming.

Armand Preud'homme - Die wachten, die wikken en wegen

Die wachten, die wikken en wegen, dwingt thans tot een keuze de tijd.
Die denken "niet voor of niet tegen", aanbidden de neutraliteit.
Zij huich'len en kletsen en loeren, zij kijken de kat uit de boom.
Zij weig'ren de strijd thans te voeren, en vechten alleen in hun droom.

Wat kan hun beleid hen nog baten? Wij strijden, wij strijden, de laffen ten spijt.
Wij worden de stalen soldaten, wij smeden, wij smeden, de gloeiende tijd.

Ook blijven die heren: "neutralen", wij kozen het open gevecht.
Al kwam zelfs de duivel ons halen, wij kampen voor vrijheid en recht.
Wij hebben de laarzen gegrepen, pantoffels begeren wij niet.
Wij kunnen met Dietsland nog dwepen, wij zingen het stormende lied.

Wat kan hun beleid hen nog baten? Wij strijden, wij strijden, de laffen ten spijt.
Wij worden de stalen soldaten, wij smeden, wij smeden, de gloeiende tijd.

Die dralen, die dreigen en dromen, onteren de brandende strijd.
Door merg en door been laat nu stromen soldatenbloed, Dietsland gewijd.
De kampwil in 't hart kameraden, marcheren wij zingend ten strijd.
Die 't vaderland hart'loos verraden, zijn d'heren der neutraliteit.

Wat kan hun beleid hen nog baten? Wij strijden, wij strijden, de laffen ten spijt.
Wij worden de stalen soldaten, wij smeden, wij smeden, de gloeiende tijd.

16:07 Gepost door Bert Deckers in Muziek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-06-09

GELEZEN: STEMMEN EEN DOODZONDE?

Onderstaande tekst is zeker de moeite om eens te lezen. Conclusies moet je zelf maar trekken.

Stemmen een doodzonde?
door Stijn Calle

http://www.bitterlemon.eu/pages/post.aspx?ID=76e8c25e-f93...

Hoe zinvol is stemmen? Mijn vriend Erik van Goor zei onlangs, in verband met de op til zijnde Europese verkiezingen: “Stemmen is een zonde waar je vergeving voor ontvangt; iedereen zegt c.q. 'stemt' namelijk wel eens wat verkeerds. Partijvorming is een zwaardere zonde. Het is zaaien van verdeeldheid. En zeker in een democratie is partijvorming en verdeeldheid zaaien een doel in zichzelf. Hier is zelfs geen sprake van een noodzonde, zoals de noodleugen of het stelen van een brood bij hongersnood, maar van het verheffen van de zonde tot een hogere waarde.”

Filosofisch gesproken is hiertegen niets tegen in te brengen. Het systeem van indirecte (parlementaire democratie) of directe (volksraadpleging) verkiezingen is als systeem gebrekkig. Maar hierin ligt niet de kern van het probleem. Deze situeert zich niet in de formele wijze waarop de beslissingen worden genomen - naar Aristoteles - door één persoon [monarchie vs. tyrannie], door enkele personen [aristocratie vs. olicharchie] of door alle personen [constitutionalisme vs. democratie]). Of in de methode waarmee beslissingen worden genomen: directe verkiezingen, indirecte verkiezingen, erfopvolging, meerderheidstelsel, evenredigheidstelsel. Het situeert zich in de concrete inhoud van de genomen beslissingen. Zijn deze beslissingen ‘goed’ of ‘kwaad’, in de religieuze zin van het woord, of ‘voordelig’ of ‘nadelig’ wat betreft het algemeen welzijn in sociologische zin van het woord? In het eerste geval is de vorm van het beleidsysteem verschillend - ofwel een monarchie, ofwel een aristocratie, ofwel een constitutioneel regime – maar de inhoud steeds hetzelfde en op het algemeen welzijn georiënteerd. In het tweede geval is de vorm van het beleidssteem opnieuw verschillend - ofwel een tyrannie, ofwel een olicharchie, ofwel een democratie - maar is de inhoud ervan steeds op het particulier welzijn van deze of gene deelgroep georiënteerd.

Vandaag de dag wordt enkel nog over de vorm en de methodiek gesproken, maar niet meer over het inhoudelijke aspect van de besluitvorming. Zijn er grenzen aan wat de (grond)wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht mag beslissen? Ja die zijn er, en juist in dit aspect komt het godsdienstige aspect een rol spelen. De godsdienst spreekt zich, terecht, niet uit over vorm en methode en laat dit over aan de creativiteit van de mens. Maar zij spreekt haar wel uit over de inhoud. Deze moet compatibel zijn met de blijde boodschap die positief geformuleerd stelt: “Bovenal bemin één God en bemin de naaste als uzelf” en negatief geformuleerd samenvalt met de Tien Geboden.

Ook heerst vandaag de dag bij elke verkiezing de vooronderstelling dat de vorm en de methode ingekaderd binnen een veiligheidskader, de rechten van de mens genaamd. Deze worden universeel en absoluut genoemd door de kinderen van de Verlichting. Vroeger was het morele kader de Tien Geboden. De kerk pretendeert evenzeer dat deze universeel en absoluut zijn. Sedert enkele decennia hebben de rechten van de mens de Tien Geboden radicaal vervangen.

Maar ondanks overlappingen tussen beide zijn de verschillen groter en fundamenteler. Beide ethische stelsels bieden niet dezelfde veiligheidsgaranties voor het algemeen welzijn of voor de menselijke persoon. Dit komt essentieel aan bod in het standpunt m.b.t. het menselijk leven. Volgens de Tien Geboden is dit leven heilig, volgens de rechten van de mens niet. Het eerste sluit abortus en euthanasia uit als moord. Het andere ziet dit als het toppunt van individuele vrijheid. Terwijl binnen de Tien Geboden elke inbreuk altijd en overal absoluut ontoelaatbaar wordt bestempeld, zijn de rechten van de mens uiterst relatief. Het relatieve recht op leven staat daar ver boven bijvoorbeeld het recht op briefgeheim of privacy, indien deze in conflict zouden komen. De rechten van de mens zijn een historisch product van het Verlichtingsdenken, zodat dat vanaf de 15e tot de 18e eeuw in West-Europa is gegroeid. Daar is niets absoluut aan en niets universeel. Een gedetailleerde studie van het ontstaan en de ontwikkeling doorheen de laatste drie eeuwen van deze rechten zal dit aantonen.

Binnen dit theoretische kader moet er gekozen worden. Daarenboven zijn er een aantal praktische landmerken binnen dewelke deze keuze wordt geconcretiseerd, in België. Met name het feit dat we in een particratie leven. Een particratie is geen synoniem van democratie, maar het is bijna overal een dagdagelijkse feitelijkheid. Particratie komt erop neer dat binnen een systeem van parlementaire democratie de kracht van de individuele stem van de individuele kiezer wordt afgeleid van een individueel kandidaat parlementslid, maar gekanaliseerd wordt naar een collectief partijapparaat dat wordt gecontroleerd door twee, tot drie mensen. De kiezers stemmen formeel voor een kandidaat op de lijst, maar deze stemmen worden door het systeem gerecycleerd richting collectiviteit. De lijstsamenstelling, de opvolgersoplijsting worden door het partijapparaat bepaald. Zij stellen steevast partijslaafjes aan die voor hun ganse levensonderhoud, en dat van hun gezin, totaal afhankelijk zijn van de goodwill van de partijleiding. Deze handelen niet uit algemeen, maar uit min of meerdere mate van particulier of zelfs individueel belang. Honderden regeltjes scheppen een klimaat van volledige afhankelijk en onderschikking. Principiële kandidaten worden zo goed als nooit verkozen en dienen enkel om stemmen van naiëf kiesvee te recycleren.

Stemmen is dus geen kwestie van doodzonde of niet. Het geloof laat toe aan dit systeem deel te nemen als vorm of methode van besluitvorming. Het is namelijk een gevolg van de menselijke creativiteit en vrijheid om binnen de staat het zaakje te organiseren naar eigen inzicht en vermogen. Stemmen is echter wel een doodzonde wat de inhoud aangaat. Eenmaal uitgemaakt dat men kan deelnemen moet een katholiek op zoek gaan naar een kandidaat die belooft te handelen in overeenstemming met de eeuwige zedenwet. Als deze er niet zou zijn, dan kan men in de praktijk niet overgaan tot het uitoefenen van zijn stem. Daarenboven, in België is het stemmen op individuen een naïeve fictie. Particratie zorgt ervoor dat alles altijd en overal door één of twee partijleiders wordt bepaald. Dus moet een kiezer op zoek naar een partij wiens programma in overeenstemming is met de eeuwige zedenwet. Slechts als deze er is, kan men overgaan tot een praktische stem. In België zijn er meerdere partijen die hiervoor in aanmerking komen. Maar da’s zeker niet de laatste hindernis die een katholieke kiezer moet nemen. Hij moet verder ook zijn verstand gebruiken. Een symbolische stem is enkel verantwoord in het geval dat er geen enkele in aanmerking komende partij kans maakt op enige representatie. Dan kan men symbolisch stemmen, maar evengoed niet stemmen. Zijn er meerdere van dergelijke partijen die in aanmerking komen op enige representatie, dan is er een feitelijke keuze tussen deze partijen. Maar als er slechts één partij is die in aanmerking komt voor enige representatie en een andere partij die hiervoor niet in aanmerking komt, dan ik de keuze opnieuw vlug gemaakt. Een stem uitbrengen is slechts dan nuttig als deze nadien zich vertaalt in parlementaire vertegenwoordiging. Want op dat moment is het uitbrengen van een symbolische stem een daad van luxe en overdaad.

12:34 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |